ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0802 z května 2009 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.
Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Označení ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Katalogové číslo 510825
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 128 stran formátu A4
EAN kód 8596135108251
Norma byla zrušena k 1. 10. 2023
a nahrazena ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730802 ed. 2
  • ČSN 73 08 02 ed. 2
foo