Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Stavební normy

Další normy z oboru stavebnictví naleznete ve třídách 72 (Stavební suroviny, materiály a výrobky), 73 (Navrhování a provádění staveb) a 74 (Části staveb).

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
97558 ČSN 72 1006 (721006) - červen 2015 aktuální vydání
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
440 Kč vč. DPH
76531 ČSN EN 1997-1 (731000) - září 2006 aktuální vydání
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, A1 6.14t


1 235 Kč vč. DPH
84654 ČSN 73 6133 (736133) - únor 2010 aktuální vydání
Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.16t


602 Kč vč. DPH
5573 ČSN 73 6190 (736190) - říjen 1980
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
230 Kč vč. DPH
31156 ČSN 73 2401 (732401) - srpen 1986
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.88, Z2 4.95t, Z3 4.98t, Z4 1.06t


892 Kč vč. DPH
504466 ČSN EN 206 +A1 (732403) - duben 2018 nové vydání
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
590 Kč vč. DPH
15914 ČSN 73 2480 (732480) - březen 1994
Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.03t


295 Kč vč. DPH
77706 ČSN EN 1996-2 (731101) - duben 2007 aktuální vydání
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Z1 11.11t


402 Kč vč. DPH
86687 ČSN 73 4201 (734201) - říjen 2010 aktuální vydání
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.13t, Z2 6.15t, Z3 11.16t, Z4 12.16t


909 Kč vč. DPH
89997 ČSN 74 4505 (744505) - květen 2012 aktuální vydání
Podlahy - Společná ustanovení
340 Kč vč. DPH
31167 ČSN 73 3130 (733130) - září 1980
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
190 Kč vč. DPH
16369 ČSN 73 3150 (733150) - červenec 1994
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění
230 Kč vč. DPH
15810 ČSN 73 3440 (733440) - duben 1994
Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení
125 Kč vč. DPH
80433 ČSN 73 3610 (733610) - březen 2008 aktuální vydání
Navrhování klempířských konstrukcí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.08t


655 Kč vč. DPH
72413 ČSN 73 8101 (738101) - duben 2005 aktuální vydání
Lešení - Společná ustanovení
340 Kč vč. DPH
5588 ČSN 73 8102 (738102) - květen 1978
Pojízdná a volně stojící lešení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.95t


355 Kč vč. DPH
31211 ČSN 73 8106 (738106) - listopad 1981
Ochranné a záchytné konstrukce
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t


468 Kč vč. DPH
72412 ČSN 73 8107 (738107) - duben 2005 aktuální vydání
Trubková lešení
230 Kč vč. DPH
83247 ČSN EN 12812 (738108) - květen 2009 aktuální vydání
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
440 Kč vč. DPH
95777 ČSN 06 0310 (060310) - srpen 2014 aktuální vydání
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 9.17t


405 Kč vč. DPH
92273 ČSN 75 5409 (755409) - únor 2013
Vnitřní vodovody
440 Kč vč. DPH
17136 ČSN 73 6670 (736670) - prosinec 1994
Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů
125 Kč vč. DPH
94461 ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 aktuální vydání
Vnitřní kanalizace
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.15t


615 Kč vč. DPH
16567 ČSN 73 6005 (736005) - září 1994
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.96t, Z2 1.98t, Z3 8.99t, Z4 7.03t


391 Kč vč. DPH
87610 ČSN 75 5355 (755355) - únor 2011
Vodojemy
230 Kč vč. DPH
95126 ČSN 75 0905 (750905) - duben 2014 aktuální vydání
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
230 Kč vč. DPH
17360 ČSN 75 5911 (755911) - duben 1995
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.07t


222 Kč vč. DPH
69549 ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
230 Kč vč. DPH
21717 ČSN 01 3466 (013466) - červenec 1997 aktuální vydání
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací
440 Kč vč. DPH
75943 ČSN 73 6126-1 (736126) - červen 2006
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
190 Kč vč. DPH
87798 ČSN EN 13285 (736155) - březen 2011 aktuální vydání
Nestmelené směsi - Specifikace
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.14t


372 Kč vč. DPH
75944 ČSN 73 6126-2 (736126) - červen 2006
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku
125 Kč vč. DPH
502131 ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)
350 Kč vč. DPH
503945 ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140) - leden 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový
440 Kč vč. DPH
503293 ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140) - říjen 2017 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt
340 Kč vč. DPH
503295 ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140) - říjen 2017 nové vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní
350 Kč vč. DPH
502819 ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140) - srpen 2017 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál
230 Kč vč. DPH
80749 ČSN 73 6122 (736122) - březen 2008
Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody
350 Kč vč. DPH
80748 ČSN 73 6121 (736121) - březen 2008
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody
350 Kč vč. DPH
502129 ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton
440 Kč vč. DPH
501116 ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140) - prosinec 2016 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro mateiály - Část 20: Zkoušky typu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
350 Kč vč. DPH
503191 ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140) - září 2017 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby
340 Kč vč. DPH
96857 ČSN 73 6175 (736175) - březen 2015 aktuální vydání
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
350 Kč vč. DPH
17347 ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 aktuální vydání
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
190 Kč vč. DPH
17348 ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
230 Kč vč. DPH
31025 ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
190 Kč vč. DPH
20181 ČSN 73 0212-1 (730212) - říjen 1996
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
125 Kč vč. DPH
20601 ČSN 73 0212-3 (730212) - leden 1997
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
440 Kč vč. DPH
15260 ČSN 73 0212-5 (730212) - leden 1994
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
190 Kč vč. DPH
72308 ČSN 73 0540-1 (730540) - červen 2005 aktuální vydání
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
570 Kč vč. DPH
89012 ČSN 73 0540-2 (730540) - říjen 2011 aktuální vydání
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.12t


