Třída 36 - ELEKTROTECHNIKA

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

3600 Osvětlování, všeobecně (41)

3601 Žárovky (12)

3602 Výbojky a zářivky (15)

3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů (12)

3604 Vnitřní a venkovní osvětlení (24)

3605 Terminologie svítidel a předřadníku (68)

3606 Elektrická svítidla (35)

3607 Bezpečnost elektronických fotoblesků (20)

3608 Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy (13)

3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost (241)

3611 Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost (14)

3613 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost (1)

3615 Bezpečnost elektrického ručního nářadí (62)

3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost (19)

3622 Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel (6)

3623 Sběrače proudu kolejových vozidel (8)

3627 Trolejové sběrače jeřábů (1)

3641 Primární články a baterie (7)

3643 Akumulátory (68)

3645 Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) (3)

3646 Fotovoltaické součástky (84)

3647 Rentgeny (41)

3648 Zdravotnické elektrické přístroje (122)

3649 Elektrické přístroje pro laboratoře (4)

3656 Světelná signalizační zařízení (2)

3665 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost (2)

3670 Elektronika a rádiotechnika všeobecně (37)

3672 Antény (78)

3673 Přijímače (5)

3675 Televize (38)

3676 Radioreléová a družicová zařízení a systémy (7)

3677 Plynové lasery a modulátory laserů (11)

3678 Navigační a bezpečnostní systémy (46)

3679 Elektromagnetická pole v prostředí člověka (36)

3680 Aplikovaná elektronika (24)

3683 Elektroakustická zařízení (39)

3684 Záznam a reprodukce zvuku (34)

3685 Záznam a reprodukce obrazu (73)

3686 Záznamové materiály (65)

3688 Elektroakustická měření (48)

3690 Informační technika všeobecně a terminologie (94)

3691 Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky (51)

3692 Lokální počítačové sítě (LAN) (80)

3693 Pružná magnetická média pro digitální záznam (59)

3694 Optické disky (15)

3695 Kancelářské zařízení (11)

3696 Propojení otevřených systémů (131)

3697 Identifikační karty a ochrana dat (103)

3698 Zpracování a výměna dokumentů (84)

3699 Propojení zařízení informační techniky (20)