Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 1998-5 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 1998-5 (730036) Aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

Objednatks

Tuto normu naleznete v kategoriích Eurokódy, Stavební normy

ICS: 91.120.25 Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím

Označení ČSN EN 1998-5 (730036)
Katalogové číslo 75953
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 2006
Datum účinnosti 1. 8. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963759531
Změny a opravy Z1 3.10t
Tato norma nahradila ČSN 73 0036 (730036) z listopadu 1973
ČSN EN 1998-5 (730036) z března 2005
Náhled normy náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1998-5 přejímá evropskou normu EN 1998-5:2004 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska včetně jejích příloh A až F.
Tato pátá část je určena pro navrhování a provádění základů pozemních staveb a konstrukcí zatížených zeminou v seizmických podmínkách. Určuje podmínky pro výběr staveniště, charakteristické parametry zemin a kritéria, kterým musí základový systém konstrukcí i základová půda vyhovět při návrhových seizmických situacích. Velikost seizmického zatížení je přebírána z první části souboru Eurokódu 8,
ČSN EN 1998-1 Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

Další příbuzné normy