Vytápění

ČSN EN 416 (060217) - září 2021 aktuální vydání

Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost

945 Kč

ČSN EN 17175 (060216) - duben 2020

Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN 06 0220 (060220) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

230 Kč

ČSN 06 0310 (060310) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 9.17t

405 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315) - říjen 2022 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky

350 Kč

ČSN EN 1264-2 (060315) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

440 Kč

ČSN EN 1264-3 (060315) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování

230 Kč

ČSN 06 0320 (060320) - září 2006 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

230 Kč

ČSN EN 12098-1 (060330) - červen 2023 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 06 0830 (060830) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.14t

372 Kč

ČSN 06 1008 (061008) - prosinec 1997 aktuální vydání

Požární bezpečnost tepelných zařízení

440 Kč

ČSN 06 1010 (061010) - listopad 1984

Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení

190 Kč

ČSN 07 0610 (070610) - říjen 1983

Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry

125 Kč

ČSN 07 0620 (070620) - březen 1977

Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

570 Kč

ČSN 07 0622 (070622) - březen 1988

Výroba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

ČSN 07 0623 (070623) - prosinec 1978

Technická dokumentace kotlů

125 Kč

ČSN 07 0624 (070624) - září 1979

Montáž kotlů a kotelních zařízení

230 Kč

ČSN 07 0703 (070703) - leden 2005 aktuální vydání

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.06t

262 Kč

ČSN 07 0705 (070705) - leden 1997

Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu

230 Kč

ČSN 07 0706 (070706) - červenec 1988

Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži

230 Kč

ČSN 07 0710 (070710) - červen 1975

Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

440 Kč

ČSN 07 0711 (070711) - listopad 1981

Provoz zařízení pro úpravu vody

340 Kč
foo