ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 73 0802 ed.2

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.
Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Označení ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Katalogové číslo 517952
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 9. 2023
Datum účinnosti 1. 10. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 126 stran formátu A4
EAN kód 8596135179527
Tato norma nahradila ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) z října 2020
ČSN 73 0802 (730802) z května 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0848 (730848)
Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730802 ed. 2
  • ČSN 73 08 02 ed. 2
foo