ČSN 73 0835 (730835) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 529 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě.
Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu A).

Označení ČSN 73 0835 (730835)
Katalogové číslo 75181
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2006
Datum účinnosti 1. 5. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963751818
Změny a opravy Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.20t
Tato norma nahradila ČSN 73 0835 (730835) z dubna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0834 (730834)
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 35
  • ČSN 730835
  • ČSN 73 08 35 : 2006
  • ČSN 730835:2006
  • ČSN 73 0835:2006
foo