ČSN 73 0831 (730831) Aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 539 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z3 10.20.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových shromažďovacích prostorů, pro projektování stavebních změn stávajících shromažďovacích prostorů a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na shromažďovací prostory.
Norma neplatí pro podzemní prostory metra a pro úkryty ke kolektivní ochraně obyvatelstva, pokud kromě své hlavní provozní funkce nejsou současně navrženy pro využití ke shromažďovacím účelům.
Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací prostory, popř. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny, v návaznosti na ČSN 73 0802 pro tyto prostory a objekty platí všechna ustanovení ČSN 73 0802, pokud nejsou v této normě nahrazena odchylnými ustanoveními. Prodejní sklad, který je shromažďovacím prostorem, se řeší podle této normy a ČSN 73 0802. Výrobní prostory řešené podle ČSN 73 0804 (včetně garáží a navazujících norem ČSN 73 0842 a ČSN 73 0845) se za shromažďovací prostory nepovažují.
Při projektování změn staveb platí tato norma souběžně s ČSN 73 0834. Specifické zásady, týkající se změn staveb, jsou uvedeny v článku D.5.

Označení ČSN 73 0831 (730831)
Katalogové číslo 88381
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2011
Datum účinnosti 1. 7. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963883816
Změny a opravy Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 10.20t
Tato norma nahradila ČSN 73 0831 (730831) z prosince 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0834 (730834)
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0875 (730875)
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 73 0835 (730835)
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 08 31
  • ČSN 730831
  • ČSN 73 08 31 : 2011
  • ČSN 730831:2011
  • ČSN 73 0831:2011
foo