Elektrotechnické publikace

ČES 330102

doporučení ČES 33.01.02 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

56 Kč

ČES 330103

doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

69 Kč

ČES 330298

doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

42 Kč

DP svazek 23 - červen 2019

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Karel Dvořáček

330 Kč

DP svazek 24 - červenec 2020

Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání) (autor David Klimša)

315 Kč

Publikace svazek 100

Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé - aktualizované vydání z roku 2016) - autor Václav Macháček

330 Kč

Publikace svazek 103

Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017) - JUDr. Zbyněk Urban

242 Kč

Publikace svazek 104

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků (druhé – aktualizované vydání) (rok vydání 2018) - Václav Macháček

363 Kč

Publikace svazek 105 - květen 2018

Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček

351 Kč

Publikace svazek 107

Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (druhé – aktualizované vydání, rok vydání 2018) - Ing. Karel Dvořáček

242 Kč

Publikace svazek 108

Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (páté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Michal Kříž

363 Kč

Publikace svazek 109

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (čtvrté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Michal Kříž

303 Kč

Publikace svazek 110

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí - aktualizované vydání) - autoři Ing. Jan Pohludka, Ing. Jaromír Hrubý

424 Kč

Publikace svazek 111

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část (čtvrté - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dpt.

303 Kč

Publikace svazek 112

Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (dvanácté - aktualizované vydání) - autor Ing. Michal Kříž

341 Kč

Publikace svazek 113

Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (druhé - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Mgr. Radek Roušar

399 Kč

Publikace svazek 114

Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (druhé, aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček

303 Kč

Publikace svazek 115

Zřizování a rekonstrukce elektrických instalací v nástavbách, vestavbách (přístavbách) a v panelových domech - autor Ing. Karel Dvořáček

Publikace obsahuje také kapitolu o napájení obvodů pro garáže objektu a pro dobíjení elektromobilů.

330 Kč

Publikace svazek 116

Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice - druhé, aktualizované vydání - autor Ing. Michal Kříž

396 Kč

Publikace svazek 117

Proudové chrániče a obloukové ochrany - autor Ing. František Štěpán

396 Kč

Publikace svazek 118 - březen 2023

Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů - čtvrté - aktualizované vydání - autor Ing. Michal Kříž

407 Kč

Publikace svazek 119 - květen 2023

Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné od 1. 7. 2022) - první vydání - autor Mgr. Radek Roušar

330 Kč

Tiskopis 81

Tiskopis 81 - Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče, elektrického ručního nářadí nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 (balení 10 ks karet)

50 Kč
foo