ČSN 73 4108 (734108) Zrušená norma

Hygienická zařízení a šatny

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN 73 4108 stanovuje všeobecná, konstrukční a technická kritéria pro navrhování nových hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení a šaten, u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb. Tato norma platí pro stavby občanského vybavení, výrobní průmyslové budovy a stavby pro výkon práce. Nedílnou součástí této normy jsou rovněž požadavky na rozměry a vybavení hygienických (sanitárních) zařízení a šaten pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Norma neplatí pro navrhování hygienických (sanitárních) a pomocných zařízení v budovách obytných podle ČSN 73 4301 a zdravotnických a léčebných provozů, kde hygienické zařízení přímo souvisí s procesem léčebné nebo ošetřovatelské péče. Norma dále neplatí pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení.
Tato norma nahrazuje ČSN 73 4108 ze září 1994.

Označení ČSN 73 4108 (734108)
Katalogové číslo 92211
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963922119
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
a nahrazena ČSN 73 4108 (734108)
Tato norma nahradila ČSN 73 4108 (734108) z září 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 6058 (736058)
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 4130 (734130)
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 41 08
  • ČSN 734108
  • ČSN 73 41 08 : 2013
  • ČSN 734108:2013
  • ČSN 73 4108:2013