Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Vodovody a kanalizace

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
31201 ČSN 73 6614 (736614) - duben 1984
Zkoušky zdrojů podzemní vody
340 Kč vč. DPH
68633 ČSN 75 2411 (752411) - duben 2004
Zdroje požární vody
230 Kč vč. DPH
87610 ČSN 75 5355 (755355) - únor 2011
Vodojemy
230 Kč vč. DPH
94734 ČSN 75 5455 (755455) - únor 2014 aktuální vydání
Výpočet vnitřních vodovodů
570 Kč vč. DPH
92273 ČSN 75 5409 (755409) - únor 2013
Vnitřní vodovody
440 Kč vč. DPH
17136 ČSN 73 6670 (736670) - prosinec 1994
Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů
125 Kč vč. DPH
61408 ČSN EN 805 (755011) - srpen 2001
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t


695 Kč vč. DPH
98734 ČSN 75 5050-2 (755050) - duben 2016
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem
190 Kč vč. DPH
85839 ČSN 75 5115 (755115) - červen 2010 aktuální vydání
Jímání podzemní vody
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.12t


475 Kč vč. DPH
85515 ČSN 75 5201 (755201) - duben 2010 aktuální vydání
Navrhování úpraven vody
340 Kč vč. DPH
95447 ČSN 75 5301 (755301) - červen 2014 aktuální vydání
Vodárenské čerpací stanice
190 Kč vč. DPH
57086 ČSN EN 1508 (755356) - leden 2000
Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
340 Kč vč. DPH
79888 ČSN 75 5401 (755401) - prosinec 2007 aktuální vydání
Navrhování vodovodního potrubí
190 Kč vč. DPH
75330 ČSN 75 5411 (755411) - duben 2006 aktuální vydání
Vodovodní přípojky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.17t


190 Kč vč. DPH
63947 ČSN EN 1717 (755462) - duben 2002
Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
550 Kč vč. DPH
62439 ČSN 75 5490 (755490) - listopad 2001
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod
230 Kč vč. DPH
55516 ČSN 75 5630 (755630) - červen 1999 aktuální vydání
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
190 Kč vč. DPH
17360 ČSN 75 5911 (755911) - duben 1995
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.07t


222 Kč vč. DPH
77855 ČSN 75 6081 (756081) - duben 2007 aktuální vydání
Žumpy
230 Kč vč. DPH
90025 ČSN 75 6101 (756101) - duben 2012 aktuální vydání
Stokové sítě a kanalizační přípojky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.13t


460 Kč vč. DPH
503137 ČSN EN 752 (756110) - listopad 2017 nové vydání
Odvodňovací systémy vně budov - Vedení kanalizace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
52454 ČSN EN 1671 (756111) - červenec 1998
Venkovní tlakové systémy stokových sítí
340 Kč vč. DPH
52308 ČSN EN 1091 (756112) - červenec 1998
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí
440 Kč vč. DPH
502331 ČSN EN 1610 (756114) - duben 2017 aktuální vydání
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
350 Kč vč. DPH
60210 ČSN EN 12889 (756115) - únor 2001
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
340 Kč vč. DPH
62800 ČSN 75 6190 (756190) - listopad 2001
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.04t


415 Kč vč. DPH
51796 ČSN 75 6230 (756230) - červen 1998 aktuální vydání
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
190 Kč vč. DPH
69117 ČSN 75 6261 (756261) - září 2004 aktuální vydání
Dešťové nádrže
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.06t


360 Kč vč. DPH
96111 ČSN 75 6401 (756401) - říjen 2014 aktuální vydání
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
440 Kč vč. DPH
503158 ČSN 75 6402 (756402) - září 2017 aktuální vydání
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
350 Kč vč. DPH
62546 ČSN EN 12255-10 (756403) - duben 2002
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
340 Kč vč. DPH
63571 ČSN EN 12255-11 (756403) - duben 2002
Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje
230 Kč vč. DPH
62545 ČSN EN 12255-3 (756403) - duben 2002
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění
190 Kč vč. DPH
59123 ČSN EN 12255-5 (756403) - červenec 2000
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
190 Kč vč. DPH
64148 ČSN EN 12255-8 (756403) - duben 2002
Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství
230 Kč vč. DPH
502846 ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
440 Kč vč. DPH
19262 ČSN 75 6406 (756406) - duben 1996
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení
230 Kč vč. DPH
31261 ČSN 75 6505 (756505) - leden 1991
Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
340 Kč vč. DPH
82269 ČSN 75 6551 (756551) - prosinec 2008 aktuální vydání
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
230 Kč vč. DPH
94461 ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 aktuální vydání
Vnitřní kanalizace
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.15t


615 Kč vč. DPH
62440 ČSN 75 6790 (756790) - listopad 2001
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace
340 Kč vč. DPH
69549 ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
230 Kč vč. DPH
64015 ČSN EN 806-1 (736660) - červenec 2002
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
350 Kč vč. DPH