ČSN 73 4108 (734108) Aktuální vydání

Hygienická zařízení a šatny

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 525 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 73 4108 (73 4108)

Tato norma platí pro navrhování nových hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení a šaten, u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb.
Tato norma platí pro výrobní průmyslové budovy, stavby pro výkon práce a stavby občanského vybavení. Pro účely této normy se stavbami občanského vybavení rozumí zejména:
- stavby pro obchod a služby;
- stavby pro tělovýchovu a sport;
- stavby pro kulturu a duchovní osvětu;
- stavby pro zdravotnictví a sociální služby;
- stavby pro ochranu obyvatelstva;
- administrativní budovy včetně staveb pro veřejnou správu a místní samosprávu;
- stavby ubytovacích zařízení;
- budovy pro veřejnou dopravu.
Nedílnou součástí této normy jsou rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických (sanitárních) zařízení a šaten pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Tato norma neplatí pro navrhování hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení v budovách:
- obytných podle ČSN 73 4301 s výjimkou manipulačních ploch a vzdáleností zařizovacích předmětů;
- zdravotnických a léčebných provozů, kde hygienické zařízení přímo souvisí s procesem léčebné nebo ošetřovatelské péče (např. zvláštní požadavky na koupelny pro pacienty v zdravotnických zařízeních následné a dlouhodobé péče);
- pro vzdělávání a výchovu (školy, předškolní a školská zařízení).
Norma dále neplatí pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení.
Změny proti předchozím normám
Tato norma byla aktualizována v souladu s citovanými a souvisícími normami, právními předpisy České republiky, předpisy Evropské unie a novými poznatky z oboru hygieny práce a aplikované ergonomie, které byly získány řešením projektů výzkumu a vývoje VI20172019107 a TL02000177.
Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou:
- aktualizace souvisících ČSN a právních předpisů;
- rozšíření terminologie;
- bližší specifikace požadavků na šatny, šatní skříňky a místnosti pro odpočinek;
- vypuštění těch požadavků na hygienická zařízení a šatny, která jsou duplicitní s požadavky uváděnými v platných právních předpisech (např. pro stavby určené pro vzdělávání a výchovu ad.);
- doplnění o normativní Přílohu B.

Označení ČSN 73 4108 (734108)
Katalogové číslo 510908
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135109081
Změny a opravy Oprava 1 12.20t, Z1 7.24t
Tato norma nahradila ČSN 73 4108 (734108) z února 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4130 (734130)
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 73 6058 (736058)
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 1901-2 (731901)
Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou

ČSN 73 1901-3 (731901)
Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

ČSN 73 0601 (730601)
Ochrana staveb proti radonu z podloží

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 41 08
  • ČSN 734108
  • ČSN 73 41 08 : 2020
  • ČSN 734108:2020
  • ČSN 73 4108:2020
foo