Třída 7325 - Stavební konstrukce, zkoušení povrchu

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2520 (732520) - březen 1993

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

125 Kč

ČSN 73 2577 (732577) - duben 1981

Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

65 Kč

ČSN 73 2578 (732578) - duben 1981

Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

65 Kč

ČSN 73 2579 (732579) - duben 1981

Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

65 Kč

ČSN 73 2580 (732580) - duben 1981

Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

157 Kč

ČSN 73 2581 (732581) - srpen 1983

Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám

125 Kč

ČSN 73 2582 (732582) - srpen 1983

Zkouška otěruvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

65 Kč