ČSN 73 0848 (730848) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na kabelové rozvody z hlediska požární bezpečnosti staveb, a to v návaznosti na normy pro navrhování požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx. Kromě požadavků na kabelové trasy z hlediska požární bezpečnosti stanovuje požadavky na funkčnost kabelových tras, které napájí elektrická zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru. Dále norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy z hlediska tříd reakce na oheň, které v případě požáru nemusí být funkční. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti.
V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro elektrická zařízení s požadovanou funkcí při požáru v případě požáru.
Národní předpisy členských států EU pro elektrická zařízení a rozvody1) lze z dikce směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/33 a navazujících harmonizačních dokumentů uplatnit pouze po vstupní svorky zařízení - výrobku (např. vstupní svorky hlavního rozváděče - vypínače výtahu apod.). Podle tohoto principu se například výtah (ve smyslu uvedené směrnice) posuzuje jako celek, tedy jako stroj, do něhož je zabudováno elektrické, strojní a další zařízení (začínající vstupními svorkami hlavního rozváděče - vypínače výtahu) a požadavky národních norem, tedy ani ČSN 73 0848, se na tento výrobek (výtah) nevztahují.
Změny proti předchozí normě
Oproti znění ČSN 73 0848 z roku 2009 dochází k následujícím změnám:
dochází ke změnám v názvosloví zejména v definici napájení požárně bezpečnostních zařízení, a to definicemi primárního zdroje napájení [3.26], bezpečnostního záložního zdroje napájení [3.27], provozního záložního zdroje napájení [3.28], přepínače obvodu napájecích zdrojů [3.24];
norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy, které v případě požáru nemusí být funkční, z hlediska tříd reakce na oheň. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti;
v celé normě je vypuštěna klasifikace DP1, DP2, DP3 - druh konstrukce z hlediska použití hořlavých hmot a je nahrazena třídou reakce na oheň;
jsou zde detailně stanoveny požadavky na vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech;
jsou stanoveny minimální požadavky na kabelové rozvody v jednotlivých stupních projektové dokumentace z hlediska kabelových rozvodů;
v informativní příloze A jsou uvedeny "Zásady provádění koordinačních funkčních zkoušek napájení systémů a zařízení s požadovanou funkcí při požáru";
v informativní příloze B, část B.2 jsou uvedena schémata možného napájení elektrozařízení s požadovanou funkcí při požáru, včetně požadavků na kabelové rozvody.

Označení ČSN 73 0848 (730848)
Katalogové číslo 517820
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2023
Datum účinnosti 1. 10. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135178209
Tato norma nahradila ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) z října 2020
ČSN 73 0848 (730848) z dubna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 34 2710 (342710)
Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 48
  • ČSN 730848
  • ČSN 73 08 48 : 2023
  • ČSN 730848:2023
  • ČSN 73 0848:2023
foo