Stavební normy

Další normy z oboru stavebnictví naleznete ve třídách 72 (Stavební suroviny, materiály a výrobky), 73 (Navrhování a provádění staveb) a 74 (Části staveb).

ČSN 72 1006 (721006) - červen 2015 aktuální vydání

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

440 Kč

ČSN EN 1997-1 (731000) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, A1 6.14t

1 235 Kč

ČSN 73 6133 (736133) - únor 2010 aktuální vydání

Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.16t

602 Kč

ČSN 73 6190 (736190) - říjen 1980

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

230 Kč

ČSN 73 2401 (732401) - srpen 1986

Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.88, Z2 4.95t, Z3 4.98t, Z4 1.06t

892 Kč

ČSN EN 206 +A2 (732403) - říjen 2021 aktuální vydání

Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

590 Kč

ČSN 73 2480 (732480) - březen 1994

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.03t

295 Kč

ČSN EN 1996-2 (731101) - duben 2007 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Z1 11.11t

402 Kč

ČSN 73 4201 (734201) - říjen 2010 aktuální vydání

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.13t, Z2 6.15t, Z3 11.16t, Z4 12.16t

909 Kč

ČSN 74 4505 (744505) - květen 2012 aktuální vydání

Podlahy - Společná ustanovení

340 Kč

ČSN 73 3130 (733130) - září 1980

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 73 3150 (733150) - červenec 1994

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

230 Kč

ČSN 73 3440 (733440) - duben 1994

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 73 3610 (733610) - březen 2008 aktuální vydání

Navrhování klempířských konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.08t

655 Kč

ČSN 73 8101 (738101) - listopad 2018 aktuální vydání

Lešení - Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

360 Kč

ČSN 73 8102 (738102) - květen 1978

Pojízdná a volně stojící lešení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.95t

355 Kč

ČSN 73 8106 (738106) - listopad 1981

Ochranné a záchytné konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t

468 Kč

ČSN 73 8107 (738107) - duben 2005 aktuální vydání

Trubková lešení

230 Kč

ČSN EN 12812 (738108) - květen 2009 aktuální vydání

Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

440 Kč

ČSN 06 0310 (060310) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 9.17t

405 Kč

ČSN 75 5409 (755409) - únor 2013

Vnitřní vodovody

440 Kč

ČSN 73 6670 (736670) - prosinec 1994

Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

125 Kč

ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 aktuální vydání

Vnitřní kanalizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.15t

615 Kč

ČSN 73 6005 (736005) - říjen 2020 aktuální vydání

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

350 Kč

ČSN 75 5355 (755355) - listopad 2021 aktuální vydání

Vodojemy

340 Kč

ČSN 75 0905 (750905) - duben 2014 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

230 Kč

ČSN 75 5911 (755911) - duben 1995

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

222 Kč

ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN 01 3466 (013466) - červenec 1997 aktuální vydání

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací

440 Kč

ČSN 73 6126-2 (736126) - červen 2006

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

125 Kč

ČSN 73 6126-1 (736126) - květen 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody

230 Kč

ČSN EN 13285 ed. 2 (736155) - květen 2019 aktuální vydání

Nestmelené směsi - Specifikace

340 Kč

ČSN 73 6122 (736122) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody

440 Kč

ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

350 Kč

ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140) - říjen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt

340 Kč

ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140) - leden 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

440 Kč

ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)

350 Kč

ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140) - duben 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton

440 Kč

ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140) - srpen 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál

230 Kč

ČSN 73 6121 (736121) - březen 2023 aktuální vydání

Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.23t

590 Kč

ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140) - září 2017 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby

340 Kč

ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140) - červen 2018 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu

350 Kč

ČSN 73 6175 (736175) - březen 2015 aktuální vydání

Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

350 Kč

ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 aktuální vydání

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

230 Kč

ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

190 Kč

ČSN 73 0212-1 (730212) - říjen 1996

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 73 0212-3 (730212) - leden 1997

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

440 Kč

ČSN 73 0212-5 (730212) - leden 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

190 Kč

ČSN 73 0540-1 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

570 Kč

ČSN 73 0540-2 (730540) - říjen 2011 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

675 Kč

ČSN 73 0540-3 (730540) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

770 Kč

ČSN 73 0540-4 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

550 Kč

ČSN 73 0580-1 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Z2 3.17t, Z3 8.19t

436 Kč

ČSN 73 0580-2 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.14t, Z1 8.19t

117 Kč

ČSN 73 0580-3 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN 73 0580-4 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN P 73 0600 (730600) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

230 Kč

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) - září 2023 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

945 Kč

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) - září 2023 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

990 Kč

ČSN 73 2520 (732520) - březen 1993

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

125 Kč

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601) - květen 2012 aktuální vydání

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

440 Kč

ČSN 73 2810 (732810) - září 1993

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

222 Kč

ČSN 73 4108 (734108) - říjen 2020 aktuální vydání

Hygienická zařízení a šatny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

460 Kč

ČSN 73 4130 (734130) - březen 2010 aktuální vydání

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

372 Kč

ČSN 73 4301 (734301) - červen 2004 aktuální vydání

Obytné budovy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.05t, Z2 9.09t, Z3 10.12t, Z4 8.19t

501 Kč

ČSN 73 5105 (735105) - prosinec 1993

Výrobní průmyslové budovy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.96t

