Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Publikace ČSNI

Nacházíte se na stránce s publikacemi, které vydal Český normalizační institut (ČNI), na konci roku 2008 transformovaný na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
590342

Směrnice ISO/IEC

Směrnice ISO/IEC - Část 1: Postupy pro technickou práci

Prodej této publikace byl již ukončen.
590255

Pokyny k pravidlům PNE

Pokyny k používání Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, Část 3 (Pravidla PNE) (Pokyny k pravidlům PNE)

Prodej této publikace byl již ukončen.
590928

IR CEN/CENELEC

IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 1: Organizace a správní předpisy

Prodej této publikace byl již ukončen.
590929

IR CEN/CENELEC

IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 2: Společná pravidla pro technickou práci

Prodej této publikace byl již ukončen.
590927

CEN/CENELEC

CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 3: Pravidla pro zpracování a úpravu evropských norem (Pravidla PNE) (Směrnice ISO/IEC - Část 3, modifikovaná)

Prodej této publikace byl již ukončen.
590930

IR CEN/CENELEC

IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 4: Certifikace

Prodej této publikace byl již ukončen.
590445

MPN 1

MPN 1 - Stavba, členění a úprava českých technických norem

Prodej této publikace byl již ukončen.
590473

MPN 4

MPN 4 - Úprava rukopisů českých technických norem

Prodej této publikace byl již ukončen.
591043

MPN 5

MPN 5 - Normalizační spolupráce s ISO a IEC

Prodej této publikace byl již ukončen.
590128

MPN 6

MPN 6 - Normalizační spolupráce s CEN/CENELEC

Prodej této publikace byl již ukončen.
590905

MPN 7

MPN 7 - Normalizační spolupráce s ETSI

Prodej této publikace byl již ukončen.
590409

Obytné domy - Elektrická instalace

Obytné domy - Elektrická instalace

Prodej této publikace byl již ukončen.
590410

Společné části budov - Elektrické instalace společných prostor

Společné části budov - Elektrické instalace společných prostor

Prodej této publikace byl již ukončen.
591345

Publikace - říjen 2003

Komentář k normě ČSN EN ISO 9001:2001 Pohled na normu ISO 9001:2001 po dvou letech její aplikace

Prodej této publikace byl již ukončen.
591296

Systém řízení bezpečnosti v tiskárnách s bezpečnostním provozem

Systém řízení bezpečnosti v tiskárnách s bezpečnostním provozem Security management system of the secured printing producers section - CWA 14641:2003

Prodej této publikace byl již ukončen.
591297

Normy zajišťování jakosti

Normy zajišťování jakosti Quality Assurance Standards - CWA 14644:2003

Prodej této publikace byl již ukončen.
591179

Sborník ČSN - Stavba vozovek

Sborník českých technických norem Stavba vozovek

Prodej této publikace byl již ukončen.
591180

Sborník ČSN - Popílky pro stavební účely

Sborník českých technických norem Popílky pro stavební účely

Prodej této publikace byl již ukončen.
591181

Sborník ČSN - Fluidní popely

Sborník českých technických norem Fluidní popely a fluidní popílky pro stavební účely

Prodej této publikace byl již ukončen.
180027

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 (010330)

Směrnice pro auditování systémů managementu, 2. vydání (obsahuje platné znění normy)

860 Kč vč. DPH
591192

Management jakosti jinak

PhDr. Ing. Jiří Kruliš Management jakosti jinak (Nový pohled na normy ISO 9000) Příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 návody - rozbory - komentáře - výklad pojmů první část

Prodej této publikace byl již ukončen.
591231

Publikace

PhDr. Ing. Jiří Kruliš Management jakosti jinak (Nový pohled na normy ISO 9000) Příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 návody - rozbory - komentáře - výklad pojmů druhá část

Prodej této publikace byl již ukončen.
591302

Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003

Ing. Hrudka Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003 Směrnice pro zavádění ISO 9001:2000 v potravinářském a nápojovém průmyslu

Prodej této publikace byl již ukončen.
591336

Publikace

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb.,zákona č. 102/2001 Sb.,zákona č.205 Sb., a zákona 226/2003 Sb. Platná znění zákona a změny ke dni vstupu ČR do EU

Prodej této publikace byl již ukončen.
591468

Prostory s nebezpečím výbuchu

Prostory s nebezpečím výbuchu Návod pro aplikaci směrnice 1999/92/EC, jež byla zavedena NV č.406/2004 Sb.

Prodej této publikace byl již ukončen.
591471

Publikace

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití - Návrh ČSN EN ISO 14001:2005

Prodej této publikace byl již ukončen.
591470

Publikace - únor 2005

Připravované evropské normy pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Prodej této publikace byl již ukončen.
591585

Komentář k ČSN 73 6110 (736110) - listopad 2007

Projektování místních komunikací Komentář k ČSN 73 6110

Prodej této publikace byl již ukončen.