Třída 73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - duben 2021 aktuální vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN P ISO 6707-2 (730000) - květen 2018 aktuální vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO 6707-3 (730000) - červenec 2022

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO 6707-4 (730000) - červenec 2022

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 4: Termíny pro facility management

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 73 0001-1 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

350 Kč

ČSN 73 0001-2 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0001-3 (730001) - září 2002

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0001-5 (730001) - září 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0001-7 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika

350 Kč

ČSN EN 1990 (730002) - březen 2004

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Z1 2.10t, Oprava 3 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4 1.11t, Z3 2.11t, Z4 5.15t, Z5 2.21t

1 246 Kč

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002) - únor 2021 aktuální vydání

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

770 Kč

ČSN EN 1990 NA ed. A (730002) - únor 2021 aktuální vydání

National Annex - Eurocode: Basis of structural design

190 Kč

ČSN 73 0005 (730005) - červenec 1989

Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

340 Kč

ČSN 73 0020 (730020) - duben 2010 aktuální vydání

Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

230 Kč

ČSN ISO 3898 (730030) - listopad 2002

Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky

340 Kč

ČSN ISO 2394 (730031) - červenec 2016 aktuální vydání

Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN 73 0032 (730032) - leden 2020 aktuální vydání

Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů

440 Kč

ČSN 73 0034 (730034) - prosinec 2018

Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou

125 Kč

ČSN ISO 12494 (730034) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zatížení konstrukcí námrazou

550 Kč

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - březen 2004

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t

557 Kč

ČSN EN 1991-1-1/NA ed. A (730035) - červen 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1991-1-2 (730035) - srpen 2004 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.06t, Oprava 2 2.10t, Oprava 3 5.13t

610 Kč

ČSN EN 1991-1-2/NA ed. A (730035) - květen 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - červen 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.06t, Oprava 1 2.10t, Z2 2.10t, Z3 3.10t, Z4 4.12t, Z5 6.13t, A1 6.16t, Z6 1.22t

1 553 Kč

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035) - leden 2022 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

550 Kč

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035) - leden 2017

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - duben 2007 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.08t, Z1 3.10t, Oprava 2 5.10t, A1 10.10t, Oprava 3 1.11t, Z2 11.11t, Z3 4.13t, Oprava 4 8.20t

1 666 Kč

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035) - listopad 2020 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

945 Kč

ČSN EN 1991-1-4/NA ed. A (730035) - červenec 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1991-1-5 (730035) - květen 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2 6.11t

654 Kč

ČSN EN 1991-1-5/NA ed. A (730035) - červen 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - říjen 2006 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Z3 7.11t, Z4 4.12t, Oprava 2 6.13t

551 Kč

ČSN EN 1991-1-6/NA ed. A (730035) - červenec 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - prosinec 2007 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t, A1 5.15t

852 Kč

ČSN EN 1991-1-7/NA ed. A (730035) - listopad 2015 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1991-3 (730035) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 7.13t, Oprava 2 12.19t

512 Kč

ČSN EN 1991-3/NA ed. A (730035) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1991-4 (730035) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 4.11t, Z4 5.11t, Z5 6.11t, Oprava 2 7.13t, Oprava 3 5.18t

1 099 Kč

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035) - květen 2018 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

770 Kč

ČSN EN 1991-4/NA ed. A (730035) - červenec 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1998-1 (730036) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Z2 7.10t, Oprava 1 9.10t, Oprava 2 3.12t, Z3 9.13t, A1 9.13t, Z4 1.16t

1 629 Kč

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036) - září 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

1 335 Kč

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036) - září 2016 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1998-2 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2 12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t

1 229 Kč

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036) - červen 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

770 Kč

ČSN EN 1998-2/NA ed. A (730036) - květen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1998-3 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Z3 3.14t, Oprava 2 3.14t

706 Kč

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036) - březen 2014 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

570 Kč

ČSN EN 1998-3/NA ed. A (730036) - září 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1998-4 (730036) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t

622 Kč

ČSN EN 1998-4/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1998-5 (730036) - červenec 2006 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

472 Kč

ČSN EN 1998-5/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 1998-6 (730036) - únor 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

472 Kč

ČSN EN 1998-6/NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN 73 0037 (730037) - listopad 1990

Zemní tlak na stavební konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t

602 Kč

ČSN 73 0038 (730038) - listopad 2019 aktuální vydání

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení

550 Kč

ČSN ISO 13822 (730038) - prosinec 2014

Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

440 Kč

ČSN 73 0039 (730039) - leden 2015 aktuální vydání

Navrhování objektů na poddolovaném území

570 Kč

ČSN 73 0040 (730040) - duben 2019 aktuální vydání

Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

340 Kč

ČSN EN 15129 (730041) - listopad 2018 aktuální vydání

Antiseizmické konstrukční úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN 73 0042 (730042) - duben 2012

Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění

230 Kč

ČSN 73 0043 (730043) - listopad 2019 aktuální vydání

Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí

230 Kč

ČSN ISO 13823 (730043) - prosinec 2014

Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost

440 Kč

ČSN 73 0080 (730080) - srpen 1985

Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví

190 Kč

ČSN 73 0081 (730081) - prosinec 1985

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN ISO 10845-1 (730090) - prosinec 2021 aktuální vydání

Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 10845-2 (730090) - prosinec 2021 aktuální vydání

Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-3 (730090) - říjen 2022 nové vydání

Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 10845-4 (730090) - prosinec 2021 aktuální vydání

Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10845-5 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-6 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-7 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10845-8 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 16739-1 (730100) - říjen 2020

Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

5 770 Kč

ČSN EN ISO 12006-2 (730101) - květen 2017

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

415 Kč

ČSN EN ISO 12006-3 (730101) - říjen 2017

Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 22263 (730102) - únor 2014

Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16354 (730111) - únor 2014

Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 16757-1 (730112) - květen 2017

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

615 Kč

ČSN EN ISO 16757-2 (730112) - prosinec 2019

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 2: Geometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 23386 (730113) - prosinec 2020

Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících

590 Kč

ČSN EN ISO 23387 (730114) - květen 2021

Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy

340 Kč

ČSN P ISO/TS 12911 (730121) - únor 2014

Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 29481-1 (730122) - květen 2018

Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát

440 Kč

ČSN EN ISO 29481-2 (730122) - listopad 2017 aktuální vydání

Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce

770 Kč

ČSN EN ISO 21597-1 (730123) - prosinec 2020

Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21597-2 (730123) - červenec 2021

Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17412-1 (730141) - září 2021 aktuální vydání

Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy

350 Kč

ČSN EN ISO 19650-1 (730150) - říjen 2019 aktuální vydání

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

570 Kč

ČSN EN ISO 19650-2 (730150) - prosinec 2019 aktuální vydání

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

460 Kč

ČSN EN ISO 19650-3 (730150) - duben 2021

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19650-5 (730150) - únor 2021

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 73 0202 (730202) - březen 1995 aktuální vydání

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

190 Kč

ČSN 73 0205 (730205) - březen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

230 Kč

ČSN 73 0210-1 (730210) - prosinec 1992

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

190 Kč

ČSN 73 0212-1 (730212) - říjen 1996

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 73 0212-3 (730212) - leden 1997

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

440 Kč

ČSN 73 0212-4 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

230 Kč

ČSN 73 0212-5 (730212) - leden 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

190 Kč

ČSN 73 0212-6 (730212) - listopad 1993

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka

230 Kč

ČSN 73 0212-7 (730212) - prosinec 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace

440 Kč

ČSN ISO 7077 (730212) - listopad 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

125 Kč

ČSN ISO 7737 (730212) - říjen 1995

Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů

230 Kč

ČSN ISO 8322-2 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

190 Kč

ČSN ISO 8322-7 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování

230 Kč

ČSN ISO 17123-1 (730220) - duben 2009 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie

230 Kč

ČSN ISO 17123-2 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 2: Nivelační přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-3 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-4 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-5 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 5: Elektronické tachymetry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-6 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17123-7 (730220) - prosinec 2005

Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 7: Optické provažovací přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 7078 (730230) - květen 1996

Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky

550 Kč

ČSN EN ISO 9488 (730300) - prosinec 2013

Solární energie - Slovník

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9488 (730300) - listopad 2022 nové vydání

Solární energie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12975 (730301) - září 2022

Solární kolektory - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - červen 2022 nové vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - květen 2021 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNI 73 0302 (730302) - červenec 2014 aktuální vydání

Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

230 Kč

ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - červen 2022 nové vydání

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

340 Kč

ČSN EN ISO 52022-3 (730303) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 9806 (730304) - červen 2018 aktuální vydání

Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12977-1 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12977-2 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12977-4 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12977-5 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22975-1 (730306) - duben 2017

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22975-2 (730306) - duben 2017

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22975-3 (730306) - leden 2015

Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12569 (730311) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15758 (730312) - listopad 2014

Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13787 (730313) - prosinec 2003

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti

340 Kč

ČSN EN ISO 15148 (730314) - únor 2004 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.17t

355 Kč

ČSN EN ISO 15927-1 (730315) - červenec 2004

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

340 Kč

ČSN EN ISO 15927-2 (730315) - listopad 2009

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

190 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - únor 2010 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

340 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - únor 2011 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

230 Kč

ČSN EN ISO 15927-5 (730315) - červenec 2005

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, Oprava 1 10.12t

275 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

440 Kč

ČSN EN 12412-2 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy

440 Kč

ČSN EN 12412-4 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně

440 Kč

ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - červen 2022 nové vydání

Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu

350 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - srpen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla

