Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Požární bezpečnost staveb

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
83429

ČSN 73 0802 (730802) - květen 2009 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 7.15t


1 042 Kč vč. DPH
85255

ČSN 73 0804 (730804) - únor 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.15t


1 245 Kč vč. DPH
500067

ČSN 73 0810 (730810) - červenec 2016 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

570 Kč vč. DPH
21897

ČSN 73 0818 (730818) - červenec 1997 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.02t


382 Kč vč. DPH
78490

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) - květen 2007 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

230 Kč vč. DPH
32722

ČSN 73 0822 (730822) - září 1986

Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

125 Kč vč. DPH
84828

ČSN EN 13501-1 +A1 (730860) - únor 2010

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 9.19t


Norma bude zrušena k 30. září 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
31047

ČSN 73 0824 (730824) - prosinec 1992

Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

125 Kč vč. DPH
88381

ČSN 73 0831 (730831) - červen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t


382 Kč vč. DPH
86662

ČSN 73 0833 (730833) - září 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t


262 Kč vč. DPH
87631

ČSN 73 0834 (730834) - březen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t


612 Kč vč. DPH
75181

ČSN 73 0835 (730835) - duben 2006 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.13t


372 Kč vč. DPH
94913

ČSN 73 0842 (730842) - březen 2014 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t


405 Kč vč. DPH
62069

ČSN 73 0843 (730843) - červenec 2001 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.09t


262 Kč vč. DPH
90685

ČSN 73 0845 (730845) - květen 2012 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Sklady

340 Kč vč. DPH
92100

ČSN EN 1363-1 (730851) - leden 2013 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

440 Kč vč. DPH
58088

ČSN EN 1363-2 (730851) - únor 2000

Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

230 Kč vč. DPH
57165

ČSN P ENV 1363-3 (730851) - listopad 1999

Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí

230 Kč vč. DPH
508145

ČSN EN 1634-1 +A1 (730852) - září 2019 nové vydání

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

590 Kč vč. DPH
72602

ČSN EN 1634-3 (730852) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

230 Kč vč. DPH
503301

ČSN EN 1364-1 (730853) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

440 Kč vč. DPH
507011

ČSN EN 1364-2 (730853) - březen 2019 nové vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

340 Kč vč. DPH
92527

ČSN EN 1365-1 (730854) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t


360 Kč vč. DPH
503302

ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

340 Kč vč. DPH
58833

ČSN EN 1365-3 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

230 Kč vč. DPH
58831

ČSN EN 1365-4 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

190 Kč vč. DPH
503454

ČSN EN 1366-1 (730857) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

440 Kč vč. DPH
504641

ČSN EN 1366-2 (730857) - duben 2018 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

350 Kč vč. DPH
86106

ČSN EN 13238 (730859) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

190 Kč vč. DPH
31054

ČSN 73 0863 (730863) - únor 1991

Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t


262 Kč vč. DPH
31056

ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987

Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

190 Kč vč. DPH
18389

ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

190 Kč vč. DPH
67070

ČSN 73 0873 (730873) - červen 2003 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

350 Kč vč. DPH
87630

ČSN 73 0875 (730875) - duben 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

230 Kč vč. DPH
86885

ČSN EN ISO 1182 (730882) - říjen 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

350 Kč vč. DPH
505720

ČSN EN ISO 1716 (730883) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
87985

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - duben 2011 aktuální vydání

Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

350 Kč vč. DPH
67912

ČSN 65 0201 (650201) - srpen 2003 aktuální vydání

Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t


740 Kč vč. DPH