ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 990 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0804 z února 2010 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících výrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají územnímu nebo stavebnímu řízení ).
Pro projektování výrobních objektů a technologií, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušnin.

Označení ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Katalogové číslo 510827
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 156 stran formátu A4
EAN kód 8596135108275
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0873 (730873)
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730804 ed. 2
  • ČSN 73 08 04 ed. 2