Vodovody a kanalizace

ČSN 73 6614 (736614) - duben 1984

Zkoušky zdrojů podzemní vody

340 Kč

ČSN 75 2411 (752411) - březen 2021 aktuální vydání

Zdroje požární vody

230 Kč

ČSN 75 5355 (755355) - listopad 2021 aktuální vydání

Vodojemy

340 Kč

ČSN 75 5455 (755455) - únor 2014 aktuální vydání

Výpočet vnitřních vodovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

760 Kč

ČSN 75 5409 (755409) - únor 2013

Vnitřní vodovody

440 Kč

ČSN 73 6670 (736670) - prosinec 1994

Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

125 Kč

ČSN EN 805 (755011) - srpen 2001

Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t, Z2 8.18t

727 Kč

ČSN 75 5050-2 (755050) - duben 2016

Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem

190 Kč

ČSN 75 5115 (755115) - červen 2010 aktuální vydání

Jímání podzemní vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.12t

475 Kč

ČSN 75 5201 (755201) - duben 2023 aktuální vydání

Navrhování úpraven vody

340 Kč

ČSN 75 5301 (755301) - červen 2014 aktuální vydání

Vodárenské čerpací stanice

190 Kč

ČSN EN 1508 (755356) - leden 2000

Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

340 Kč

ČSN 75 5401 (755401) - březen 2020 aktuální vydání

Navrhování vodovodního potrubí

230 Kč

ČSN 75 5411 (755411) - duben 2006 aktuální vydání

Vodovodní přípojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.17t

190 Kč

ČSN EN 1717 (755462) - duben 2002

Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

550 Kč

ČSN 75 5490 (755490) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.24t

250 Kč

ČSN 75 5630 (755630) - únor 2022 aktuální vydání

Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

ČSN 75 5911 (755911) - duben 1995

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

222 Kč

ČSN 75 6081 (756081) - duben 2007 aktuální vydání

Žumpy

230 Kč

ČSN 75 6101 (756101) - únor 2024 nové vydání

Stokové sítě a kanalizační přípojky

440 Kč

ČSN EN 752 (756110) - červen 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému

590 Kč

ČSN EN 16932-2 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy

340 Kč

ČSN EN 16932-1 (756113) - únor 2019 aktuální vydání

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně

350 Kč

ČSN EN 1610 (756114) - duben 2017 aktuální vydání

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

350 Kč

ČSN EN 12889 (756115) - únor 2024 nové vydání

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

440 Kč

ČSN 75 6190 (756190) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.04t

415 Kč

ČSN 75 6230 (756230) - únor 2022 aktuální vydání

Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

ČSN 75 6261 (756261) - září 2004 aktuální vydání

Dešťové nádrže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

360 Kč

ČSN 75 6401 (756401) - říjen 2014 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500

440 Kč

ČSN 75 6402 (756402) - září 2017 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

350 Kč

ČSN EN 12255-10 (756403) - prosinec 2023 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN 12255-11 (756403) - leden 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje

230 Kč

ČSN EN 12255-3 (756403) - květen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12255-5 (756403) - červen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12255-8 (756403) - duben 2002

Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství

230 Kč

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404) - srpen 2017 aktuální vydání

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

440 Kč

ČSN 75 6406 (756406) - únor 2020 aktuální vydání

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu

340 Kč

ČSN 75 6505 (756505) - leden 1991

Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů

340 Kč

ČSN 75 6551 (756551) - prosinec 2008 aktuální vydání

Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

230 Kč

ČSN 75 6760 (756760) - leden 2014 aktuální vydání

Vnitřní kanalizace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.15t

615 Kč

ČSN 75 6790 (756790) - listopad 2001

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace

340 Kč

ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

230 Kč

ČSN EN 806-1 (736660) - červenec 2002

Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

350 Kč
foo