ČSN 73 6005 (736005) Aktuální vydání

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro technické řešení, navrhování nových vedení technického vybavení a doplňování vedení technického vybavení uložených v podzemní trase v územích měst a obcí zejména v pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích zejména z hlediska jejich prostorového uspořádání při územním plánování, projektování a provádění v zastavěném a zastavitelném území s cílem zajistit udržitelný rozvoj ucelené technické obsluhy těchto obcí s výjimkou účelových komunikací a prostor v uzavřeném soukromém prostoru nebo objektu. To neplatí v případech výstavby obytných nebo kancelářských objektů na soukromých pozemcích, ale s veřejně přístupnými prostorami a komunikacemi, kde je třeba ustanovení této normy při navrhování vedení technického vybavení dodržovat také. Pro obnovu, modernizaci a kompletaci vedení technické infrastruktury v zastavěném a zastavitelném území se tato norma použije přiměřeně.

.

Označení ČSN 73 6005 (736005)
Katalogové číslo 511190
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135111909
Tato norma nahradila ČSN 73 6005 (736005) z září 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 75 5401 (755401)
Navrhování vodovodního potrubí

ČSN EN 1610 (756114)
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101 (756101)
Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky

ČSN 73 6132 (736132)
Stavba vozovek - Kationaktivní asfaltové emulze

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 60 05
  • ČSN 736005
  • ČSN 73 60 05 : 2020
  • ČSN 736005:2020
  • ČSN 73 6005:2020
foo