Elektrotechnické publikace

ČES 330102

doporučení ČES 33.01.02 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

53 Kč

ČES 330103

doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

63 Kč

ČES 330298

doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

39 Kč

DP svazek 23 - červen 2019

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Karel Dvořáček

300 Kč

DP svazek 24 - červenec 2020

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání) (autor David Klimša)

286 Kč

Publikace svazek 100

Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé - aktualizované vydání z roku 2016) - autor Václav Macháček

286 Kč

Publikace svazek 103

Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017) - JUDr. Zbyněk Urban

220 Kč

Publikace svazek 104

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků (druhé – aktualizované vydání) (rok vydání 2018) - Václav Macháček

330 Kč

Publikace svazek 105 - květen 2018

Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček

319 Kč

Publikace svazek 107

Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (druhé – aktualizované vydání, rok vydání 2018) - Ing. Karel Dvořáček

220 Kč

Publikace svazek 108

Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (páté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Michal Kříž

330 Kč

Publikace svazek 109

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (čtvrté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Michal Kříž

275 Kč

Publikace svazek 110

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí - aktualizované vydání) - autoři Ing. Jan Pohludka, Ing. Jaromír Hrubý

385 Kč

Publikace svazek 111

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část (čtvrté - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dpt.

275 Kč

Publikace svazek 112

Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (dvanácté - aktualizované vydání) - autor Ing. Michal Kříž

310 Kč

Publikace svazek 113

Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (druhé - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Mgr. Radek Roušar

363 Kč

Publikace svazek 114

Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (druhé, aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček

275 Kč

Publikace svazek 96 - říjen 2014

Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 10/2014) - Ing. Karel Dvořáček

220 Kč

Publikace svazek 98

Proudové chrániče (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 2015) - Ing. František Štěpán

198 Kč

Tiskopis 81

Tiskopis 81 - Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče, elektrického ručního nářadí nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 (balení 10 ks karet)

38 Kč