675 Kč vč. DPH
72612 ČSN 73 0540-3 (730540) - listopad 2005 aktuální vydání
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
770 Kč vč. DPH
72542 ČSN 73 0540-4 (730540) - červen 2005 aktuální vydání
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
550 Kč vč. DPH
78618 ČSN 73 0580-1 (730580) - červen 2007 aktuální vydání
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Z2 3.17t


404 Kč vč. DPH
78633 ČSN 73 0580-2 (730580) - červen 2007 aktuální vydání
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.14t


85 Kč vč. DPH
16441 ČSN 73 0580-3 (730580) - září 1994
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t


189 Kč vč. DPH
16470 ČSN 73 0580-4 (730580) - září 1994
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t


189 Kč vč. DPH
58545 ČSN P 73 0600 (730600) - listopad 2000
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
230 Kč vč. DPH
83429 ČSN 73 0802 (730802) - květen 2009 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 7.15t


1 042 Kč vč. DPH
85255 ČSN 73 0804 (730804) - únor 2010 aktuální vydání
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.15t


1 245 Kč vč. DPH
32111 ČSN 73 2520 (732520) - březen 1993
Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
125 Kč vč. DPH
90455 ČSN EN 1090-1 +A1 (732601) - květen 2012 aktuální vydání
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
440 Kč vč. DPH
32694 ČSN 73 2810 (732810) - září 1993
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.00t


222 Kč vč. DPH
92211 ČSN 73 4108 (734108) - únor 2013 aktuální vydání
Hygienická zařízení a šatny
440 Kč vč. DPH
85172 ČSN 73 4130 (734130) - březen 2010 aktuální vydání
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.18t


372 Kč vč. DPH
70325 ČSN 73 4301 (734301) - červen 2004 aktuální vydání
Obytné budovy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.05t, Z2 9.09t, Z3 10.12t


469 Kč vč. DPH
15183 ČSN 73 5105 (735105) - prosinec 1993
Výrobní průmyslové budovy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.96t


262 Kč vč. DPH
69473 ČSN EN 1990 (730002) - březen 2004
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Z1 2.10t, Oprava 3 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4 1.11t, Z3 2.11t, Z4 5.15t


1 214 Kč vč. DPH
77516 ČSN EN 1991-1-4 (730035) - duben 2007 aktuální vydání
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.08t, Z1 3.10t, Oprava 2 5.10t, A1 10.10t, Oprava 3 1.11t, Z2 11.11t, Z3 4.13t


1 646 Kč vč. DPH
72773 ČSN EN 1991-1-3 (730035) - červen 2005 aktuální vydání
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.06t, Z2 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z3 3.10t, Z4 4.12t, Z5 6.13t, A1 6.16t


1 521 Kč vč. DPH
76586 ČSN EN 1991-1-6 (730035) - říjen 2006 aktuální vydání
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Z3 7.11t, Z4 4.12t, Oprava 2 6.13t


551 Kč vč. DPH
79826 ČSN EN 1991-3 (730035) - leden 2008 aktuální vydání
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 7.13t


492 Kč vč. DPH
69328 ČSN EN 1991-1-1 (730035) - březen 2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t


557 Kč vč. DPH
72774 ČSN EN 1991-1-5 (730035) - květen 2005 aktuální vydání
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2 6.11t


654 Kč vč. DPH
79645 ČSN EN 1991-1-7 (730035) - prosinec 2007 aktuální vydání
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t, A1 5.15t


852 Kč vč. DPH
76413 ČSN EN 1998-1 (730036) - září 2006 aktuální vydání
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Z2 7.10t, Oprava 1 9.10t, Oprava 2 3.12t, Z3 9.13t, A1 9.13t, Z4 1.16t


1 409 Kč vč. DPH
77782 ČSN EN 1998-6 (730036) - únor 2007 aktuální vydání
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t


472 Kč vč. DPH
75953 ČSN EN 1998-5 (730036) - červenec 2006 aktuální vydání
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t


472 Kč vč. DPH
80290 ČSN EN 1998-4 (730036) - březen 2008 aktuální vydání
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t


622 Kč vč. DPH
78375 ČSN EN 1998-3 (730036) - květen 2007 aktuální vydání
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Oprava 2 3.14t, Z3 3.14t


706 Kč vč. DPH
78269 ČSN EN 1998-2 (730036) - květen 2007 aktuální vydání
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2 12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t


