Nabídka norem a publikací

Na této stránce naleznete jak seznam jednotlivých tříd norem, který vám pomůže najít normu podle oboru, tak i seznam kategorií, nacházející se ve spodní části stránky.

Normy ČSN podle tříd

Třída 1 - Obecná třída
Třída 2 - Strojní součásti
Třída 3 - Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu
Třída 4 - Slévárenství
Třída 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů
Třída 6 - Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla
Třída 7 - Kotle
Třída 8 - Turbíny
Třída 9 - Spalovací motory pístové
Třída 10 - Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
Třída 11 - Čerpadla, hydraulická zařízení
Třída 12 - Vzduchotechnická zařízení
Třída 13 - Armatury a potrubí
Třída 14 - Chladicí technika
Třída 15 - Výrobky z plechu a drátu
Třída 16 - Výrobky z plechu a drátu
Třída 17 - Jemná mechanika
Třída 18 - Průmyslová automatizace
Třída 19 - Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii
Třída 20 - Obráběcí stroje na kovy
Třída 21 - Tvářecí stroje
Třída 22 - Nástroje
Třída 23 - Nářadí
Třída 24 - Upínací nářadí
Třída 25 - Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje
Třída 26 - Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem
Třída 27 - Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
Třída 28 - Kolejová vozidla
Třída 29 - Kolejová vozidla
Třída 30 - Silniční vozidla
Třída 31 - Letectví a kosmonautika
Třída 32 - Lodě a plovoucí zařízení
Třída 33 - Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy
Třída 34 - Elektrotechnika
Třída 35 - Elektrotechnika
Třída 36 - Elektrotechnika
Třída 37 - Elektrotechnika - energetika
Třída 38 - Energetika - požární bezpečnost
Třída 39 - Zbraně pro civilní potřebu
Třída 40 - Jaderná technika
Třída 41 - Hutnictví - materiálové listy ocelí
Třída 42 - Hutnictví
Třída 43 - Hutnictví - strojní zařízení
Třída 44 - Hornictví
Třída 45 - Hlubinné vrtání a těžba nafty
Třída 46 - Zemědělství
Třída 47 - Zemědělské a lesnické stroje
Třída 48 - Lesnictví
Třída 49 - Průmysl dřevozpracující
Třída 50 - Průmysl papírenský
Třída 51 - Strojní zařízení potravinářského průmyslu
Třída 52 - Strojní zařízení potravinářského průmyslu
Třída 53 - Strojní zařízení potravinářského průmyslu
Třída 56 - Výrobky potravinářského průmyslu
Třída 57 - Výrobky potravinářského průmyslu
Třída 58 - Výrobky potravinářského průmyslu
Třída 62 - Průmysl gumárenský, pryž
Třída 63 - Průmysl gumárenský, pryžové výrobky
Třída 64 - Plasty
Třída 65 - Výrobky chemického průmyslu
Třída 66 - Výrobky chemického průmyslu
Třída 67 - Výrobky chemického průmyslu
Třída 68 - Výrobky chemického průmyslu
Třída 69 - Strojní zařízení chemického průmyslu
Třída 70 - Výrobky ze skla a tavených hornin
Třída 71 - Sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení
Třída 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky
Třída 73 - Navrhování a provádění staveb
Třída 74 - Části staveb
Třída 75 - Vodní hospodářství
Třída 76 - Služby
Třída 77 - Obaly a obalová technika
Třída 79 - Průmysl kožedělný
Třída 80 - Textilní suroviny a výrobky
Třída 81 - Strojní zařízení textilního průmyslu
Třída 82 - Stroje a zařízení pro úpravu povrchu
Třída 83 - Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie
Třída 84 - Zdravotnictví
Třída 85 - Zdravotnictví
Třída 86 - Zdravotnictví
Třída 87 - Telekomunikace
Třída 88 - Průmysl polygrafický
Třída 89 - Hudební nástroje
Třída 90 - Kancelářské, školní a kreslicí potřeby
Třída 91 - Vnitřní zařízení
Třída 93 - Výstrojné zboží
Třída 94 - Výstrojné zboží
Třída 95 - Výstrojné zboží
Třída 96 - Kulturní dědictví
Třída 97 - Výměna dat
Třída 98 - Zdravotnická informatika
Třída 99 - Metrologie

Oborové seznamy norem ČSN

Ostatní publikace