550 Kč

ČSN EN 15026 (730322) - říjen 2007

Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - červen 2022 nové vydání

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 52003-2 (730324) - září 2022

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - září 2017

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 15193-1 +A1 (730327) - listopad 2021 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, Modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

TNI 73 0327 (730327) - prosinec 2011 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení

550 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - červen 2011 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti

350 Kč

TNI 73 0329 (730329) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

230 Kč

TNI 73 0330 (730330) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

350 Kč

ČSN 73 0331-1 (730331) - říjen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data

590 Kč

ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 52000-1 (730334) - listopad 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - červen 2022 nové vydání

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335) - červenec 2018

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1

440 Kč

ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - září 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy

1 530 Kč

TNI CEN ISO/TR 52016-2 (730336) - duben 2020

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - červenec 2022 nové vydání

Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 1: Přehled možností

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 52018-2 (730337) - září 2022

Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 6781-3 (730340) - duben 2018 aktuální vydání

Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv

340 Kč

ČSN EN 16012 +A1 (730341) - srpen 2015 aktuální vydání

Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

TNI 73 0351 (730351) - červenec 2014

Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup

340 Kč

ČSN ISO 10916 (730355) - únor 2018

Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 15548-1 (730361) - březen 2015

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 0401 (730401) - červenec 1989

Názvosloví v geodézii a kartografii

770 Kč

ČSN 73 0402 (730402) - říjen 2010

Značky veličin v geodézii a kartografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

222 Kč

ČSN 73 0405 (730405) - prosinec 1997 aktuální vydání

Měření posunů stavebních objektů

190 Kč

ČSN ISO 4463-1 (730411) - červen 1999

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

350 Kč

ČSN ISO 4463-2 (730411) - červen 1999

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky

440 Kč

ČSN ISO 4463-3 (730411) - červen 1999

Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb

190 Kč

ČSN 73 0415 (730415) - říjen 2010 aktuální vydání

Geodetické body

230 Kč

ČSN 73 0420-1 (730420) - červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

190 Kč

ČSN 73 0420-2 (730420) - červenec 2002

Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

350 Kč

ČSN ISO 10534-1 (730501) - leden 1999

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.01t

372 Kč

ČSN ISO 10534-2 (730501) - duben 2000

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.01t

372 Kč

ČSN EN ISO 9053-1 (730502) - srpen 2020 aktuální vydání

Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu

230 Kč

ČSN EN ISO 9053-2 (730502) - duben 2021

Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 2603 (730503) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4043 (730504) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 9052-1 (730505) - leden 1993

Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech

125 Kč

ČSN EN ISO 20109 (730506) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20108 (730507) - červen 2018

Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - září 2004 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření

230 Kč

ČSN EN ISO 15186-2 (730509) - leden 2011

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15186-3 (730509) - leden 2011

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 10053 (730510) - srpen 1995

Akustika. Laboratorní měření útlumu zvuku kancelářskou zástěnou

190 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - květen 2022 nové vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

550 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - květen 2022 nové vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - květen 2022 nové vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - srpen 2022 nové vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - říjen 2022 nové vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

440 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - červenec 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace

340 Kč

ČSN EN ISO 12999-2 (730511) - duben 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost

230 Kč

ČSN EN ISO 140-18 (730511) - červenec 2007

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16283-1 (730511) - říjen 2014

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 6.18t

690 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - květen 2021 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

550 Kč

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - březen 2017 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů

440 Kč

ČSN EN 12354-5 (730512) - říjen 2009

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

610 Kč

ČSN EN 12354-6 (730512) - červen 2004

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

340 Kč

ČSN EN ISO 12354-1 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

590 Kč

ČSN EN ISO 12354-2 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

550 Kč

ČSN EN ISO 12354-3 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

350 Kč

ČSN EN ISO 12354-4 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru

340 Kč

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

440 Kč

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

230 Kč

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

230 Kč

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A

190 Kč

ČSN EN ISO 10848-5 (730513) - leden 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků

230 Kč

ČSN EN 16703 (730514) - říjen 2016 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost

340 Kč

ČSN EN ISO 18233 (730524) - listopad 2006

Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 73 0525 (730525) - únor 1998 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN 73 0526 (730526) - únor 1998 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku

190 Kč

ČSN 73 0527 (730527) - březen 2005 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

230 Kč

ČSN EN ISO 11654 (730528) - prosinec 1998

Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11821 (730529) - únor 1999

Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony

230 Kč

ČSN EN 16487 (730530) - květen 2015

Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost

230 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - září 2021 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

440 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - říjen 2021 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

