Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Elektro normy

Tato stránka obsahuje pouze malou část ze všech platných norem v oboru elektro. Další normy z oboru elektro naleznete ve třídách 33 (Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy), 34 (Elektrotechnika), 35 (Elektrotechnika) a 36 (Elektrotechnika).

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
94959 ČSN 33 0165 ed. 2 (330165) - duben 2014 aktuální vydání
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
230 Kč vč. DPH
88389 ČSN EN 60445 ed. 4 (330160) - červenec 2011
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.18tNorma bude zrušena k 8. září 2020 (zobrazit náhrady)
372 Kč vč. DPH
32715 ČSN EN 60529 (330330) - listopad 1993
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, A2 6.14t


755 Kč vč. DPH
80597 ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420) - duben 2008 aktuální vydání
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
770 Kč vč. DPH
32590 ČSN 33 1500 (331500) - červen 1990
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.96t, Z2 4.00t, Z3 4.04t, Z4 9.07t


509 Kč vč. DPH
84306 ČSN 33 1600 ed. 2 (331600) - listopad 2009 aktuální vydání
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
340 Kč vč. DPH
83182 ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) - květen 2009 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t


505 Kč vč. DPH
78895 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000) - srpen 2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.10t, Z2 1.18t, Z3 3.18t, Oprava 1 6.18tNorma bude zrušena k 7. červenci 2020 (zobrazit náhrady)
792 Kč vč. DPH
86830 ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000) - prosinec 2010 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy
350 Kč vč. DPH
15294 ČSN 33 2000-4-473 (332000) - únor 1994
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.95t, Oprava 1 7.07t


282 Kč vč. DPH
85521 ČSN 33 2000-7-729 (332000) - květen 2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t


295 Kč vč. DPH
85482 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000) - duben 2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.14t, Oprava 1 5.17t, Z2 3.18t


667 Kč vč. DPH
90331 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000) - duben 2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.18t


655 Kč vč. DPH
79145 ČSN 33 2000-6 (332000) - září 2007
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.17tNorma bude zrušena k 1. červnu 2019 (zobrazit náhrady)
472 Kč vč. DPH
89336 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
945 Kč vč. DPH
57050 ČSN 33 2000-5-537 (332000) - únor 2001
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.17tNorma bude zrušena k 11. listopadu 2019 (zobrazit náhrady)
157 Kč vč. DPH
86557 ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 3.17t


315 Kč vč. DPH
79175 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000) - září 2007 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.12t, Z2 3.18t


327 Kč vč. DPH
95303 ČSN 33 2130 ed. 3 (332130) - prosinec 2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.18t


472 Kč vč. DPH
2603 ČSN 33 2180 (332180) - duben 1979
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.87t


465 Kč vč. DPH
23387 ČSN 33 4010 (334010) - prosinec 1989
Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
350 Kč vč. DPH
84186 ČSN 34 0350 ed. 2 (340350) - listopad 2009 aktuální vydání
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
190 Kč vč. DPH
88947 ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) - leden 2012 aktuální vydání
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.13t


1 010 Kč vč. DPH
92053 ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390) - únor 2013 aktuální vydání
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
590 Kč vč. DPH
88812 ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.17t


610 Kč vč. DPH
88945 ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.17t


570 Kč vč. DPH
56217 ČSN 34 7409 (347409) - červen 1999 aktuální vydání
Systém značení kabelů a vodičů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.07t


222 Kč vč. DPH
79996 ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky
230 Kč vč. DPH
80002 ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230) - prosinec 2007 aktuální vydání
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu
190 Kč vč. DPH
95887 ČSN EN 1838 (360453) - červenec 2015 aktuální vydání
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
230 Kč vč. DPH
97975 ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600) - srpen 2015 aktuální vydání
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 4.18t


390 Kč vč. DPH
77236 ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060) - listopad 2006
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.09t, A1 12.10t, A12 12.11t, Oprava 1 4.12t, A2 2.14t, Z2 5.18tNorma bude zrušena k 20. prosinci 2020 (zobrazit náhrady)
2 872 Kč vč. DPH