ČSN 73 0833 (730833) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 419 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, pro projektování změn staveb stávajících objektů a prostorů určených k bydlení nebo ubytování a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují stávající objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory pro bydlení a ubytování, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.
Tato norma neplatí pro lůžková zdravotnická zařízení, prostory v dětských domovech pro děti do 3 let a prostory v budovách pro bydlení a ubytování, funkčně nesouvisející s bydlením nebo ubytováním (prostory společenské, stravovací, administrativní, skladovací apod.) s výjimkou prostorů uvedených v 3.3.
Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory pro bydlení a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0810:2009 a ČSN 73 0802:2009, která platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny specifickými požadavky této normy.

Označení ČSN 73 0833 (730833)
Katalogové číslo 86662
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2010
Datum účinnosti 1. 10. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963866628
Změny a opravy Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.23t
Tato norma nahradila ČSN 73 0833 (730833) z ledna 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0834 (730834)
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 33
  • ČSN 730833
  • ČSN 73 08 33 : 2010
  • ČSN 730833:2010
  • ČSN 73 0833:2010
foo