340 Kč

ČSN 73 0532 (730532) - prosinec 2020 aktuální vydání

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky

440 Kč

ČSN ISO 17497-1 (730533) - září 2006

Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti

230 Kč

ČSN ISO 17497-2 (730533) - červenec 2013

Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli

230 Kč

ČSN EN ISO 3382-1 (730534) - prosinec 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči

340 Kč

ČSN EN ISO 3382-2 (730534) - únor 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.09t

250 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - červenec 2022

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - listopad 2022 nové vydání

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře

340 Kč

ČSN EN ISO 354 (730535) - listopad 2003

Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 3822-1 (730536) - září 2000

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.09t

405 Kč

ČSN EN ISO 3822-2 (730536) - říjen 1996

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.98t

145 Kč

ČSN EN ISO 3822-3 (730536) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 3822-4 (730536) - září 1998

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur

340 Kč

ČSN EN 14366 +A1 (730537) - říjen 2020 aktuální vydání

Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod

230 Kč

ČSN EN 16205 (730538) - červen 2021 aktuální vydání

Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16251-1 (730539) - únor 2015

Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 0540-1 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

570 Kč

ČSN 73 0540-2 (730540) - říjen 2011 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

675 Kč

ČSN 73 0540-3 (730540) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

770 Kč

ČSN 73 0540-4 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

550 Kč

ČSN EN ISO 16032 (730540) - březen 2005

Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 10052 (730541) - srpen 2022 nové vydání

Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení in situ - Zjednodušená metoda

350 Kč

ČSN 73 0542 (730542) - září 1995

Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

230 Kč

ČSN 73 0543-1 (730543) - červen 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

350 Kč

ČSN 73 0543-2 (730543) - leden 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění

350 Kč

ČSN EN ISO 13788 (730544) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody

440 Kč

ČSN EN 1934 (730545) - květen 1999

Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 73 0546 (730546) - červen 1973

Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí

125 Kč

ČSN EN ISO 12572 (730547) - prosinec 2018 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

370 Kč

ČSN 73 0548 (730548) - leden 1985

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

350 Kč

ČSN EN 12865 (730549) - únor 2002

Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu

190 Kč

ČSN 73 0550 (730550) - prosinec 1994

Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov

230 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - září 2020 aktuální vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

550 Kč

ČSN EN ISO 9251 (730552) - listopad 1997

Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

125 Kč

ČSN EN ISO 7345 (730553) - srpen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice

230 Kč

ČSN EN ISO 9346 (730554) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 9288 (730555) - srpen 1998

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

340 Kč

ČSN EN ISO 8497 (730556) - červenec 1998

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí

340 Kč

ČSN EN ISO 8990 (730557) - srpen 1998

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň

340 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - září 2020 aktuální vydání

Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody

440 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - září 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

550 Kč

ČSN EN 13187 (730560) - listopad 1999

Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1946-1 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 1: Společná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1946-2 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 2: Měření metodou chráněné teplé desky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 1946-3 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 3: Metoda měřidla tepelného toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1946-4 (730562) - březen 2001

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 4: Měření metodou teplé skříně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1946-5 (730562) - březen 2001

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 13786 (730563) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

350 Kč

ČSN EN 13009 (730566) - květen 2001

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

590 Kč

ČSN EN 12664 (730568) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

590 Kč

ČSN EN 12667 (730569) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

ČSN EN 12939 (730571) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN EN 12114 (730572) - srpen 2001

Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků - Laboratorní zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 12570 (730573) - září 2001

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.14t, A2 10.18t

380 Kč

ČSN EN ISO 10456 (730574) - únor 2009 aktuální vydání

Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

370 Kč

ČSN EN ISO 12571 (730575) - září 2022 nové vydání

Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9972 (730577) - prosinec 2017 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 13793 (730578) - září 2001

Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12567-1 (730579) - leden 2011 aktuální vydání

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

550 Kč

ČSN EN ISO 12567-2 (730579) - červen 2006

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna

340 Kč

ČSN 73 0580-1 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Z2 3.17t, Z3 8.19t

436 Kč

ČSN 73 0580-2 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.14t, Z1 8.19t

117 Kč

ČSN 73 0580-3 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN 73 0580-4 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN EN 17037 +A1 (730582) - červen 2022 nové vydání

Denní osvětlení budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

TNI CEN/TR 16961 (730589) - prosinec 2018

Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce

125 Kč

ČSN EN 15657 (730590) - březen 2018

Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P 73 0600 (730600) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

230 Kč

ČSN 73 0601 (730601) - září 2019 aktuální vydání

Ochrana staveb proti radonu z podloží

440 Kč

ČSN 73 0602 (730602) - září 2019 aktuální vydání

Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

230 Kč

ČSN 73 0605-1 (730605) - červen 2014

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů

340 Kč

ČSN P 73 0606 (730606) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

340 Kč

ČSN P 73 0610 (730610) - listopad 2000

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

230 Kč

ČSN EN ISO 13943 (730801) - leden 2018 aktuální vydání

Požární bezpečnost - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 73 0802 (730802) - květen 2009 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 7.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

1 304 Kč

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0802 z května 2009 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

945 Kč

ČSN 73 0804 (730804) - únor 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.15t, Z3 2.20t, Z4 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z4 10.20.

1 467 Kč

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0804 z února 2010 se zapracovanými změnami Z1 až Z4.

990 Kč

ČSN 73 0810 (730810) - červenec 2016 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.20t

590 Kč

ČSN 73 0818 (730818) - červenec 1997 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.02t

382 Kč

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) - květen 2007 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

230 Kč

ČSN 73 0822 (730822) - září 1986

Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

125 Kč

ČSN 73 0824 (730824) - prosinec 1992

Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek

125 Kč

ČSN 73 0831 (730831) - červen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 10.20t

Doporučujeme zakoupit konsolidované znění, které obsahuje tuto normu se zapracovanými změnami Z1 2.13 až Z3 10.20.

539 Kč

ČSN 73 0831 ed. 2 (730831) - říjen 2020

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Konsolidované znění, které obsahuje ČSN 73 0831 z května 2011 se zapracovanými změnami Z1 až Z3.

350 Kč

ČSN 73 0833 (730833) - září 2010 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t

387 Kč

ČSN 73 0834 (730834) - březen 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t

612 Kč

ČSN 73 0835 (730835) - duben 2006 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

529 Kč

ČSN 73 0835 ed. 2 (730835) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

340 Kč

ČSN 73 0842 (730842) - březen 2014 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

405 Kč

ČSN 73 0843 (730843) - červenec 2001 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.09t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

359 Kč

ČSN 73 0843 ed. 2 (730843) - září 2020

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

230 Kč

ČSN 73 0845 (730845) - květen 2012 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Sklady

340 Kč

ČSN 73 0848 (730848) - duben 2009

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 6.17t

497 Kč

ČSN EN 1363-1 (730851) - říjen 2021 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 1363-2 (730851) - únor 2000

Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy

230 Kč

ČSN P ENV 1363-3 (730851) - listopad 1999

Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí

230 Kč

ČSN EN 1634-1 +A1 (730852) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken

590 Kč

ČSN EN 1634-2 (730852) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří a uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 2: Zkouška charakterizující požární odolnost prvků stavebního kování

550 Kč

ČSN EN 1634-3 (730852) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů

230 Kč

ČSN EN 1364-1 (730853) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

440 Kč

ČSN EN 1364-2 (730853) - březen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

340 Kč

ČSN EN 1364-3 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - Celá sestava (dokončená montáž)

550 Kč

ČSN EN 1364-4 (730853) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - Částečná sestava

550 Kč

ČSN EN 1364-5 (730853) - srpen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky

340 Kč

ČSN EN 1365-1 (730854) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

360 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

340 Kč

ČSN EN 1365-3 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

230 Kč

ČSN EN 1365-4 (730854) - květen 2000

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

190 Kč

ČSN EN 1365-5 (730854) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy

190 Kč

ČSN EN 1365-6 (730854) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště

230 Kč

ČSN EN 15254-2 (730855) - leden 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice

190 Kč

ČSN EN 15254-3 (730855) - říjen 2021 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 3: Lehké příčky

190 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - leden 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.21t

360 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč

ČSN EN 15254-6 (730855) - prosinec 2018 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny

230 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč

ČSN EN 15882-1 +A1 (730856) - srpen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

340 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - duben 2018 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

340 Kč

ČSN EN 15882-3 (730856) - září 2009

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

230 Kč

ČSN EN 15882-4 (730856) - listopad 2012

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

230 Kč

ČSN EN 15882-5 (730856) - leden 2022

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Kombinovaná těsnění prostupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857) - prosinec 2020 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1366-10 +A1 (730857) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře

550 Kč

ČSN EN 1366-11 +A1 (730857) - březen 2022 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857) - březen 2020 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1366-13 (730857) - únor 2022 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

340 Kč

ČSN EN 1366-2 (730857) - duben 2018 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

350 Kč

ČSN EN 1366-3 (730857) - březen 2022 aktuální vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - červenec 2022 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

550 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - červenec 2022 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty

340 Kč

ČSN EN 1366-6 (730857) - duben 2005

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy

230 Kč

ČSN EN 1366-7 (730857) - březen 2005 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry

550 Kč

ČSN EN 1366-8 (730857) - prosinec 2004 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře

350 Kč

ČSN EN 1366-9 (730857) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku

440 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13381-10 (730858) - červenec 2020

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány

350 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - září 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky

