Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

TNV a TNO

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
165064 Účelová publikace - leden 1999
Biologické hodnocení jakosti vod. Díl 1 - Povrchová voda
656 Kč vč. DPH
165066 Seznam - červenec 2002
Seznam technických norem vodního a odpadového hospodářství
124 Kč vč. DPH
165141 TNV 25 9305 (259305) - únor 2012
Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou
331 Kč vč. DPH
165001 TNV 75 0144 (750144) - únor 1996
Terminologie pozemkových úprav
386 Kč vč. DPH
165148 TNV 75 0211 (750211) - duben 2014 aktuální vydání
Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet
538 Kč vč. DPH
165161 TNV 75 0230 (750230) - říjen 2017
Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody
207 Kč vč. DPH
165003 TNV 75 0747 (750747) - září 1995
Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
179 Kč vč. DPH
165100 TNV 75 0910 (750910) - leden 2004
Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl
110 Kč vč. DPH
165004 TNV 75 0951 (750951) - září 1995
Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech
69 Kč vč. DPH
165101 TNV 75 2005 (752005) - únor 2004
Pozorování a měření konstrukcí vodních děl
221 Kč vč. DPH
165115 TNV 75 2010 (752010) - leden 2005
Klimatické údaje prostorů vodních děl
110 Kč vč. DPH
165131 TNV 75 2102 (752102) - leden 2010 aktuální vydání
Úpravy potoků
304 Kč vč. DPH
165150 TNV 75 2103 (752103) - prosinec 2014 aktuální vydání
Úpravy řek
690 Kč vč. DPH
165132 TNV 75 2131 (752131) - leden 2010 aktuální vydání
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování
179 Kč vč. DPH
165151 TNV 75 2303 (752303) - prosinec 2014 aktuální vydání
Jezy a stupně
290 Kč vč. DPH
165139 TNV 75 2321 (752321) - leden 2011 aktuální vydání
Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
373 Kč vč. DPH
165102 TNV 75 2322 (752322) - srpen 2003
Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích
262 Kč vč. DPH
165010 TNV 75 2401 (752401) - srpen 1998
Vodní nádrže a zdrže
207 Kč vč. DPH
165143 TNV 75 2415 (752415) - leden 2013 aktuální vydání
Suché nádrže
262 Kč vč. DPH
165011 TNV 75 2910 (752910) - leden 2004
Manipulační řády vodních děl na vodních tocích
235 Kč vč. DPH
165012 TNV 75 2920 (752920) - leden 2004
Provozní řád hydrotechnických vodních děl
207 Kč vč. DPH
165103 TNV 75 2925 (752925) - květen 2003
Provoz a údržba vodních toků
193 Kč vč. DPH
165013 TNV 75 2931 (752931) - srpen 2006
Povodňové plány
469 Kč vč. DPH
165105 TNV 75 2935 (752935) - srpen 2003
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních
235 Kč vč. DPH
165014 TNV 75 4102 (754102) - listopad 1995
Pedologický průzkum pro meliorační opatření
221 Kč vč. DPH
165146 TNV 75 4112 (754112) - leden 2014 aktuální vydání
Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny
359 Kč vč. DPH
165104 TNV 75 4221 (754221) - leden 2004
Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží
607 Kč vč. DPH
165162 TNV 75 4307 (754307) - leden 2018 nové vydání
Závlahová zařízení podrobná pro postřik
538 Kč vč. DPH
165163 TNV 75 4310 (754310) - leden 2018 nové vydání
Závlahová zařízení pro mikrozávlahy
759 Kč vč. DPH
165127 TNV 75 4320 (754320) - leden 2009
Závlahové kanály
386 Kč vč. DPH
165153 TNV 75 4922 (754922) - leden 2016 aktuální vydání
Údržba odvodňovacích zařízení
304 Kč vč. DPH
165154 TNV 75 4931 (754931) - leden 2016 aktuální vydání
Provozní řády závlah
483 Kč vč. DPH
165155 TNV 75 4933 (754933) - leden 2016 aktuální vydání
Údržba závlahových zařízení
