ČSN (normy i změny) z března 1997

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7144 (010161) - březen 1997

Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů

340 Kč

ČSN ISO 10007/změna Z1 (010334) - březen 1997

Management jakosti - Směrnice pro management konfigurace

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 3743-2/změna Z1 (011605) - březen 1997

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli. Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 389-2/změna Z1 (011630) - březen 1997

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka

32 Kč

ČSN EN ISO 3952-1 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.05t

465 Kč

ČSN EN ISO 3952-2 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 2

230 Kč

ČSN EN ISO 3952-3 (013226) - březen 1997

Technické výkresy - Kinematická schémata - Značky - Část 3

230 Kč

ČSN 01 3463 (013463) - březen 1997 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 9400 (038174) - březen 1997

Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi

230 Kč

ČSN EN 60721-3-3 (038900) - březen 1997

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 9.98t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

597 Kč

ČSN EN 60721-3-4 (038900) - březen 1997

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.98t, Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

497 Kč

ČSN EN 60721-3-7 (038900) - březen 1997 aktuální vydání

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 7: Přenosné a nestacionární použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.98t

475 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 25184 (052675) - březen 1997

Přímé elektrody pro odporové bodové svařování

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1101/změna Z3 (061101) - březen 1997

Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 06 1110/změna Z3 (061110) - březen 1997

Otopná článková tělesa litinová pro ústřední vytápění

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 06 1120/změna Z3 (061120) - březen 1997

Vyhrievacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 06 1122/změna Z1 (061122) - březen 1997

Vyhrievacie oceľové doskové telesá na ústredné vykurovanie. Technické predpisy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN 07 0240/změna Z4 (070240) - březen 1997

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 07 0245/změna Z3 (070245) - březen 1997

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

32 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 3041/změna Z1 (133041) - březen 1997

Průmyslové armatury. Přírubové, bezpřírubové a přivařovací armatury. Určování stavební délky a její tolerance

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 7200/změna Z3 (137200) - březen 1997

Drobná armatúra zdravotechnická. Odpadová armatúra. Technické predpisy

32 Kč

ČSN 13 7201/změna Z2 (137201) - březen 1997

Drobná armatúra zdravotnotechnická. Odpadová armatúra. Rozmery

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 654-2/změna A1 (180421) - březen 1997

Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení

32 Kč

ČSN IEC 654-2/změna Z1 (180421) - březen 1997

Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení

32 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 8316 (257755) - březen 1997

Měření průtoku kapalin v uzavřených profilech - Metoda jímání kapaliny do odměrné nádrže

340 Kč

ČSN IEC 751/změna A2 (258340) - březen 1997

Průmyslové platinové odporové snímače teploty

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 751/změna Z1 (258340) - březen 1997

Průmyslové platinové odporové snímače teploty

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9110 (269110) - březen 1997 aktuální vydání

Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm × 1 200 mm

340 Kč

ČSN ISO 12777-1/změna Z1 (269140) - březen 1997

Metody zkoušení paletových spojů. Část 1: Stanovení odolnosti paletových hřebíků a spon proti ohybu

32 Kč

ČSN EN ISO 6346 (269342) - březen 1997

Kontejnery - Kódování, identifikace a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A3 7.13t

465 Kč

ČSN EN 452 (269372) - březen 1997

Výměnné nástavby tříd A - Rozměry a všeobecné požadavky

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 627 (274610) - březen 1997

Zásady pro sledování a zaznamenávání výstupních údajů u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

125 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2544 (311035) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Znázorňování nýtů na výkresech pro leteckou a kosmickou techniku

125 Kč

ČSN EN 2591 (311810) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 2937 (313134) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3006 (313141) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3063 (313161) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, s těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z korozivzdorné niklové slitiny NI-P10HT, pasivované - Třída:1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2925 (313172) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Šrouby s dvanáctihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2939 (313271) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100 °, s přesazenou křížovou drážkou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2910 (313286) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2931 (313291) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3196 (313331) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Samojistné šestihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2906 (313351) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2908 (313361) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Samojistné dvanáctihranné matice, s hlubokým válcovým zahloubením, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2139 (313412) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Ploché podložky, ze žáruvzdorné oceli

