ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 221 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 73 0580 "Denní osvětlení budov" se člení na: Část 1: Základní požadavky. Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Část 3: Denní osvětlení škol. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov. Norma platí pro navrhování a posuzování denního osvětlení vnitřních prostorů průmyslových budov. Platí i pro jiné vnitřní prostory, pokud se v nich vykonávají činnosti obdobného charakteru (drobná výroba nebo služby, speciální dílny škol atd. Norma navazuje na ČSN 73 0580-1. V kap. 3: "Technické požadavky" za pozornost stojí čl.3.2.1, kde se uvádí: "Požadavky na úroveň denního osvětlení pro různé zrakové činnosti a vnitřní prostory se stanoví podle zrakové obtížnosti, náročnosti a dalších charakteristik zrakových úkolů v souladu s poměrnou pozorovací vzdáleností kritického detailu zařazením do tříd podle ČSN 73 0580-1, nebo podle tabulky 1; jejich použití se ještě ověří rozborem zrakové činnosti v daném případě". Kromě tabelárního zpracování hodnot činitelů denní osvětlenosti obsahuje norma ještě obecné požadavky např. na osvětlovací otvory a další. ČSN 73 0580-4 byla vydána v září 1994.

Označení ČSN 73 0580-4 (730580)
Katalogové číslo 16470
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963164700
Změny a opravy Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-3 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 5105 (735105)
Výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

Další příbuzné normy

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730580-4
  • ČSN 73 05 80-4