ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420)

Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato Část IEC 60664 se zabývá koordinací izolace zařízení se jmenovitým napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC připojeným k elektrizační soustavě nízkého napětí.
Tento dokument platí pro kmitočty do 30 kHz.
Zároveň stanovuje požadavky, které mají technické komise určit pro vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a kritéria pro pevnou izolaci. To zahrnuje metody elektrického zkoušení s ohledem na koordinaci izolace. Minimální vzdušné vzdálenosti stanovené v tomto dokumentu se nepoužijí tam, kde jsou přítomny ionizované plyny. Pro takové situace mohou být stanoveny zvláštní požadavky na základě uvážení příslušné technické komise.
Tento dokument se nezabývá vzdálenostmi skrz izolaci tvořenou kapalinou, skrz jiné plyny než vzduch a skrz stlačený vzduch.
Tato základní bezpečností publikace zaměřená na hlavní bezpečnostní požadavky je primárně určena pro použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu s principy stanovenými v Pokynu IEC 104 a v Pokynu ISO/IEC 51.
Jednou z povinností technické komise je, kdykoliv je to možné, využívat základní bezpečnostní publikace při přípravě svých publikací.
V případě, kdy v příslušných výrobkových normách chybí stanovené hodnoty pro vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a požadavky pro pevnou izolaci, nebo dokonce chybí normy, platí tento dokument.

Označení ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420)
Katalogové číslo 512002
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2021
Datum účinnosti 1. 4. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8596135120024
Tato norma nahradila ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420) z dubna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60664-3 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění

ČSN EN 60664-4 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm

foo