ČSN EN 15269-11 +AC (730868) Aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

ČSN EN 15269-11 +AC Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15269-11+AC (73 0868)

Tato evropská norma zahrnuje svisle osazované typy manuálně nebo elektricky ovládaných pohyblivých textilních závěsových sestav, uzavírajících se směrem dolů. Závěsové systémy se liší od (jsou odděleny od) dveřních systémů kvůli jejich netuhému uzavírajícímu prvku, typicky vyrobeného z tenkostěnných materiálů jako jsou tkaniny, pleteniny nebo folie. Tyto uzavírající prvky nejsou schopné nést velké zatížení kolmé k jejich povrchu ohybovou tuhostí. Jinak řečeno: závěsové systémy jsou odděleny od dveřních systémů, protože jsou schopné přenášet tažné síly ve formě tahového napětí v rovině jejich povrchu. Tlakové síly nejsou přenášeny v rovině jejich povrchu.
Tento dokument stanovuje metodiku pro rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek, získaných při zkoušce (zkouškách) provedených podle zkušebních metod pro uzávěry v EN 1634-1.
V závislosti na provedení příslušné zkoušky nebo zkoušek, vybraných z těch uvedených v kapitole 4, může rozšířená aplikace platit pro všechny nebo některé z uvedených příkladů:
- neizolovaný (E), radiace (EW), nebo izolovaná (EI1 nebo EI2) klasifikace;
- navíjecí zařízení;
- prvky upevněné na stěnu/strop;
- prvky stavebního kování;
- dekorativní povrchové úpravy;
- intumescentní, kouřová nebo akustická těsnění;
- alternativní podpěrná konstrukce (podpěrné konstrukce).

Označení ČSN EN 15269-11 +AC (730868)
Katalogové číslo 508938
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2019
Datum účinnosti 1. 1. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135089383
Tato norma nahradila ČSN EN 15269-11 +AC (730868) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15269-1 (730868)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 15269-10 (730868)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

ČSN EN 15269-2 (730868)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

ČSN EN 15269-20 (730868)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost závěsových a otočných ocelových, dřevěných dveřních sestav a prosklených dveřních sestav v ocelovém rámu

ČSN EN 15269-3 (730868)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

ČSN EN 15269-5 +A1 (730868)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

ČSN EN 15269-7 (730868)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav