Třída 73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

7300 Navrhování staveb, všeobecně (75)

7301 Organizace informací o stavbách (23)

7302 Geometrická přesnost staveb (21)

7303 Stavební fyzika - Teplo (57)

7304 Geodetické práce (9)

7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní) (116)

7306 Ochrana staveb proti vodě (6)

7308 Požární bezpečnost staveb (117)

7309 Udržitelnost staveb (27)

7310 Zakládání staveb, navrhování (18)

7311 Zděné konstrukce, navrhování (11)

7312 Betonové konstrukce, navrhování (18)

7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení (94)

7314 Kovové konstrukce, navrhování (48)

7315 Kovové konstrukce, navrhování (10)

7316 Konstrukce z plastů, navrhování (1)

7317 Dřevěné konstrukce, navrhování (35)

7319 Střechy, navrhování (4)

7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení (27)

7321 Sanace betonových konstrukcí (71)

7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení (5)

7324 Betonové konstrukce, provádění (18)

7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu (7)

7326 Kovové konstrukce, provádění (8)

7328 Dřevěné konstrukce, provádění (19)

7329 Ostatní konstrukce, provádění (5)

7330 Zemní práce (1)

7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské (2)

7332 Stavební práce přidružené - kamenické (1)

7334 Stavební práce přidružené - obkladačské (3)

7336 Stavební práce přidružené - klempířské (1)

7337 Stavební práce přidružené - omítání (5)

7340 Stavební objekty, všeobecně (6)

7341 Funkční díly stavebních objektů (4)

7342 Funkční díly stavebních objektů (48)

7343 Stavby pro bydlení (2)

7344 Prevence kriminality při navrhování staveb (9)

7345 Zemědělské stavby (1)

7349 Pozemní stavby železniční (1)

7351 Stavby pro průmysl (3)

7352 Stavby pro školství a kulturu (2)

7353 Stavby pro správu a řízení (1)

7355 Stavby pro skladování, šatny (1)

7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.) (1)

7358 Automatizace, řízení a správa budov (1)

7359 Stavby pro tělesnou výchovu (57)

7360 Stavby pro dopravu apod. (7)

7361 Silniční komunikace (215)

7362 Stavby mostní (36)

7363 Železniční komunikace (101)

7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.) (8)

7366 Vodovody (3)

7370 Silniční zařízení (59)

7375 Tunely a jiné podzemní stavby (6)

7381 Stavební lešení a výtahy (30)

7385 Automatizační a řidící systémy budov (23)

7390 Stavby civilní obrany (2)

7395 Ochrana perimetru (1)