550 Kč

ČSN EN 13381-4 (730858) - červen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

590 Kč

ČSN EN 13381-5 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

350 Kč

ČSN EN 13381-6 (730858) - prosinec 2012

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem

340 Kč

ČSN EN 13381-7 (730858) - září 2019

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

570 Kč

ČSN EN 13381-9 (730858) - leden 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

440 Kč

ČSN EN 13238 (730859) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

190 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - září 2019 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

440 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

570 Kč

ČSN EN 13501-3 +A1 (730860) - únor 2010 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky

230 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

340 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - srpen 2017 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

340 Kč

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (730860) - prosinec 2019 aktuální vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

340 Kč

ČSN 73 0863 (730863) - únor 1991

Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.14t

262 Kč

ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987

Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

190 Kč

ČSN EN 15725 (730866) - prosinec 2010

Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.12t

360 Kč

ČSN P CEN/TS 1187 (730867) - červen 2012

Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - srpen 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 15269-10 (730868) - říjen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 10: Požární odolnost ocelových svinovacích uzávěrových sestav

550 Kč

ČSN EN 15269-11 +AC (730868) - prosinec 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

590 Kč

ČSN EN 15269-2 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav

770 Kč

ČSN EN 15269-20 (730868) - listopad 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 20: Kouřotěsnost dveří, uzávěrů, pohyblivých textilních závěsů a otevíravých oken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 15269-3 (730868) - červenec 2016 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

570 Kč

ČSN EN 15269-5 +A1 (730868) - únor 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

770 Kč

ČSN EN 15269-7 (730868) - květen 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 7: Požární odolnost ocelových posuvných dveřních sestav

570 Kč

ČSN EN 15080-12 (730869) - červen 2011

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny

230 Kč

ČSN EN 15080-8 (730869) - duben 2010

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - únor 2020 aktuální vydání

Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17020-4 (730871) - září 2021

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání sestav dveří a otevíravých oken - Část 4: Trvanlivost samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

190 Kč

ČSN 73 0873 (730873) - červen 2003 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

350 Kč

ČSN 73 0875 (730875) - duben 2011 aktuální vydání

Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

230 Kč

ČSN EN 13823 +A1 (730881) - říjen 2022 nové vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 1182 ed. 2 (730882) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14390 (730885) - květen 2007

Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15117 (730886) - únor 2006

Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15447 (730887) - prosinec 2006

Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

340 Kč

ČSN EN 14135 (730889) - březen 2005 aktuální vydání

Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti

190 Kč

ČSN ISO 13785-1 (730890) - únor 2010

Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního rozměru

230 Kč

ČSN EN 16733 (730892) - září 2019 aktuální vydání

Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání

340 Kč

ČSN 73 0895 (730895) - březen 2016

Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

350 Kč

ČSN EN 15643 (730901) - prosinec 2021

Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15978 (730902) - listopad 2012 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda

590 Kč

ČSN EN 16309 +A1 (730903) - duben 2015 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu

590 Kč

ČSN EN 16627 (730904) - červen 2021 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody

590 Kč

ČSN EN 17472 (730905) - září 2022

Udržitelnost ve výstavbě - Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb - Výpočtové metody

990 Kč

TNI CEN/TR 15941 (730911) - leden 2012

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat

230 Kč

ČSN EN 15804 +A2 (730912) - leden 2022 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

770 Kč

ČSN EN 15942 (730913) - leden 2013 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky

350 Kč

ČSN ISO 15392 (730921) - březen 2012

Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy

350 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922) - leden 2015

Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

550 Kč

ČSN ISO 21930 (730923) - říjen 2018 aktuální vydání

Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924) - leden 2015

Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy

440 Kč

ČSN EN ISO 22057 (730930) - listopad 2022

Udržitelnost ve výstavbě - Datové šablony pro použití environmentálních prohlášení o produktu (EPD) pro stavební produkty v informačním modelu budovy (BIM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 37101 (730931) - leden 2022

Udržitelný rozvoj ve společenstvích - Systém managementu udržitelného rozvoje - Požadavky s pokyny k použití

350 Kč

ČSN ISO 15686-1 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15686-10 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-2 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15686-3 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15686-4 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-5 (730951) - říjen 2018 aktuální vydání

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15686-7 (730951) - říjen 2018 aktuální vydání

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-8 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 37100 (730960) - prosinec 2020

Udržitelná města a společenství - Slovník

230 Kč

ČSN EN 1997-1 (731000) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, A1 6.14t

1 235 Kč

ČSN EN 1997-1/NA ed. A (731000) - duben 2007

National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1997-2 (731000) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Oprava 2 8.11t

1 140 Kč

ČSN 73 1004 (731004) - červenec 2020

Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody

570 Kč

ČSN P 73 1005 (731005) - listopad 2016

Inženýrskogeologický průzkum

440 Kč

ČSN EN 1536 +A1 (731031) - prosinec 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty

