ČSN 73 0802 (730802) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů ) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma platí pro ty změny staveb, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení ).
Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Označení ČSN 73 0802 (730802)
Katalogové číslo 60053
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 12. 2000
Datum účinnosti 1. 1. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8590963600536
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN 73 0802 (730802)
Tato norma nahradila ČSN 73 0802 (730802) z února 1995
ČSN 73 0802 +Z1 (730802) z února 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 02
  • ČSN 730802
  • ČSN 73 08 02 : 2000
  • ČSN 730802:2000
  • ČSN 73 0802:2000
foo