ČSN EN 60519-9 (335002) Zrušená norma

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60519-9:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 519-9:1987 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. Tato devátá část IEC 519 je určena pro průmyslová vysokofrekvenční ohřívací zařízení používající tyto hlavní způsoby dielektrického ohřevu: Předehřev lisovaných hmot, tavení, sušení částečně vodivých, ale především nevodivých materiálů, svařování plastických fólií, sušení textilních materiálů, dřeva, látek minerálního původu, zpracování pryže, tavení skla, ohřev nebo rozmrazování potravin apod. a to buď v normální nebo v řízené ochranné atmosféře, jako jsou například inertní plyny nebo vakuum. Tuto část normy doplňuje IEC 519-1 a proto je nutné ji používat společně s touto normou. Tato norma se vztahuje na vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení s rozsahem kmitočtu do 300 MHz s výkonem větším než 50 W, která sestávají z vysokofrekvenčních generátorů a kondenzátorů určených pro ohřívání vsázky a nezbytných mechanických ústrojí. Normalizovány jsou například: vysokofrekvenční generátor, ochranná opatření, ochranná opatření v zařízeních s dielektrickým ohřevem a zkoušky ochranných opatření. ČSN EN 60519-9 (33 5002) byla vydána v březnu 1997.

Označení ČSN EN 60519-9 (335002)
Katalogové číslo 21186
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1997
Datum účinnosti 1. 4. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963211862
Změny a opravy Z1 6.06t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60519-10 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

ČSN EN 60519-12 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla

ČSN EN 60519-3 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení

ČSN EN 60519-4 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

ČSN EN 60519-6 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 6: Technické požadavky na bezpečnost průmyslových mikrovlnných ohřívacích zařízení

ČSN EN 60519-7 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 7: Zvláštní požadavky na pece s elektronovými děly

ČSN EN 60519-8 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (335002)
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev