ČSN 73 0802 (730802) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 1 304 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.
Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Označení ČSN 73 0802 (730802)
Katalogové číslo 83429
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 122 stran formátu A4
EAN kód 8590963834290
Změny a opravy Z1 2.13t, Z2 7.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t
Tato norma nahradila ČSN 73 0802 (730802) z prosince 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0804 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 02
  • ČSN 730802
  • ČSN 73 08 02 : 2009
  • ČSN 730802:2009
  • ČSN 73 0802:2009
foo