Třída 7308 - Požární bezpečnost staveb

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 13943 (730801) - duben 2024 nové vydání

Požární bezpečnost - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) - září 2023 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

945 Kč

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) - září 2023 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

990 Kč

ČSN 73 0810 (730810) - červenec 2016 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.20t

590 Kč

ČSN 73 0818 (730818) - červenec 1997 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.02t

382 Kč

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) - květen 2007 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 0822 (730822) - září 1986

Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

125 Kč

ČSN 73 0824 (730824) - prosinec 1992

Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

125 Kč

ČSN ISO 16733-1 (730825) - prosinec 2023

Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 1: Výběr návrhových požárních scénářů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 16733-2 (730825) - prosinec 2023

Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových požárních scénářů a návrhových požárů - Část 2: Návrhové požáry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 23932-1 (730826) - prosinec 2023

Požárněbezpečnostní inženýrství - Obecné zásady - Část 1: Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 29761 (730827) - prosinec 2023

Požárněbezpečnostní inženýrství - Výběr návrhových scénářů chování uživatelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 73 0831 (730831) - červen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z3 10.20.

539 Kč

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0831 z května 2011 se zapracovanými změnami Z1 až Z3.

350 Kč

ČSN 73 0833 (730833) - září 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.23t

419 Kč

ČSN 73 0834 (730834) - březen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t

612 Kč

ČSN 73 0835 (730835) - duben 2006 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

529 Kč

ČSN 73 0835 ed. 2 (730835) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

340 Kč

ČSN 73 0842 (730842) - březen 2014 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

405 Kč

ČSN 73 0843 (730843) - červenec 2001 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.09t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

359 Kč

ČSN 73 0843 ed. 2 (730843) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

230 Kč

ČSN 73 0845 (730845) - květen 2012 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Sklady

340 Kč

ČSN P 73 0847 (730847) - květen 2024

Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy

350 Kč

ČSN 73 0848 (730848) - září 2023 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

440 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - říjen 2021 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 1363-2 (730851) - únor 2000

Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

230 Kč

ČSN EN 1634-1 +A1 (730852) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

590 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

550 Kč

ČSN EN 1634-3 (730852) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

230 Kč

ČSN EN 1364-1 (730853) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

440 Kč

ČSN EN 1364-2 (730853) - březen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

340 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)

550 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

550 Kč

ČSN EN 1364-5 (730853) - srpen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky

340 Kč

ČSN EN 1365-1 (730854) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

360 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

340 Kč

ČSN EN 1365-3 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

230 Kč

ČSN EN 1365-4 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

190 Kč

ČSN EN 1365-5 (730854) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy

190 Kč

ČSN EN 1365-6 (730854) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště

230 Kč

ČSN EN 15254-2 (730855) - leden 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

190 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - říjen 2021 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky

190 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - leden 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.21t

360 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč

ČSN EN 15254-6 (730855) - prosinec 2018 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny

230 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč

ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) - srpen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

340 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - červenec 2023 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

350 Kč

ČSN EN 15882-3 (730856) - září 2009

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

230 Kč

ČSN EN 15882-4 (730856) - listopad 2012

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

230 Kč

ČSN EN 15882-5 (730856) - červenec 2023 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Těsnění kombinovaných prostupů

350 Kč

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

440 Kč

ČSN EN 1366-10 (730857) - únor 2023 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

350 Kč

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

350 Kč

ČSN EN 1366-13 (730857) - únor 2022 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

340 Kč

ČSN EN 1366-2 (730857) - duben 2018 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

350 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - květen 2023 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

990 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - červenec 2022 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

550 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - červenec 2022 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

340 Kč

ČSN EN 1366-6 (730857) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

230 Kč

ČSN EN 1366-7 (730857) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

550 Kč

ČSN EN 1366-8 (730857) - prosinec 2004 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

350 Kč

ČSN EN 1366-9 (730857) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

440 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13381-10 (730858) - červenec 2020

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

350 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

550 Kč

ČSN EN 13381-4 (730858) - červen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

590 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

350 Kč

ČSN EN 13381-6 (730858) - prosinec 2012

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

340 Kč

ČSN EN 13381-7 (730858) - září 2019

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

570 Kč

ČSN EN 13381-9 (730858) - leden 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

440 Kč

ČSN EN 13238 (730859) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

190 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - září 2019 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

440 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - duben 2024 nové vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti kromě vzduchotechnických zařízení

590 Kč

ČSN EN 13501-3 +A1 (730860) - únor 2010 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

230 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

340 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

340 Kč

ČSN EN 13501-6 +A1 (730860) - prosinec 2023 nové vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.24t

360 Kč

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860) - prosinec 2019

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 12.23t

Norma bude zrušena k 30. září 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN 73 0863 (730863) - únor 1991

Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

262 Kč

ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987

Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

190 Kč

ČSN EN 15725 (730866) - červen 2023 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb: Zásady zpracování EXAP norem a EXAP protokolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 1187 (730867) - červen 2012

Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - srpen 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 15269-10 (730868) - říjen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

550 Kč

ČSN EN 15269-11 +AC (730868) - prosinec 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

590 Kč

ČSN EN 15269-2 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

770 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - listopad 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 410 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - březen 2024 nové vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných otočných dveří se závěsy a čepy a otevíravých dřevěných oken

945 Kč

ČSN EN 15269-5 +A1 (730868) - únor 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

770 Kč

ČSN EN 15269-7 (730868) - květen 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

570 Kč

ČSN EN 15080-12 (730869) - červen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny

230 Kč

ČSN EN 15080-8 (730869) - duben 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - únor 2020 aktuální vydání

Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17020-1 (730871) - únor 2023

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 1: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných ocelových dveřních sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17020-2 (730871) - březen 2023

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřních sestav a otevíravých oken - Část 2: Trvanlivost samozavírání ocelových svinovacích uzávěrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17020-3 (730871) - únor 2023

Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken - Část 3: Trvanlivost ocelových posuvných dveřních sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 17020-4 (730871) - září 2021

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17020-5 (730871) - červen 2023

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 5: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných dřevěných dveřních sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

190 Kč

ČSN 73 0873 (730873) - červen 2003 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

350 Kč

ČSN 73 0875 (730875) - duben 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

230 Kč

ČSN EN 13823 +A1 (730881) - říjen 2022 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 1182 (730882) - leden 2023 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

350 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - prosinec 2023 nové vydání

Zkoušky reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

350 Kč

ČSN EN 14390 (730885) - květen 2007

Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15117 (730886) - únor 2006

Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15447 (730887) - prosinec 2006

Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

340 Kč

ČSN EN 14135 (730889) - březen 2005 aktuální vydání

Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti

190 Kč

ČSN ISO 13785-1 (730890) - únor 2010

Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru

230 Kč

ČSN EN 16733 (730892) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání

340 Kč

ČSN 73 0895 (730895) - březen 2016

Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

350 Kč
foo