1 229 Kč vč. DPH
32648 ČSN 73 0037 (730037) - listopad 1990
Zemní tlak na stavební konstrukce
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t


602 Kč vč. DPH
96238 ČSN 73 0038 (730038) - prosinec 2014
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
550 Kč vč. DPH
96239 ČSN ISO 13822 (730038) - prosinec 2014
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
440 Kč vč. DPH
96588 ČSN 73 0039 (730039) - leden 2015 aktuální vydání
Navrhování objektů na poddolovaném území
570 Kč vč. DPH
31028 ČSN 73 0401 (730401) - červenec 1989
Názvosloví v geodézii a kartografii
770 Kč vč. DPH
50572 ČSN 73 0405 (730405) - prosinec 1997 aktuální vydání
Měření posunů stavebních objektů
190 Kč vč. DPH
64923 ČSN 73 0420-1 (730420) - červenec 2002
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
190 Kč vč. DPH
64948 ČSN 73 0420-2 (730420) - červenec 2002
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
350 Kč vč. DPH
74983 ČSN 73 0601 (730601) - únor 2006 aktuální vydání
Ochrana staveb proti radonu z podloží
440 Kč vč. DPH
74984 ČSN 73 0602 (730602) - únor 2006 aktuální vydání
Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů
230 Kč vč. DPH
60518 ČSN P 73 0606 (730606) - listopad 2000
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
340 Kč vč. DPH
58539 ČSN P 73 0610 (730610) - listopad 2000
Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení
230 Kč vč. DPH
94229 ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) - listopad 2013 aktuální vydání
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
770 Kč vč. DPH
76653 ČSN EN 1992-1-1 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t


1 864 Kč vč. DPH
77168 ČSN EN 1993-1-10 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 1.14t


354 Kč vč. DPH
80177 ČSN EN 1993-1-4 (731401) - leden 2008 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, A1 5.16t


702 Kč vč. DPH
76682 ČSN EN 1993-1-2 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t


642 Kč vč. DPH
80171 ČSN EN 1993-1-11 (731401) - leden 2008 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t


492 Kč vč. DPH
81497 ČSN EN 1993-1-12 (731401) - září 2008 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t


282 Kč vč. DPH
81498 ČSN EN 1993-1-6 (731401) - září 2008 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t


642 Kč vč. DPH
81375 ČSN EN 1993-1-7 (731401) - září 2008 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t


492 Kč vč. DPH
79982 ČSN EN 1993-1-3 (731401) - únor 2008 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t


997 Kč vč. DPH
76043 ČSN EN 1993-1-9 (731401) - září 2006 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 12.13t


524 Kč vč. DPH
76684 ČSN EN 1993-1-8 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 7.10t, Z2 7.11t, Z3 11.13t, Oprava 2 11.13t


1 109 Kč vč. DPH
80064 ČSN EN 1993-1-5 (731401) - únor 2008 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t, Z2 12.13t


634 Kč vč. DPH
77439 ČSN EN 1993-1-1 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 4.11t, Z3 7.11t, A1 2.16t, Oprava 2 6.16t


1 031 Kč vč. DPH
31136 ČSN 73 1601 (731601) - únor 1987
Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
230 Kč vč. DPH
79353 ČSN 73 1702 (731702) - listopad 2007
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
1 050 Kč vč. DPH
87291 ČSN 73 1901 (731901) - únor 2011 aktuální vydání
Navrhování střech - Základní ustanovení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.13t


675 Kč vč. DPH
87599 ČSN 73 6056 (736056) - březen 2011 aktuální vydání
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
340 Kč vč. DPH
88898 ČSN 73 6058 (736058) - září 2011 aktuální vydání
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
440 Kč vč. DPH
5569 ČSN 73 6059 (736059) - srpen 1977
Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91, Z2 9.06t


382 Kč vč. DPH
83787 ČSN 73 6425-2 (736425) - září 2009
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště
340 Kč vč. DPH
69709 ČSN 73 6101 (736101) - říjen 2004 aktuální vydání
Projektování silnic a dálnic
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.05t, Z1 1.09t, Z2 4.13t


1 385 Kč vč. DPH
79325 ČSN 73 6102 (736102) - listopad 2007 aktuální vydání
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.11t, Z2 6.12t, Oprava 1 5.13t


1 502 Kč vč. DPH
74506 ČSN 73 6110 (736110) - leden 2006 aktuální vydání
Projektování místních komunikací
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 4.12t


1 305 Kč vč. DPH
17030 ČSN 73 6114 (736114) - duben 1995
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.06t


382 Kč vč. DPH
81713 ČSN 73 6201 (736201) - říjen 2008 aktuální vydání
Projektování mostních objektů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.12t


895 Kč vč. DPH
79983 ČSN EN 1993-2 (736205) - leden 2008 aktuální vydání
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 5.10t


822 Kč vč. DPH
66611 ČSN 73 1105 (731105) - duben 2003
Navrhování a provádění hurdiskových stropů
230 Kč vč. DPH
86077 ČSN EN 13670 (732400) - červen 2010
Provádění betonových konstrukcí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.11t


570 Kč vč. DPH