ČSN 73 0848 (730848) Zrušená norma

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musí zůstat v provozu v případě požáru.
POZNÁMKA: Základní požadavky požární bezpečnosti elektrických kabelových tras jsou uvedeny v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb související s elektrickými zařízeními a rozvody jsou uvedeny v ČSN 73 0810.
Při projektování změn staveb, u nichž se vyskytují instalace kabelových tras, platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834, a to pro měněné části budov nebo stanovených venkovních instalací. Navrženou změnou nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany.
V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro požárně bezpečnostní zařízení v případě požáru.
POZNÁMKA: U objektů, které svým charakterem provozu vyžadují podrobnější, případně odchylné řešení oproti této normě při řešení napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční se doporučuje zpracování expertizní zprávy nebo expertizního posudku jako součást požárně bezpečnostního řešení stavby podle zvláštního předpisu). Při zpracování "Expertizní zprávy" nebo "Expertizního posudku" se doporučuje vycházet pro řešení napájení el.energií z podrobné analýzy a hodnocení rizik provozované činnosti v posuzovaném objektu.
Tato norma neplatí pro instalaci elektrických zařízení:
- pro ochranu vod a ochranu životního prostředí, pokud přímo nesouvisí s požární bezpečností staveb;
- pro instalaci bezpečnostních elektrických zařízení sloužících pro automatické ochrany proti elektrickému přetížení, vnitřním i vnějším poruchám;
- pro instalaci vedení kabelových tras v hořlavých materiálech a na hořlavých materiálech;
- pro kolektory a technické chodby, pro sdružené trasy městských podzemních komunikací;
- pro instalaci vedení kabelových tras železničních tratí.

Označení ČSN 73 0848 (730848)
Katalogové číslo 82925
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2009
Datum účinnosti 1. 5. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963829258
Změny a opravy Z1 2.13t, Z2 6.17t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2023
a nahrazena ČSN 73 0848 (730848)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 48
  • ČSN 730848
  • ČSN 73 08 48 : 2009
  • ČSN 730848:2009
  • ČSN 73 0848:2009
foo