ČSN 73 0580-1 (730580) Aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 436 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na osvětlení vnitřních prostorů budov denním světlem. Cílem je vytvořit pro uživatele budov zdravé prostředí z hlediska denního osvětlení, ušetřit provozní náklady za umělé osvětlení a co nejvíce využívat přirozeného denního světla, které je obnovitelným zdrojem. Norma stanoví základní kritéria pro hodnocení denního světla v budovách, stanoví limity těchto kritérií a stanoví ostatní podmínky pro užívání denního světla při návrhu a užívání budov z hlediska denního osvětlení.

Označení ČSN 73 0580-1 (730580)
Katalogové číslo 78618
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2007
Datum účinnosti 1. 7. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963786186
Změny a opravy Z1 1.11t, Z2 3.17t, Z3 8.19t
Tato norma nahradila ČSN 73 0580-1 (730580) z října 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-4 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 73 0580-3 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

Další příbuzné normy

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730580-1
  • ČSN 73 05 80-1