262 Kč

ČSN EN 1990 (730002) - březen 2004

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Oprava 3 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4 1.11t, Z3 2.11t, Z4 5.15t, Z5 2.21t

1 246 Kč

ČSN EN 1991-1-5 (730035) - květen 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2 6.11t

654 Kč

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - říjen 2006 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Z3 7.11t, Z4 4.12t, Oprava 2 6.13t

551 Kč

ČSN EN 1991-3 (730035) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 7.13t, Oprava 2 12.19t

512 Kč

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - prosinec 2007 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t, A1 5.15t

852 Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - duben 2007 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.08t, Z1 3.10t, Oprava 2 5.10t, A1 10.10t, Oprava 3 1.11t, Z2 11.11t, Z3 4.13t, Oprava 4 8.20t

1 666 Kč

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - červen 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.06t, Oprava 1 2.10t, Z2 2.10t, Z3 3.10t, Z4 4.12t, Z5 6.13t, A1 6.16t, Z6 1.22t

1 553 Kč

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - březen 2004

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t

557 Kč

ČSN EN 1998-2 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2 12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t

1 229 Kč

ČSN EN 1998-3 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Oprava 2 3.14t, Z3 3.14t

706 Kč

ČSN EN 1998-5 (730036) - červenec 2006 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

472 Kč

ČSN EN 1998-6 (730036) - únor 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

472 Kč

ČSN EN 1998-1 (730036) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Z2 7.10t, Oprava 1 9.10t, Oprava 2 3.12t, Z3 9.13t, A1 9.13t, Z4 1.16t

1 629 Kč

ČSN EN 1998-4 (730036) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t

622 Kč

ČSN 73 0037 (730037) - listopad 1990

Zemní tlak na stavební konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t

602 Kč

ČSN ISO 13822 (730038) - prosinec 2014

Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

440 Kč

ČSN 73 0038 (730038) - listopad 2019 aktuální vydání

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení

550 Kč

ČSN 73 0039 (730039) - leden 2015 aktuální vydání

Navrhování objektů na poddolovaném území

570 Kč

ČSN 73 0401 (730401) - červenec 1989

Názvosloví v geodézii a kartografii

770 Kč

ČSN 73 0405 (730405) - prosinec 1997 aktuální vydání

Měření posunů stavebních objektů

190 Kč

ČSN 73 0420-1 (730420) - červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 73 0420-2 (730420) - červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

350 Kč

ČSN 73 0601 (730601) - září 2019 aktuální vydání

Ochrana staveb proti radonu z podloží

440 Kč

ČSN 73 0602 (730602) - září 2019 aktuální vydání

Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

230 Kč

ČSN P 73 0606 (730606) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

340 Kč

ČSN P 73 0610 (730610) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

230 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) - listopad 2013

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.24t

Norma bude zrušena k 30. březnu 2028 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t, Z4 11.19t

2 094 Kč

ČSN EN 1993-1-10 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 1.14t

354 Kč

ČSN EN 1993-1-3 (731401) - únor 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

997 Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

492 Kč

ČSN EN 1993-1-6 (731401) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, A1 6.18t

992 Kč

ČSN EN 1993-1-12 (731401) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

282 Kč

ČSN EN 1993-1-2 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

642 Kč

ČSN EN 1993-1-4 (731401) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, A1 5.16t, A2 10.21t

827 Kč

ČSN EN 1993-1-5 (731401) - únor 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t, Z2 12.13t, A1 7.19t, A2 5.20t

884 Kč

ČSN EN 1993-1-7 (731401) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t

492 Kč

ČSN EN 1993-1-8 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 7.10t, Z2 7.11t, Z3 11.13t, Oprava 2 11.13t

1 109 Kč

ČSN EN 1993-1-9 (731401) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 12.13t

524 Kč

ČSN EN 1993-1-1 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 4.11t, Z3 7.11t, A1 2.16t, Oprava 2 6.16t

1 031 Kč

ČSN 73 1601 (731601) - únor 1987

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

230 Kč

ČSN 73 1702 (731702) - listopad 2007

Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

1 270 Kč

ČSN 73 1901-3 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

360 Kč

ČSN 73 1901-1 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení

350 Kč

ČSN 73 1901-2 (731901) - říjen 2020

Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.21t

360 Kč

ČSN 73 6056 (736056) - březen 2011 aktuální vydání

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

340 Kč

ČSN 73 6058 (736058) - září 2011 aktuální vydání

Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

440 Kč

ČSN 73 6059 (736059) - srpen 1977

Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.91, Z2 9.06t

382 Kč

ČSN 73 6425-2 (736425) - září 2009

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště

340 Kč

ČSN 73 6101 (736101) - září 2018 aktuální vydání

Projektování silnic a dálnic

770 Kč

ČSN 73 6110 (736110) - leden 2006 aktuální vydání

Projektování místních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 4.12t

1 305 Kč

ČSN 73 6114 (736114) - duben 1995

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

382 Kč

ČSN 73 6201 (736201) - říjen 2008 aktuální vydání

Projektování mostních objektů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.12t

895 Kč

ČSN EN 1993-2 (736205) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 5.10t

822 Kč

ČSN 73 1105 (731105) - duben 2003

Navrhování a provádění hurdiskových stropů

230 Kč

ČSN EN 13670 (732400) - červen 2010

Provádění betonových konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

570 Kč
foo