Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Požární bezpečnost staveb

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
83429 ČSN 73 0802 (730802) - květen 2009 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 7.15t


1 042 Kč vč. DPH
85255 ČSN 73 0804 (730804) - únor 2010 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.15t


1 245 Kč vč. DPH
500067 ČSN 73 0810 (730810) - červenec 2016 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
570 Kč vč. DPH
21897 ČSN 73 0818 (730818) - červenec 1997 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.02t


382 Kč vč. DPH
78490 ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) - květen 2007 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
230 Kč vč. DPH
32722 ČSN 73 0822 (730822) - září 1986
Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
125 Kč vč. DPH
84828 ČSN EN 13501-1 +A1 (730860) - únor 2010 aktuální vydání
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
440 Kč vč. DPH
31047 ČSN 73 0824 (730824) - prosinec 1992
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek
125 Kč vč. DPH
88381 ČSN 73 0831 (730831) - červen 2011 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


382 Kč vč. DPH
86662 ČSN 73 0833 (730833) - září 2010 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


262 Kč vč. DPH
87631 ČSN 73 0834 (730834) - březen 2011 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t


612 Kč vč. DPH
75181 ČSN 73 0835 (730835) - duben 2006 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


372 Kč vč. DPH
94913 ČSN 73 0842 (730842) - březen 2014 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
340 Kč vč. DPH
62069 ČSN 73 0843 (730843) - červenec 2001 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.09t


262 Kč vč. DPH
90685 ČSN 73 0845 (730845) - květen 2012 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Sklady
340 Kč vč. DPH
92100 ČSN EN 1363-1 (730851) - leden 2013 aktuální vydání
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
440 Kč vč. DPH
58088 ČSN EN 1363-2 (730851) - únor 2000
Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
230 Kč vč. DPH
57165 ČSN P ENV 1363-3 (730851) - listopad 1999
Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí
230 Kč vč. DPH
504605 ČSN EN 1634-1 +A1 (730852) - březen 2018 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
72602 ČSN EN 1634-3 (730852) - březen 2005 aktuální vydání
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
230 Kč vč. DPH
503301 ČSN EN 1364-1 (730853) - říjen 2017 aktuální vydání
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
440 Kč vč. DPH
504436 ČSN EN 1364-2 (730853) - březen 2018 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
92527 ČSN EN 1365-1 (730854) - březen 2013 aktuální vydání
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.13t


360 Kč vč. DPH
503302 ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 aktuální vydání
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
340 Kč vč. DPH
58833 ČSN EN 1365-3 (730854) - květen 2000
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
230 Kč vč. DPH
58831 ČSN EN 1365-4 (730854) - květen 2000
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
190 Kč vč. DPH
503454 ČSN EN 1366-1 (730857) - říjen 2017 aktuální vydání
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
440 Kč vč. DPH
504641 ČSN EN 1366-2 (730857) - duben 2018 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
350 Kč vč. DPH
86106 ČSN EN 13238 (730859) - červen 2010 aktuální vydání
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
190 Kč vč. DPH
31054 ČSN 73 0863 (730863) - únor 1991
Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.14t


262 Kč vč. DPH
31056 ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987
Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech
190 Kč vč. DPH
18389 ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
190 Kč vč. DPH
67070 ČSN 73 0873 (730873) - červen 2003 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
350 Kč vč. DPH
87630 ČSN 73 0875 (730875) - duben 2011 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
230 Kč vč. DPH
86885 ČSN EN ISO 1182 (730882) - říjen 2010 aktuální vydání
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
350 Kč vč. DPH
87089 ČSN EN ISO 1716 (730883) - prosinec 2010 aktuální vydání
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
340 Kč vč. DPH
87985 ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - duben 2011 aktuální vydání
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
350 Kč vč. DPH
67912 ČSN 65 0201 (650201) - srpen 2003 aktuální vydání
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.06t


740 Kč vč. DPH