Proč nakupovat u nás?

  • poradíme s výběrem - máme 31 let zkušeností
  • normy tiskneme v profesionální kvalitě
  • rychlé dodání
  • osobní odběr v Brně zdarma

ČSN EN ISO/IEC 27005

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Pokyny pro management rizik informační bezpečnosti

zobrazit podrobnosti

ČSN EN ISO/IEC 27001

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky

zobrazit podrobnosti

Požární bezpečnost staveb

V září 2023 byla vydána aktualizovaná znění tří norem z oblasti požární bezpečnosti staveb. Jedná se o:

ČSN ISO/IEC 27007

Informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

zobrazit podrobnosti

Navrhování střech

V říjnu 2020 byla vydána nová norma na navrhování střech. Skládá se ze tří částí a nahrazuje původní normu z února 2011.

ČSN EN ISO 9004

V únoru 2019 byla vydána norma ČSN EN ISO 9004, jež obsahuje návod k posilování schopnosti organizace dosahovat udržitelného úspěchu. Tento návod je v souladu se zásadami managementu kvality uvedenými v ISO 9000:2015. Obsahuje nástroj sebehodnocení, kterým lze přezkoumat, v jakém rozsahu organizace přijala uvedené myšlenky.

zobrazit podrobnosti

ČSN ISO 45001 - náhrada ČSN OHSAS 18001 a 18002

V říjnu 2018 byla vydána norma ČSN ISO 45001, která se zabývá systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nahrazuje ČSN OHSAS 18001 z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 z července 2009.

zobrazit podrobnosti

Výběr z nejprodávanějších norem za poslední měsíc

ČSN P 73 0847 (730847) – květen 2024
Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy
ČSN EN 16899 (942845) – červenec 2020
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN 75 7716 (757716) – červenec 1998
Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu
ČSN EN 50126-1 ed. 2 (333502) – březen 2019
Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 1: Generický proces RAMS
ČSN EN 1991-2 (736203) – červenec 2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou
ČSN EN 1176-1 ed. 2 +A1 (940515) – červen 2024
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

V naší internetové prodejně můžete zaplatit pomocí platební brány od