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2236 (313440) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Čepy s hlavou, přesné z legované oceli - Technická specifikace

125 Kč

ČSN EN 2364 (313441) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Čepy s hlavou, s přesným dříkem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2367 (313501) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Závlačky z oceli EN 2573

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2365 (313531) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Kroužky ze slitiny hliníku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2145 (314321) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 2117, anodicky oxidované nebo chromátované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2144 (314324) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, ze slitiny hliníku 2117, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2068 (314710) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s kulovým kluzným ložiskem se samomaznou výstelkou - Technická specifikace

230 Kč

ČSN EN 2067 (314711) - březen 1997

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka s kuličkovým ložiskem naklápěcím - Technická specifikace

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61040 (341751) - březen 1997

Detektory, přístroje a vybavení pro měření výkonu a energie laserového záření

230 Kč

ČSN IEC 455-2-2 (346571) - březen 1997

Specifikace bezrozpouštědlových polymerizovatelných pryskyřičných směsí pro elektroizolace - Část 2: Metody zkoušení - Metody zkoušení povlakových práškových hmot pro elektrotechnické účely

340 Kč

ČSN EN 61198 (346712) - březen 1997

Minerální izolační oleje - Metody pro stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin

230 Kč

ČSN IEC 317-25/změna Z1 (347307) - březen 1997

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 889 (347504) - březen 1997

Tvrdé tažené hliníkové dráty pro vodiče nadzemního vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.97t

190 Kč

ČSN EN 60168 (348175) - březen 1997

Zkoušky vnitřních a venkovních staničních podpěrek z keramického materiálu nebo skla pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.99t, A2 9.01t

755 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 3400/změna Z2 (353400) - březen 1997

Elektrická relé. Názvy a definice

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50075 (354520) - březen 1997

Ploché nerozebíratelné dvojpólové vidlice 2,5 A, 250 V se šňůrou pro připojení spotřebičů pro domácnost a podobné účely třídy II

340 Kč

ČSN EN 61187 (356506) - březen 1997

Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Průvodní dokumentace

230 Kč

ČSN EN 61115 (356540) - březen 1997

Vyjadřování vlastností systémů manipulace se vzorky pro procesní analyzátory

350 Kč

ČSN EN 112000 (358620) - březen 1997

Kmenová specifikace: Elektronkové převáděče obrazu a zesilovače jasu obrazu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 113000 (358630) - březen 1997

Kmenová specifikace: Snímací elektronky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 114000 (358640) - březen 1997

Kmenová specifikace: Fotonky s násobičem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 135000 (358650) - březen 1997

Kmenová specifikace: Zesilovací elektronky s postupným polem (permaktrony)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 136000 (358660) - březen 1997

Kmenová specifikace: Magnetrony

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 748-20/změna A1 (358798) - březen 1997

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 20: Kmenová norma pro vrstvové integrované obvody a hybridní integrované obvody

125 Kč

ČSN EN 61249-5-1 (359065) - březen 1997

Materiály pro propojovací struktury - Část 5: Dílčí specifikace pro vodivé fólie a filmy s povlaky a bez povlaků - Oddíl 1: Měděná fólie (pro výrobu mědí plátovaných základních materiálů)

230 Kč

ČSN EN 61219 (359718) - březen 1997

Práce pod napětím - Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňování nebo uzemňování a zkratování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

370 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60192/změna A4+A5 (360241) - březen 1997

Nízkotlaké sodíkové výbojky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 922/změna A2 (360513) - březen 1997

Predradníky výbojok (iných než trubicové žiarivky). Všeobecné a bezpečnostné požiadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-1 (360600) - březen 1997

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 1: Stacionární svítidla

125 Kč

ČSN EN 60598-2-10 +A1/změna A2 (360600) - březen 1997

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 10: Přenosná dětská svítidla (obsahuje změnu A1:1991)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-1 (361040) - březen 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.97t, A1 4.98t, A13 4.99t, A14 8.99t, A15 1.01t, A2 8.01t, A16 1.02t, Z1 5.03t, Oprava 1 6.04t, Oprava 2 3.10t

1 987 Kč

ČSN EN 60675 (361060) - březen 1997

Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 1.19t, A11 12.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

594 Kč

ČSN EN 60244-8 (367117) - březen 1997

Metody měření rádiových vysílačů - Část 8: Vlastnosti demodulátorů s částečně potlačeným postranním pásmem pro měření televizních vysílačů a převáděčů

340 Kč

ČSN EN 60835-2-3 (367630) - březen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů. Oddíl 3: Vysokofrekvenční rozdělovací obvody

190 Kč

ČSN EN 60712 +A1 (368535) - březen 1997

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 19 mm (3/4 in) - formát U

550 Kč

ČSN ISO/IEC 2022 (369114) - březen 1997

Informační technologie - Struktura znakových kódů a metody rozšiřování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

570 Kč

ČSN EN 27816-3/změna A1+A2 (369205) - březen 1997

Identifikační karty. Karty s integrovanými obvody a s kontakty. Část 3: Elektronické signály a protokoly přenosu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 11573 (369244) - březen 1997

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Metody synchronizace a technické požadavky na soukromé sítě integrovaných služeb

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 9314-3 (369690) - březen 1997

Systémy zpracování informací - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 3: Fyzická vrstva závislá na médiu (PMD)

550 Kč

ČSN ISO 9314-1/změna Z1 (369690) - březen 1997

Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 1: Protokol fyzické vrstvy kruhu s pověřením (PHY)

32 Kč

ČSN ISO 9314-2/změna Z1 (369690) - březen 1997

Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 2: Řízení přístupu k médiu a kruhu s pověřením (MAC)

32 Kč

ČSN EN 1038 (369729) - březen 1997

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační aplikace - Telefonní automat na karty s integrovanými obvody

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 27201-1 (389032) - březen 1997

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 1: Specifikace halonu 1211 a halonu 1301

190 Kč

ČSN EN 27201-2 (389032) - březen 1997

Požární ochrana - Hasiva - Halogenované uhlovodíky - Část 2: Pokyny pro bezpečnou manipulaci a přepravu

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0511/změna Z2 (420511) - březen 1997

Chemický rozbor technického železa. Stanovení manganu

32 Kč

ČSN EN ISO 10700 (420511) - březen 1997

Ocel a železo - Stanovení obsahu manganu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 24159 (420567) - březen 1997

Feromangan a ferosilikomangan - Stanovení obsahu manganu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 27520 (420568) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu kobaltu atomovou absorbční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 28343 (420569) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu křemíku gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 26352 (420570) - březen 1997

Feronikl - Stanovení obsahu niklu dimethylglyoximovou gravimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11489 (420662) - březen 1997

Stanovení platiny v klenotnických slitinách platiny - Gravimetrické stanovení redukcí chloridem rtuťným

190 Kč

ČSN EN 10055 (425581) - březen 1997

Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0002/změna Z1 (490002) - březen 1997

Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

65 Kč

ČSN 49 0012/změna Z1 (490012) - březen 1997

Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície

32 Kč

ČSN EN 844-1 (490016) - březen 1997

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 1: Obecné termíny společné pro kulatinu a řezivo

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

125 Kč

ČSN EN 844-3 (490016) - březen 1997

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 3: Obecné termíny vztahující se k řezivu

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN 49 2320/změna Z1 (492320) - březen 1997

Sesazenky a hrany

32 Kč

ČSN EN 635-2 (492405) - březen 1997

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřeviny

190 Kč

ČSN EN 635-3 (492405) - březen 1997

Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny

190 Kč

ČSN 49 2411/změna Z1 (492411) - březen 1997

Latovky

32 Kč

ČSN EN 634-1 (492630) - březen 1997

Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 801-1 (500209) - březen 1997

Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek. Část 1: Vlákniny balené ve formě archů

230 Kč

ČSN EN ISO 801-3 (500209) - březen 1997

Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 3: Unifikované balíky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11213 (566141) - březen 1997

Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu acetylu - Enzymatická metoda

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0104-4/změna Z2 (570104) - březen 1997

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Stanovení tuku

32 Kč

ČSN 57 0108/změna Z3 (570108) - březen 1997

Metody zkoušení másla

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 6721-3 (640615) - březen 1997

Plasty - Stanovení dynamických mechanických vlastností - Část 3: Ohybové knihy - Metoda rezonanční křivky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 744 (643126) - březen 1997

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení rázové odolnosti padajícím závažím po obvodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 761 (643128) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) - Stanovení krípového faktoru za sucha

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 1393 (643138) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počátečních podélných tahových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1394 (643139) - březen 1997

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z termosetů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1235 (654806) - březen 1997

Pevná hnojiva - Zkušební prosévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 27941 (656145) - březen 1997

Technický propan a butan - Analýza plynovou chromatografií

340 Kč

ČSN EN 377 +A1 (656860) - březen 1997

Maziva pro aplikace v přístrojích a zařízeních používajících hořlavé plyny kromě těch, které jsou určeny pro použití v průmyslové výrobě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 6513/změna Z3 (666513) - březen 1997

Fotografické materiály. Cívkové fotografické filmy. Základní rozměry

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2035/změna Z2 (732035) - březen 1997

Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem

32 Kč

ČSN EN 596 (732075) - březen 1997

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem

190 Kč

ČSN EN 1298 (738113) - březen 1997

Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6101/změna Z1 (756101) - březen 1997

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10566 (757401) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí

190 Kč

ČSN ISO 10229 (757760) - březen 1997

Jakost vod - Stanovení subchronické toxicity látek pro sladkovodní ryby - Metoda vyhodnocení účinků látek na růstovou rychlost pstruha duhového /Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)/

230 Kč

ČSN ISO 10705-1 (757871) - březen 1997

Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.02t

262 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 1086 (770129) - březen 1997

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Doporučení pro výběr pytle a vnitřní vložky ve spojení s baleným výrobkem

190 Kč

ČSN ISO 7023/změna Z1 (770205) - březen 1997

Obaly. Pytle. Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám

32 Kč

ČSN ISO 6591-1/změna Z1 (770215) - březen 1997

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 1: Prázdné papírové pytle

32 Kč

ČSN EN 22206 (770602) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 7965-2/změna Z1 (770615) - březen 1997

Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle

32 Kč

ČSN EN 22248 (770631) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu

125 Kč

ČSN EN 22876 (770636) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překlápěním

125 Kč

ČSN ISO 4178/změna Z1 (770640) - březen 1997

Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů

32 Kč

ČSN EN 28768 (770643) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překocením

125 Kč

ČSN ISO 8318/změna Z1 (770644) - březen 1997

Přepravní balení. Zkouška vibrací se sinusoidálním proměnlivým kmitočtem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 28474 (770672) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody

125 Kč

ČSN EN 277 (771220) - březen 1997 aktuální vydání

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Pytle z polypropylenových tkanin

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 5079 (800200) - březen 1997

Textilie - Vlákna - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu

190 Kč

ČSN EN ISO 1973 (800269) - březen 1997

Textilní vlákna - Zjišťování délkové hmotnosti - Gravimetrická a vibroskopická metoda

230 Kč

ČSN 80 0701/změna Z1 (800701) - březen 1997

Zisťovanie zákrutov nití

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 995 (804423) - březen 1997

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy

190 Kč

ČSN EN 1261 (808635) - březen 1997

Textilní lana pro běžné použití - Konopí

190 Kč

ČSN EN 1161 (808801) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1162 (808802) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení oxidačního čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1163 (808803) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení oleje a tuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1165 (808804) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení vodou rozpustných chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1167 (808805) - březen 1997

Peří a prachové peří - Metody zkoušení pro stanovení rozměrů prošívaných přikrývek plněných peřím a/nebo prachovým peřím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 8756 (835010) - březen 1997

Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti

125 Kč

ČSN ISO 9359 (835021) - březen 1997

Kvalita ovzduší - Metoda stratifikovaného vzorkování pro posouzení kvality venkovního ovzduší

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 019-1-4 (872001) - březen 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.98t

315 Kč

ČSN ETS 300 574 ed. 2 (872573) - březen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 577 ed. 4 (872576) - březen 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 579 ed. 3 (872577) - březen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 590 ed. 3 (872585) - březen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM O8.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 604 ed. 3 (872607) - březen 1997

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 458 ed. 1 (873576) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Specifikace rozhraní vzdáleného převáděče rámce (RFHI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 334 ed. 1 (873577) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Směrování podporující služby uživatelské části ISDN (ISUP) verze 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 464 ed. 1 (873578) - březen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Asynchronní způsob přenosu (ATM) - Způsob přenosu buněk ve vrstvě ATM pro typy spojení v B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 465 ed. 1 (873579) - březen 1997

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Dostupnost a provozuschopnost semipermanentního spojení B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 331 ed. 1 (875030) - březen 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Autentizační modul DECT (DAM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 440 ed. 1 (875034) - březen 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Prostředky krátkého dosahu - Technické vlastnosti a zkušební metody rádiového zařízení, pracujícího v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 25 GHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 2.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ETS 300 471 ed. 1 (875037) - březen 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Pozemní pohyblivá služba - Protokol přístupu, pravidla obsazení a příslušné technické vlastnosti rádiového zařízení pro přenos dat ve sdílených kanálech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 4.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ETS 300 434-1 ed. 1 (875055) - březen 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Spolupráce digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) v sestavě koncového systému - Část 1: Specifikace spolupráce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 434-2 ed. 1 (875055) - březen 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Spolupráce digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) v sestavě koncového systému - Část 2: Profil přístupu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 359-1 ed. 1 (877081) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 402-2 ed. 1 (877085) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 2: Všeobecná specifikace protokolu [Doporučení ITU-T Q.921:(1993),mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 403-1 ed. 1 (877086) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 1: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.1 7.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN ETS 300 403-2 ed. 1 (877086) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 2: Diagramy specifikace a popisu jazyka (SDL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 482 ed. 1 (877090) - březen 1997

Digitální siť integrovaných služeb (ISDN) - ISDN - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Signalizační rozhraní veřejných pozemních pohyblivých sítí (PLMN) - Specifikace zkoušky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 485 ed. 1 (877091) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Definice, použití a umístění v digitálním účastnickém signalizačním systému číslo jedna (DSS1) a uživatelské části signalizačního systému číslo 7 (ISUP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-5 ed. 1 (877546) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 5: Širokopásmový (7 kHz) mikrotelefon

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-6 ed. 1 (877546) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 6: Širokopásmový (7 kHz) hlasitý telefon

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 245-8 ed. 1 (877546) - březen 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení - Část 8: Přenosové vlastnosti hovoru při použití kódování s lineární predikcí a malým zpožděním na 16 kbit/s

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 498-1 ed. 1 (877562) - březen 1997

Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 1: Základní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 481 ed. 1 (877563) - březen 1997

Koncová zařízení (TE) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Jednotka seskupení kanálů B (CAU) - Postupy a požadavky na koncová zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1129-1 (910605) - březen 1997

Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 1129-2 (910605) - březen 1997

Nábytek - Sklápěcí postele - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 9564-1/změna Z1 (979007) - březen 1997

Bankovnictví. Řízení a bezpečnost osobních identifikačních čísel. Část 1: Principy a techniky ochrany PIN

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.