Tiskopis 81

Tiskopis 81 - Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče, elektrického ručního nářadí nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 (balení 10 ks karet)

Objednat
Cena: 42 Kč
včetně 21 % DPH
ks

Anotace obsahu

Protokol podle ČSN 33 1600 ed. 2 je určen jako doklad o plnění podmínek bezpečnosti pro majitele a uživatele jednofázových elektrických spotřebičů, mezi něž je nyní zahrnuto i elektrické ruční nářadí i samostatné prodlužovací přívody (ČSN 33 1600:1994 a ČSN 33 1610:2005 byly nahrazeny normou ČSN 33 1600 ed. 2). Jedná se o spotřebiče, které jsou určené k pracovní činnosti majitele, popř. jeho zaměstnanců z hlediska ustanovení o bezpečnosti podle Zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb.) a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících předpisů, pro majitele elektrických spotřebičů nebo samostatných prodlužovacích přívodů užívaných veřejností v rámci poskytovaných služeb (např. vybavení ubytovacích zařízení) a pro majitele elektrických spotřebičů nebo samostatných prodlužovacích přívodů určených k užívání veřejností na základě jejich pronájmu.

Označení Tiskopis 81
Katalogové číslo 170068
Cena 42 Kč42
Jazyk čeština
Tato položka nahradila Tiskopis 8001
Tiskopis 8002

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Tuto položku naleznete v kategorii Elektrotechnické příručky

foo