Elektro normy

Tato stránka obsahuje pouze malou část ze všech platných norem v oboru elektro. Další normy z oboru elektro naleznete ve třídách 33 (Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy), 34 (Elektrotechnika), 35 (Elektrotechnika) a 36 (Elektrotechnika).

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165) - duben 2014 aktuální vydání

Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN EN 60445 ed. 5 (330160) - květen 2018

Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.22t

Norma bude zrušena k 20. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60529 (330330) - listopad 1993

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, A2 6.14t, Oprava 1 11.19t

775 Kč

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420) - březen 2021

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

590 Kč

ČSN 33 1500 (331500) - červen 1990

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.96t, Z2 4.00t, Z3 4.04t, Z4 9.07t

509 Kč

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600) - listopad 2009 aktuální vydání

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.21t, Z2 9.21t, Oprava 2 2.22t

550 Kč

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) - květen 2009 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.19t

525 Kč

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 12.19t, Z1 12.19t

480 Kč

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000) - prosinec 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.24t

Norma bude zrušena k 23. srpnu 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN 33 2000-7-729 (332000) - květen 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (332000) - červenec 2022

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.23t

460 Kč

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000) - duben 2012

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Oprava 1 6.18t, Z2 5.23t

885 Kč

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (332000) - březen 2017 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.17t, Z1 4.18t, Oprava 1 5.18t, Z2 3.20t

1 050 Kč

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.18t, Z2 5.23t

1 300 Kč

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000) - duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.18t, Z2 11.22t

Norma bude zrušena k 13. květnu 2025 (přejít na náhradu).

327 Kč

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000) - září 2010 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 3.17t

315 Kč

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000) - září 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.12t, Z2 3.18t

327 Kč

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130) - prosinec 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t

472 Kč

ČSN 33 2180 (332180) - duben 1979

Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.87t

465 Kč

ČSN 33 4010 (334010) - prosinec 1989

Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

350 Kč

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350) - listopad 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

190 Kč

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) - leden 2012 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.13t

1 010 Kč

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390) - únor 2013 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

590 Kč

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

610 Kč

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390) - září 2011 aktuální vydání

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

570 Kč

ČSN 34 7409 ed. 2 (347409) - červen 2021 aktuální vydání

Systém značení kabelů a vodičů

190 Kč

ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230) - prosinec 2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 10. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230) - prosinec 2007

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 10. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - červenec 2015 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

230 Kč

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600) - srpen 2015

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 4.18t, A1 9.20t, Z2 4.23t

Norma bude zrušena k 24. červnu 2025 (přejít na náhradu).

612 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000) - září 2021 aktuální vydání

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.22t, Oprava 3 6.23t, Oprava 4 6.24t

2 393 Kč
foo