Třída 7300 - Navrhování staveb, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN P ISO 6707-1 (730000) - duben 2021 aktuální vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN P ISO 6707-2 (730000) - květen 2018 aktuální vydání

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO 6707-3 (730000) - červenec 2022

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 3: Termíny týkající se udržitelnosti staveb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO 6707-4 (730000) - červenec 2022

Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 4: Termíny pro facility management

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 73 0001-1 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí

350 Kč

ČSN 73 0001-2 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0001-3 (730001) - září 2002

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0001-5 (730001) - září 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce

230 Kč

ČSN 73 0001-7 (730001) - květen 2003

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika

350 Kč

ČSN EN 1990 (730002) - březen 2004

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Z1 2.10t, Oprava 3 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4 1.11t, Z3 2.11t, Z4 5.15t, Z5 2.21t

1 246 Kč

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002) - únor 2021 aktuální vydání

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

770 Kč

ČSN EN 1990 NA ed. A (730002) - únor 2021 aktuální vydání

National Annex - Eurocode: Basis of structural design

190 Kč

ČSN 73 0005 (730005) - červenec 1989

Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení

340 Kč

ČSN 73 0020 (730020) - duben 2010 aktuální vydání

Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd

230 Kč

ČSN ISO 3898 (730030) - listopad 2002

Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky

340 Kč

ČSN ISO 2394 (730031) - červenec 2016 aktuální vydání

Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN 73 0032 (730032) - leden 2020 aktuální vydání

Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů

440 Kč

ČSN 73 0034 (730034) - prosinec 2018

Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou

125 Kč

ČSN ISO 12494 (730034) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zatížení konstrukcí námrazou

550 Kč

ČSN EN 1991-1-1 (730035) - březen 2004

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t

557 Kč

ČSN EN 1991-1-1 NA ed. A (730035) - červen 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1991-1-2 (730035) - srpen 2004 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.06t, Oprava 2 2.10t, Oprava 3 5.13t

610 Kč

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (730035) - květen 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1991-1-3 (730035) - červen 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.06t, Oprava 1 2.10t, Z2 2.10t, Z3 3.10t, Z4 4.12t, Z5 6.13t, A1 6.16t, Z6 1.22t, Z7 7.24t

1 618 Kč

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035) - leden 2022

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035) - červenec 2024 nové vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

550 Kč

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035) - leden 2017 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1991-1-4 (730035) - duben 2007 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.08t, Z1 3.10t, Oprava 2 5.10t, A1 10.10t, Oprava 3 1.11t, Z2 11.11t, Z3 4.13t, Oprava 4 8.20t

1 666 Kč

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035) - listopad 2020 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

945 Kč

ČSN EN 1991-1-4 NA ed. A (730035) - červenec 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind loads

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1991-1-5 (730035) - květen 2005 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2 6.11t

654 Kč

ČSN EN 1991-1-5 NA ed. A (730035) - červen 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - říjen 2006 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.09t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Z3 7.11t, Z4 4.12t, Oprava 2 6.13t

551 Kč

ČSN EN 1991-1-6 NA ed. A (730035) - červenec 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - prosinec 2007 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t, A1 5.15t

852 Kč

ČSN EN 1991-1-7 NA ed. A (730035) - listopad 2015 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1991-3 (730035) - leden 2008 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 7.13t, Oprava 2 12.19t

512 Kč

ČSN EN 1991-3 NA ed. A (730035) - listopad 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1991-4 (730035) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z3 4.11t, Z4 5.11t, Z5 6.11t, Oprava 2 7.13t, Oprava 3 5.18t

1 099 Kč

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035) - květen 2018 aktuální vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

770 Kč

ČSN EN 1991-4 NA ed. A (730035) - červenec 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 1998-1 (730036) - září 2006 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Z2 7.10t, Oprava 1 9.10t, Oprava 2 3.12t, Z3 9.13t, A1 9.13t, Z4 1.16t

1 629 Kč

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036) - září 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

1 335 Kč

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036) - září 2016 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1998-2 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2 12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t

1 229 Kč

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036) - červen 2013

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

770 Kč

ČSN EN 1998-2 NA ed. A (730036) - květen 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1998-3 (730036) - květen 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Oprava 2 3.14t, Z3 3.14t

706 Kč

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036) - březen 2014 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

570 Kč

ČSN EN 1998-3 NA ed. A (730036) - září 2013 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1998-4 (730036) - březen 2008 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t

622 Kč

ČSN EN 1998-4 NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

65 Kč

ČSN EN 1998-5 (730036) - červenec 2006 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

472 Kč

ČSN EN 1998-5 NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN 1998-6 (730036) - únor 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

472 Kč

ČSN EN 1998-6 NA ed. A (730036) - prosinec 2011 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN 73 0037 (730037) - listopad 1990

Zemní tlak na stavební konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t

602 Kč

ČSN 73 0038 (730038) - listopad 2019 aktuální vydání

Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení

550 Kč

ČSN ISO 13822 (730038) - prosinec 2014

Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

440 Kč

ČSN 73 0039 (730039) - leden 2015 aktuální vydání

Navrhování objektů na poddolovaném území

570 Kč

ČSN 73 0040 (730040) - duben 2019 aktuální vydání

Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

340 Kč

ČSN EN 15129 (730041) - listopad 2018 aktuální vydání

Antiseizmické konstrukční úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN 73 0042 (730042) - duben 2012

Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění

230 Kč

ČSN 73 0043 (730043) - listopad 2019 aktuální vydání

Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí

230 Kč

ČSN ISO 13823 (730043) - prosinec 2014

Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost

440 Kč

ČSN 73 0080 (730080) - srpen 1985

Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví

190 Kč

ČSN 73 0081 (730081) - prosinec 1985

Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN ISO 10845-1 (730090) - prosinec 2021 aktuální vydání

Stavební zakázky - Část 1: Procesy, metody a postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 10845-2 (730090) - prosinec 2021 aktuální vydání

Stavební zakázky - Část 2: Formátování a skladba zadávací dokumentace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-3 (730090) - říjen 2022 aktuální vydání

Stavební zakázky - Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 10845-4 (730090) - prosinec 2021 aktuální vydání

Stavební zakázky - Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10845-5 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-6 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10845-7 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10845-8 (730090) - září 2011

Stavební zakázky - Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč
foo