590 Kč

ČSN EN 12699 (731032) - duben 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty

570 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - duben 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty

550 Kč

ČSN EN 12063 (731041) - březen 2000

Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny

590 Kč

ČSN EN 14475 (731045) - květen 2006

Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce

550 Kč

ČSN EN 1537 (731051) - únor 2014 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy

440 Kč

ČSN EN 14490 (731055) - říjen 2010

Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin

570 Kč

ČSN EN 1538 +A1 (731061) - prosinec 2016 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny

440 Kč

ČSN EN 12715 (731071) - únor 2021 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12716 (731072) - květen 2020 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž

350 Kč

ČSN EN 14679 (731075) - září 2006 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin

550 Kč

ČSN EN 14731 (731078) - duben 2006 aktuální vydání

Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním

340 Kč

ČSN EN 15237 (731081) - srpen 2007

Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény

570 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - listopad 2022 nové vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

945 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) - listopad 2013

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101) - březen 2014

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN EN 1996-1-2 (731101) - srpen 2006 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.11t, Z1 12.13t

775 Kč

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101) - prosinec 2013

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

590 Kč

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101) - červen 2014 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1996-2 (731101) - duben 2007 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.10t, Z1 11.11t

402 Kč

ČSN EN 1996-2/NA ed. A (731101) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1996-3 (731101) - listopad 2007 aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.10t

570 Kč

ČSN EN 1996-3/NA ed. A (731101) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 73 1105 (731105) - duben 2003

Navrhování a provádění hurdiskových stropů

230 Kč

ČSN 73 1200 (731200) - květen 1975

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.87, Zb 3.90, Zc 4.91, Z4 5.94t

1 110 Kč

ČSN 73 1201 (731201) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb

570 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t, Z4 11.19t

2 094 Kč

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201) - listopad 2019 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

1 530 Kč

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201) - listopad 2020 aktuální vydání

Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, A1 3.20t

1 144 Kč

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201) - květen 2015

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1992-3 (731201) - listopad 2007 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

372 Kč

ČSN EN 1992-3/NA ed. A (731201) - červenec 2011

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1520 ed. 2 (731203) - srpen 2011 aktuální vydání

Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.12t

895 Kč

ČSN 73 1208 (731208) - září 2010

Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

350 Kč

ČSN EN 1992-4 (731220) - listopad 2021 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu

770 Kč

ČSN EN 12602 (731221) - prosinec 2016 aktuální vydání

Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

TNI CEN/TR 17079 (731225) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI CEN/TR 17080 (731226) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI CEN/TR 17081 (731227) - květen 2019

Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 73 1289 (731289) - listopad 2011 aktuální vydání

Terminologie v oboru pórobetonu

570 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 12350-10 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem

190 Kč

ČSN EN 12350-11 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání

190 Kč

ČSN EN 12350-12 (731301) - říjen 2010

Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

222 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím

190 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

190 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti

190 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím

190 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost

190 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.22t

360 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím

190 Kč

ČSN EN 12350-9 (731301) - říjen 2010

Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou

125 Kč

ČSN EN 12390-1 (731302) - listopad 2021 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-10 (731302) - duben 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-11 (731302) - říjen 2015

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12390-12 (731302) - květen 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-13 (731302) - prosinec 2021 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-14 (731302) - říjen 2018

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-15 (731302) - říjen 2019

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-16 (731302) - únor 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-17 (731302) - únor 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-18 (731302) - červenec 2021

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 18: Stanovení koeficientu migrace chloridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

190 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN 12390-4 (731302) - duben 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 12390-6 (731302) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.21t

210 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - červenec 2020 aktuální vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

125 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-9 (731302) - leden 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování

340 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - březen 2021 aktuální vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

190 Kč

ČSN EN 12504-2 (731303) - listopad 2021 aktuální vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12504-3 (731303) - září 2005

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení

190 Kč

ČSN EN 12504-4 (731303) - prosinec 2021 aktuální vydání

Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - říjen 2021 aktuální vydání

Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

350 Kč

ČSN EN 14488-1 (731304) - únor 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu

125 Kč

ČSN EN 14488-2 (731304) - březen 2007

Zkoušení stříkaného betonu - Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu

190 Kč

ČSN EN 14488-3 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) vláknobetonových trámcových zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 14488-4 +A1 (731304) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu

125 Kč

ČSN EN 14488-5 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 14488-6 (731304) - únor 2007

Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu

125 Kč

ČSN EN 14488-7 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu

125 Kč

ČSN P 73 1309 (731309) - září 2002

Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu

440 Kč

TNI CEN/TR 17172 (731310) - květen 2019

Program testů za účelem validace standardizovaných metod stanovení průniku chloridů a karbonatace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 73 1314 (731314) - únor 2002 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu

