Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Publikace ČSNI

Nacházíte se na stránce s publikacemi, které vydal Český normalizační institut (ČNI), na konci roku 2008 transformovaný na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
590342 Směrnice ISO/IEC
Směrnice ISO/IEC - Část 1: Postupy pro technickou práci
Prodej této publikace byl již ukončen.
590255 Pokyny k pravidlům PNE
Pokyny k používání Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, Část 3 (Pravidla PNE) (Pokyny k pravidlům PNE)
Prodej této publikace byl již ukončen.
590928 IR CEN/CENELEC
IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 1: Organizace a správní předpisy
Prodej této publikace byl již ukončen.
590929 IR CEN/CENELEC
IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 2: Společná pravidla pro technickou práci
Prodej této publikace byl již ukončen.
590927 CEN/CENELEC
CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 3: Pravidla pro zpracování a úpravu evropských norem (Pravidla PNE) (Směrnice ISO/IEC - Část 3, modifikovaná)
Prodej této publikace byl již ukončen.
590930 IR CEN/CENELEC
IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 4: Certifikace
Prodej této publikace byl již ukončen.
590445 MPN 1
MPN 1 - Stavba, členění a úprava českých technických norem
Prodej této publikace byl již ukončen.
590473 MPN 4
MPN 4 - Úprava rukopisů českých technických norem
Prodej této publikace byl již ukončen.
591043 MPN 5
MPN 5 - Normalizační spolupráce s ISO a IEC
Prodej této publikace byl již ukončen.
590128 MPN 6
MPN 6 - Normalizační spolupráce s CEN/CENELEC
Prodej této publikace byl již ukončen.
590905 MPN 7
MPN 7 - Normalizační spolupráce s ETSI
Prodej této publikace byl již ukončen.
590409 Obytné domy - Elektrická instalace
Obytné domy - Elektrická instalace
Prodej této publikace byl již ukončen.
590410 Společné části budov - Elektrické instalace společných prostor
Společné části budov - Elektrické instalace společných prostor
Prodej této publikace byl již ukončen.
591345 Publikace - říjen 2003
Komentář k normě ČSN EN ISO 9001:2001 Pohled na normu ISO 9001:2001 po dvou letech její aplikace
Prodej této publikace byl již ukončen.
591296 Systém řízení bezpečnosti v tiskárnách s bezpečnostním provozem
Systém řízení bezpečnosti v tiskárnách s bezpečnostním provozem Security management system of the secured printing producers section - CWA 14641:2003
Prodej této publikace byl již ukončen.
591297 Normy zajišťování jakosti
Normy zajišťování jakosti Quality Assurance Standards - CWA 14644:2003
Prodej této publikace byl již ukončen.
591179 Sborník ČSN - Stavba vozovek
Sborník českých technických norem Stavba vozovek
Prodej této publikace byl již ukončen.
591180 Sborník ČSN - Popílky pro stavební účely
Sborník českých technických norem Popílky pro stavební účely
Prodej této publikace byl již ukončen.
591181 Sborník ČSN - Fluidní popely
Sborník českých technických norem Fluidní popely a fluidní popílky pro stavební účely
Prodej této publikace byl již ukončen.
591288 Komentováné vydání ČSN EN ISO 19011
Ing. Marie Šebestová, Ing. Miroslav Staněk Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu
Prodej této publikace byl již ukončen.
591192 Management jakosti jinak
PhDr. Ing. Jiří Kruliš Management jakosti jinak (Nový pohled na normy ISO 9000) Příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 návody - rozbory - komentáře - výklad pojmů první část
Prodej této publikace byl již ukončen.
591231 Publikace
PhDr. Ing. Jiří Kruliš Management jakosti jinak (Nový pohled na normy ISO 9000) Příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 návody - rozbory - komentáře - výklad pojmů druhá část
Prodej této publikace byl již ukončen.
591302 Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003
Ing. Hrudka Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003 Směrnice pro zavádění ISO 9001:2000 v potravinářském a nápojovém průmyslu
Prodej této publikace byl již ukončen.
591336 Publikace
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb.,zákona č. 102/2001 Sb.,zákona č.205 Sb., a zákona 226/2003 Sb. Platná znění zákona a změny ke dni vstupu ČR do EU
Prodej této publikace byl již ukončen.
591468 Prostory s nebezpečím výbuchu
Prostory s nebezpečím výbuchu Návod pro aplikaci směrnice 1999/92/EC, jež byla zavedena NV č.406/2004 Sb.
Prodej této publikace byl již ukončen.
591471 Publikace
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití - Návrh ČSN EN ISO 14001:2005
Prodej této publikace byl již ukončen.
591470 Publikace - únor 2005
Připravované evropské normy pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb
Prodej této publikace byl již ukončen.
591585 Komentář k ČSN 73 6110 (736110) - listopad 2007
Projektování místních komunikací Komentář k ČSN 73 6110
Prodej této publikace byl již ukončen.