ČSN 73 0831 ed. 2 (730831)

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0831 z května 2011 se zapracovanými změnami Z1 až Z3.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových shromažďovacích prostorů, pro projektování stavebních změn stávajících shromažďovacích prostorů a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na shromažďovací prostory.
Norma neplatí pro podzemní prostory metra a pro úkryty ke kolektivní ochraně obyvatelstva, pokud kromě své hlavní provozní funkce nejsou současně navrženy pro využití ke shromažďovacím účelům.
Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací prostory, popř. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny, v návaznosti na ČSN 73 0802 pro tyto prostory a objekty platí všechna ustanovení ČSN 73 0802, pokud nejsou v této normě nahrazena odchylnými ustanoveními. Prodejní sklad, který je shromažďovacím prostorem, se řeší podle této normy a ČSN 73 0802. Výrobní prostory řešené podle ČSN 73 0804 (včetně garáží a navazujících norem ČSN 73 0842 a ČSN 73 0845) se za shromažďovací prostory nepovažují1).
Při projektování změn staveb platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834. Specifické zásady, týkající se změn staveb, jsou uvedeny v článku D.5.

Označení ČSN 73 0831 ed. 2 (730831)
Katalogové číslo 511028
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2020
Datum účinnosti 1. 11. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135110285
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0835 ed. 2 (730835)
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730831 ed. 2
  • ČSN 73 08 31 ed. 2
foo