ČSN 73 0540-4 (730540) Aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Revize ČSN 73 0540-4 reaguje jak na změny ve struktuře hodnocených veličin podle revize a změny požadavků v části 2 normy, tak na zavedení rozsáhlého souboru evropských a mezinárodních norem výpočtových metod v této oblasti do soustavy českých technických norem tak, aby byly zajištěny základní požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu budov a na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí.
Hlavní text normy je členěn podle veličin hodnocených v ČSN 73 0540- 2. Pro každou veličinu je uvedeno, co se výpočtem hodnotí, za jakých okrajových podmínek se provádí výpočtové hodnocení, jaké normy pro tato hodnocení zejména platí, co musí výpočtové hodnocení zahrnovat a jaké je zásadní členění použitelných výpočtových metod, popř. jak se při hodnocení postupuje u specifických druhů konstrukcí, včetně odkazů na podrobnější popis v přílohách.
Osm normativních příloh umožňuje orientaci v rozsáhlém souboru platných výpočtových metod v ČSN EN a ČSN EN ISO, které mají různou úroveň přesnosti, podrobnosti a provázanosti. Přílohy určují způsob a rozsah využití výpočtových metod při hodnocení národních požadavků. Tvoří ucelený a zároveň otevřený systém základních metod, které se mohou průběžně doplňovat. Uvádí se národní výpočtová upřesnění, která přejímané ČSN EN a ČSN EN ISO předpokládají.
Norma připravila stavebně technické východisko pro hodnocení energetické náročnosti budov podle směrnice o energetické náročnosti budov 2002/91/ES.

Označení ČSN 73 0540-4 (730540)
Katalogové číslo 72542
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963725420
Tato norma nahradila ČSN 73 0540-4 (730540) z května 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

Další příbuzné normy

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730540-4
  • ČSN 73 05 40-4
foo