Publikace ČSNI

Nacházíte se na stránce s publikacemi, které vydal Český normalizační institut (ČNI), na konci roku 2008 transformovaný na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Směrnice ISO/IEC

Směrnice ISO/IEC - Část 1: Postupy pro technickou práci

Prodej této publikace byl již ukončen.

Pokyny k pravidlům PNE

Pokyny k používání Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, Část 3 (Pravidla PNE) (Pokyny k pravidlům PNE)

Prodej této publikace byl již ukončen.

IR CEN/CENELEC

IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 1: Organizace a správní předpisy

Prodej této publikace byl již ukončen.

IR CEN/CENELEC

IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 2: Společná pravidla pro technickou práci

Prodej této publikace byl již ukončen.

CEN/CENELEC

CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 3: Pravidla pro zpracování a úpravu evropských norem (Pravidla PNE) (Směrnice ISO/IEC - Část 3, modifikovaná)

Prodej této publikace byl již ukončen.

IR CEN/CENELEC

IR CEN/CENELEC - Vnitřní předpisy - Část 4: Certifikace

Prodej této publikace byl již ukončen.

MPN 1

MPN 1 - Stavba, členění a úprava českých technických norem

Prodej této publikace byl již ukončen.

MPN 4

MPN 4 - Úprava rukopisů českých technických norem

Prodej této publikace byl již ukončen.

MPN 5

MPN 5 - Normalizační spolupráce s ISO a IEC

Prodej této publikace byl již ukončen.

MPN 6

MPN 6 - Normalizační spolupráce s CEN/CENELEC

Prodej této publikace byl již ukončen.

MPN 7

MPN 7 - Normalizační spolupráce s ETSI

Prodej této publikace byl již ukončen.

Obytné domy - Elektrická instalace

Obytné domy - Elektrická instalace

Prodej této publikace byl již ukončen.

Společné části budov - Elektrické instalace společných prostor

Společné části budov - Elektrické instalace společných prostor

Prodej této publikace byl již ukončen.

Publikace - říjen 2003

Komentář k normě ČSN EN ISO 9001:2001 Pohled na normu ISO 9001:2001 po dvou letech její aplikace

Prodej této publikace byl již ukončen.

Systém řízení bezpečnosti v tiskárnách s bezpečnostním provozem

Systém řízení bezpečnosti v tiskárnách s bezpečnostním provozem Security management system of the secured printing producers section - CWA 14641:2003

Prodej této publikace byl již ukončen.

Normy zajišťování jakosti

Normy zajišťování jakosti Quality Assurance Standards - CWA 14644:2003

Prodej této publikace byl již ukončen.

Sborník ČSN - Stavba vozovek

Sborník českých technických norem Stavba vozovek

Prodej této publikace byl již ukončen.

Sborník ČSN - Popílky pro stavební účely

Sborník českých technických norem Popílky pro stavební účely

Prodej této publikace byl již ukončen.

Sborník ČSN - Fluidní popely

Sborník českých technických norem Fluidní popely a fluidní popílky pro stavební účely

Prodej této publikace byl již ukončen.

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 (010330)

Směrnice pro auditování systémů managementu, 2. vydání (obsahuje platné znění normy)

Prodej této normy byl již ukončen.

Management jakosti jinak

PhDr. Ing. Jiří Kruliš Management jakosti jinak (Nový pohled na normy ISO 9000) Příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 návody - rozbory - komentáře - výklad pojmů první část

Prodej této publikace byl již ukončen.

Publikace

PhDr. Ing. Jiří Kruliš Management jakosti jinak (Nový pohled na normy ISO 9000) Příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001 návody - rozbory - komentáře - výklad pojmů druhá část

Prodej této publikace byl již ukončen.

Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003

Ing. Hrudka Komentované vydání ČSN ISO 15161:2003 Směrnice pro zavádění ISO 9001:2000 v potravinářském a nápojovém průmyslu

Prodej této publikace byl již ukončen.

Publikace

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb.,zákona č. 102/2001 Sb.,zákona č.205 Sb., a zákona 226/2003 Sb. Platná znění zákona a změny ke dni vstupu ČR do EU

Prodej této publikace byl již ukončen.

Prostory s nebezpečím výbuchu

Prostory s nebezpečím výbuchu Návod pro aplikaci směrnice 1999/92/EC, jež byla zavedena NV č.406/2004 Sb.

Prodej této publikace byl již ukončen.

Publikace

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití - Návrh ČSN EN ISO 14001:2005

Prodej této publikace byl již ukončen.

Publikace - únor 2005

Připravované evropské normy pro klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Prodej této publikace byl již ukončen.

Komentář k ČSN 73 6110 (736110) - listopad 2007

Projektování místních komunikací Komentář k ČSN 73 6110

Prodej této publikace byl již ukončen.
foo