125 Kč

ČSN EN 1354 (731316) - březen 2006 aktuální vydání

Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

230 Kč

ČSN 73 1318 (731318) - červen 1986

Stanovení pevnosti betonu v tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94, Z2 11.03t

222 Kč

ČSN EN 1521 (731318) - červenec 1998

Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

190 Kč

ČSN ISO 1920-10 (731319) - červenec 2016 aktuální vydání

Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

190 Kč

ČSN 73 1320 (731320) - září 1987

Stanovení objemových změn betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1322 (731322) - leden 1968

Stanovení mrazuvzdornosti betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1323 (731323) - červen 1989

Stanovenie hmotnosti zložiek betónu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

262 Kč

ČSN 73 1324 (731324) - září 1971

Stanovení obrusnosti betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

97 Kč

ČSN 73 1326 (731326) - prosinec 1984

Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

380 Kč

ČSN 73 1327 (731327) - září 1971

Stanovení sorbčních vlastností betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

97 Kč

ČSN 73 1328 (731328) - září 1971

Stanovení soudržnosti oceli s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.78, Z2 11.03t

222 Kč

ČSN 73 1332 (731332) - únor 1985

Stanovení tuhnutí betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

157 Kč

ČSN 73 1333 (731333) - červen 1989

Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

262 Kč

ČSN EN 13577 (731345) - říjen 2007

Chemické působení na beton - Stanovení obsahu agresivního oxidu uhličitého ve vodě

190 Kč

ČSN P CEN/TS 14754-1 (731346) - listopad 2007

Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky

190 Kč

TNI CEN/TR 15678 (731349) - květen 2009

Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů

340 Kč

ČSN 73 1350 (731350) - srpen 2010

Zkoušení pórobetonu

230 Kč

ČSN EN 678 (731351) - září 1995

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN EN 1351 (731352) - červenec 1998

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.14t

360 Kč

ČSN EN 679 (731352) - březen 2006

Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN 73 1353 (731353) - srpen 2010

Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu

125 Kč

ČSN EN 1353 (731354) - červenec 1998

Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN 73 1355 (731355) - srpen 2010

Stanovení trvanlivosti pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1356 (731356) - srpen 2010

Stanovení délkových změn pórobetonu

190 Kč

ČSN EN 680 (731356) - srpen 2006 aktuální vydání

Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání

190 Kč

ČSN 73 1357 (731357) - srpen 2010

Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1358 (731358) - srpen 2010

Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů

190 Kč

ČSN EN 989 (731359) - leden 1997

Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou

190 Kč

ČSN EN 990 (731360) - červen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva

190 Kč

ČSN EN 991 (731361) - leden 1997

Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 992 (731362) - leden 1997

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 12269-1 (731363) - listopad 2000

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška

190 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška

190 Kč

ČSN EN 1737 (731364) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1352 (731365) - červenec 1998

Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

340 Kč

ČSN EN 1738 (731365) - květen 1999

Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1355 (731366) - červenec 1998

Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

340 Kč

ČSN EN 1739 (731366) - září 2007 aktuální vydání

Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15304 (731367) - srpen 2010 aktuální vydání

Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování

230 Kč

ČSN EN 1741 (731368) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1742 (731369) - květen 1999

Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN 73 1370 (731370) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 73 1371 (731371) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu

190 Kč

ČSN 73 1372 (731372) - květen 2012 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu

230 Kč

ČSN 73 1373 (731373) - září 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

230 Kč

ČSN EN 15361 (731374) - leden 2008

Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu

230 Kč

ČSN 73 1375 (731375) - prosinec 1971

Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

382 Kč

ČSN 73 1376 (731376) - prosinec 1975

Radiografie betonových konstrukcí a dílců

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

372 Kč

ČSN 73 1380 (731380) - leden 2007

Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury

350 Kč

ČSN EN 1993-1-1 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 4.11t, Z3 7.11t, A1 2.16t, Oprava 2 6.16t

1 031 Kč

ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 (731401) - červenec 2011

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.16t, Oprava 1 6.16t

915 Kč

ČSN EN 1993-1-1 NA ed. A (731401) - červen 2016

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1993-1-10 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 1.14t

354 Kč

ČSN EN 1993-1-10 ed. 2 (731401) - leden 2014

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

230 Kč

ČSN EN 1993-1-10/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 1993-1-11 (731401) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

492 Kč

ČSN EN 1993-1-11/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-1-12 (731401) - září 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

282 Kč

ČSN EN 1993-1-12/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-1-2 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

642 Kč

ČSN EN 1993-1-2/NA ed. A (731401) - březen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1993-1-3 (731401) - únor 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

997 Kč