ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0802 z května 2009 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.
Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Označení ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Katalogové číslo 510825
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 128 stran formátu A4
EAN kód 8596135108251
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0835 ed. 2 (730835)
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730802 ed. 2
  • ČSN 73 08 02 ed. 2
foo