Třída 3648 - Zdravotnické elektrické přístroje

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800) - červenec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

ČSN EN 60601-1 ed. 2 (364801) - červenec 2007

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 6.14t, A12 3.15t, Oprava 1 4.16t, A2 2.22t

3 920 Kč

ČSN EN 60601-1-10 (364801) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 12.21t

705 Kč

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.21t

780 Kč

ČSN EN 60601-1-12 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.21t

630 Kč

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801) - březen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.21t

1 120 Kč

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801) - prosinec 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.14t, Oprava 1 4.16t, A11 10.17t, A2 9.21t

835 Kč

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 12.21t

760 Kč

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (364801) - únor 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.13t, Oprava 1 4.16t, A11 12.17t, A2 1.22t

1 605 Kč

ČSN EN 60601-1-9 (364801) - únor 2009

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.14t, A2 2.21t

600 Kč

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (364801) - červen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.21t

Norma byla zrušena k 16. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 (364801) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 60601-2-11 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii

440 Kč

ČSN EN 60601-2-17 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-17: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automaticky řízených afterloadingových přístrojů pro brachyterapii

440 Kč

ČSN EN 60601-2-18 ed. 2 (364801) - květen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-18: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost endoskopických přístrojů

440 Kč

ČSN EN 60601-2-19 (364801) - leden 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 5.17t, Z1 9.21t

Norma byla zrušena k 16. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2 (364801) - leden 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 5.17t, Z2 4.22t

Norma byla zrušena k 16. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-23 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-23: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost transkutánních monitorů parciálního tlaku

440 Kč

ČSN EN 60601-2-24 ed. 2 (364801) - duben 2017 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-24: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost infuzních pump a regulátorů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-25 ed. 2 (364801) - květen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-25: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografů

770 Kč

ČSN EN 60601-2-27 ed. 3 (364801) - únor 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů

570 Kč

ČSN EN 60601-2-29 ed. 2 (364801) - srpen 2009 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů

340 Kč

ČSN EN 60601-2-3 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

405 Kč

ČSN EN 60601-2-33 ed. 3 (364801) - červen 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 12.15t, A2 4.16t, A12 10.17t, Oprava 1 10.18t, Oprava 2 10.18t

1 490 Kč

ČSN EN 60601-2-34 ed. 3 (364801) - listopad 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku

570 Kč

ČSN EN 60601-2-36 ed. 2 (364801) - říjen 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-36: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro mimotělně buzenou litotrypsi

340 Kč

ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 (364801) - srpen 2008 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-37: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových zdravotnických diagnostických a monitorovacích přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 4.16t

645 Kč

ČSN EN 60601-2-4 ed. 2 (364801) - leden 2012 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

820 Kč

ČSN EN 60601-2-40 ed. 2 (364801) - květen 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

340 Kč

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 (364801) - srpen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 12.15t, Z2 8.22t

Norma bude zrušena k 8. říjnu 2024 (přejít na náhradu).

662 Kč

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 (364801) - únor 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.16t, A1 10.18t, A2 7.20t, Z1 8.23t

Norma bude zrušena k 9. lednu 2026 (přejít na náhradu).

912 Kč

ČSN EN 60601-2-44 ed. 3 (364801) - únor 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 7.13t, A2 12.16t

970 Kč

ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 (364801) - listopad 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mamografických rentgenových zařízení a mamografických stereotaktických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

780 Kč

ČSN EN 60601-2-47 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-47: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ambulantních elektrokardiografických systémů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-5 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů

350 Kč

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2 (364801) - únor 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 5.17t, Z2 4.22t

Norma byla zrušena k 16. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-52 (364801) - prosinec 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.12t, A1 12.15t

800 Kč

ČSN EN 60601-2-54 (364801) - květen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro skiagrafii a skiaskopii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 10.19t

970 Kč

ČSN EN 60601-2-57 (364801) - prosinec 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití

350 Kč

ČSN EN 60601-2-6 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

405 Kč

ČSN EN 60601-2-62 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

570 Kč

ČSN EN 60601-2-63 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.20t, A2 2.22t

755 Kč

ČSN EN 60601-2-64 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-64: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů se svazkem lehkých iontů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-65 (364801) - červenec 2013

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-65: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických intraorálních rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.20t, A2 12.21t

755 Kč

ČSN EN 60601-2-68 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-68: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů využívajících rentgenové záření pro obrazem řízenou radioterapii používaných s urychlovači elektronů, s přístroji pro terapii svazkem lehkých iontů a s radionuklidovými terapeutickými ozařovači

550 Kč

ČSN EN 60601-2-8 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.16t, Oprava 1 4.19t

495 Kč

ČSN EN 80601-2-35 (364801) - srpen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 5.17t, Z2 8.22t

Norma byla zrušena k 16. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 80601-2-58 ed. 2 (364801) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

580 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-1 ed. 3 (364801) - září 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-16 ed. 3 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů

570 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-19 ed. 2 (364801) - září 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.24t

580 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-2 ed. 4 (364801) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství

590 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-20 ed. 3 (364801) - květen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.24t

670 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-21 ed. 3 (364801) - duben 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.24t

540 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3 (364801) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

350 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-28 ed. 3 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku

340 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 (364801) - duben 2021 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie

550 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-35 (364801) - srpen 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.24t

760 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-39 ed. 3 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu

340 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3 (364801) - srpen 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel

550 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3 (364801) - srpen 2023

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční výkony

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-46 ed. 3 (364801) - leden 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů

340 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-50 ed. 3 (364801) - duben 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.24t

540 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-66 ed. 3 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-66: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost sluchadel a systémů se sluchadly

550 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-75 (364801) - březen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku

340 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-83 (364801) - září 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.21t

540 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-26 (364801) - říjen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-26: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektroencefalografů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.22t

370 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-30 ed. 2 (364801) - srpen 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů

550 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-49 (364801) - březen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů

440 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2 (364801) - prosinec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.23t

540 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2 (364801) - červen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení

440 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801) - leden 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS)

440 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-77 (364801) - březen 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-77: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost roboticky asistovaných chirurgických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.24t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-78 (364801) - červen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-78: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických robotů pro rehabilitaci, posuzování, kompenzování nebo zmírňování

570 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - květen 2024 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801) - leden 2014

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.20t, A2 5.20t, Z1 12.22t

Norma bude zrušena k 30. červnu 2025 (přejít na náhradu).

1 157 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2 (364801) - prosinec 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55 ed. 2 (364801) - září 2018 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.24t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

820 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56 ed. 2 (364801) - prosinec 2017 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.20t

675 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-61 (364801) - duben 2019 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-61: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro pulzní oxymetrii

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-67 (364801) - květen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801) - květen 2021 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-70 (364801) - červen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-70: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro dechovou terapii spánkové apnoe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801) - prosinec 2023 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801) - únor 2022 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovacích přístrojů pro dýchání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801) - květen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni

570 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801) - červen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-84 (364801) - květen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-84: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro prostředí urgentních zdravotnických služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-85 (364801) - říjen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-85: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro oxymetrii mozkové tkáně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-87 (364801) - listopad 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-87: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních ventilátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-90 (364801) - duben 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-90: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro vysokoprůtokovou respirační terapii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62083 ed. 2 (364803) - srpen 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost systémů plánování radioterapeutické léčby

350 Kč

ČSN EN 62274 (364804) - březen 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Bezpečnost záznamových a verifikačních systémů pro radioterapii

230 Kč

ČSN EN 61910-1 (364810) - červen 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Dokumentace dávky záření - Část 1: Strukturované zprávy o radiační dávce ve skiagrafii a skiaskopii

350 Kč

ČSN EN 62563-1 (364815) - listopad 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 030 Kč

ČSN EN IEC 62563-2 (364815) - červen 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 2: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti zdravotnických zobrazovačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50077 (364816) - červen 1995

Nízkoprofilový konektor pro implantabilní kardiostimulátory

230 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - únor 2016 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 26782 (364826) - prosinec 2009

Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

460 Kč

ČSN EN 62304 (364830) - leden 2007

Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 540 Kč

ČSN EN 82304-1 (364830) - květen 2018 aktuální vydání

Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost produktů

340 Kč

ČSN EN 62464-2 (364840) - říjen 2011

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 2: Kritéria pro klasifikaci sekvenci impulzů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2024.

340 Kč

ČSN EN IEC 62464-1 ed. 2 (364840) - září 2019

Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62570 (364845) - prosinec 2015

Normalizovaný způsob značení zdravotnických prostředků a jiných předmětů v prostředí magnetické rezonance z hlediska bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62366-1 (364861) - květen 2019 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Část 1: Aplikace techniky použitelnosti na zdravotnické prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.21t

890 Kč

ČSN EN 80001-1 (364880) - říjen 2011

Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Úkoly, odpovědnost a činnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 26. říjnu 2024 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 80001-1 ed. 2 (364880) - duben 2022

Aplikace managementu rizika na sítě IT se zdravotnickými prostředky - Část 1: Bezpečnost, účinnost a ochrana při zavádění a používání připojených zdravotnických prostředků nebo připojeného zdravotnického softwaru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 81001-5-1 (364880) - srpen 2022

Zdravotnický software a bezpečnost, účinnost a ochrana zdravotnických IT systémů - Část 5-1: Činnosti v životním cyklu produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61157 ed. 2 (364882) - červenec 2008 aktuální vydání

Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

670 Kč

ČSN EN 61266 (364884) - říjen 1997

Ultrazvuk - Použití kapesního dopplerovského detektoru při detekci srdečních ozev plodu - Provozní požadavky, metody měření a dokumentace výsledků

350 Kč

ČSN EN 61206 (364885) - prosinec 1997

Ultrazvuk - Dopplerovský systém s kontinuální vlnou - Zkušební postupy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61689 ed. 3 (364886) - prosinec 2013

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 61689 ed. 4 (364886) - říjen 2022

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 63009 (364886) - únor 2020

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 20 kHz až 500 kHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61847 (364887) - srpen 1999

Ultrazvuk - Chirurgické systémy - Měření a deklarace základních výstupních charakteristik

350 Kč

ČSN EN 61846 (364888) - srpen 1999

Ultrazvuk - Litotryptory s rázovou vlnou - Charakteristiky polí

340 Kč

ČSN EN 61391-1 (364889) - červenec 2007

Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 61391-2 (364889) - listopad 2010

Ultrazvuk - Zobrazovací pulzní systémy - Část 2: Měření největší hloubky průniku a místního dynamického rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 513 (364891) - duben 1996

Základní hlediska norem bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů

440 Kč

ČSN EN 62353 ed. 2 (364893) - červen 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů

550 Kč

ČSN EN 62555 (364894) - září 2014

Ultrazvuk - Měření výkonu - Měniče a systémy pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50637 (364895) - duben 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek pro děti

590 Kč
foo