ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036) Aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1998-3 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1998-3:2005, včetně jejích oprav. Konsolidované znění normy obsahuje text ČSN EN 1998-3 (73 0036) z května 2007, změnu ČSN EN 1998-3:2007/Z1 z března 2010, opravu ČSN EN 1998-3:2007/Opr. 1 z ledna 2011, změnu ČSN EN 1998-3:2007/Z2 z července 2013, opravu ČSN EN 1998-3:2013/Opr. 2 z března 2014 a změnu ČSN EN 1998-3:2013/Z3 z března 2014.
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1998-3 (73 0036) z května 2007.

Označení ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Katalogové číslo 94906
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963949062
Tato norma nahradila ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036) z července 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČSN EN 1998-2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

ČSN EN 1998-3 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

ČSN EN 1998-4 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-4 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-5 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

ČSN EN 1998-6 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1998-6 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

foo