331 Kč vč. DPH
165160 TNV 75 4934 (754934) - únor 2017 aktuální vydání
Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic
317 Kč vč. DPH
165123 TNV 75 5402 (755402) - únor 2007 aktuální vydání
Výstavba vodovodního potrubí
166 Kč vč. DPH
165121 TNV 75 5405 (755405) - srpen 2006
Sanace vodovodních potrubí
414 Kč vč. DPH
165144 TNV 75 5408 (755408) - leden 2013
Bloky vodohospodářských potrubí
317 Kč vč. DPH
165156 TNV 75 5516 (755516) - leden 2013
Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů
166 Kč vč. DPH
165157 TNV 75 5517 (755517) - leden 2013
Kurzy pro svařování a lepení plastů
207 Kč vč. DPH
165158 TNV 75 5518 (755518) - leden 2013
Vizuální hodnocení svarových spojů
221 Kč vč. DPH
165159 TNV 75 5520 (755520) - leden 2013
Svařování plastů - Svařovací metody
386 Kč vč. DPH
165140 TNV 75 5891 (755891) - únor 2011 aktuální vydání
Vodárenské filtrační písky
124 Kč vč. DPH
165130 TNV 75 5910 (755910) - březen 2009
Zkoušky vodárenských objektů a zařízení
235 Kč vč. DPH
165147 TNV 75 5922 (755922) - leden 2014 aktuální vydání
Provoz a údržba potrubí vodovodů
138 Kč vč. DPH
165026 TNV 75 5931 (755931) - září 1995
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace
248 Kč vč. DPH
165027 TNV 75 5932 (755932) - září 1995
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování a odmanganování
97 Kč vč. DPH
165028 TNV 75 5933 (755933) - září 1995
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce
97 Kč vč. DPH
165029 TNV 75 5934 (755934) - září 1995
Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce
152 Kč vč. DPH
165030 TNV 75 5940 (755940) - duben 1997
Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie
179 Kč vč. DPH
165106 TNV 75 5941 (755941) - leden 2004
Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím
386 Kč vč. DPH
165164 TNV 75 5950 (755950) - září 2017 aktuální vydání
Provozní řád vodovodu
152 Kč vč. DPH
165138 TNV 75 6011 (756011) - září 2010 aktuální vydání
Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení
248 Kč vč. DPH
165110 TNV 75 6262 (756262) - květen 2003
Odlehčovací komory a separátory
248 Kč vč. DPH
165033 TNV 75 6611 (756611) - duben 1997
Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě
138 Kč vč. DPH
165034 TNV 75 6613 (756613) - duben 1997
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace
207 Kč vč. DPH
165035 TNV 75 6614 (756614) - duben 1997
Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace
207 Kč vč. DPH
165036 TNV 75 6616 (756616) - červenec 1998
Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích
221 Kč vč. DPH
165037 TNV 75 6910 (756910) - leden 2008
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
497 Kč vč. DPH
165135 TNV 75 6911 (756911) - duben 2010 aktuální vydání
Provozní řád kanalizace
304 Kč vč. DPH
165039 TNV 75 6925 (756925) - leden 2008
Obsluha a údržba stok
221 Kč vč. DPH
165137 TNV 75 6930 (756930) - květen 2010 aktuální vydání
Obsluha a údržba čistíren odpadních vod
345 Kč vč. DPH
165128 TNV 75 7055 (757055) - únor 2009
Jakost vod - Odběr vzorků - Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)
193 Kč vč. DPH
165136 TNV 75 7121 (757121) - červen 2010 aktuální vydání
Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím (s výpočetním programem)
359 Kč vč. DPH
165043 TNV 75 7231 (757231) - červenec 2000
Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod
110 Kč vč. DPH
165116 TNV 75 7340 (757340) - leden 2005
Jakost vod - Metody orientační senzorické analýzy
193 Kč vč. DPH
165074 TNV 75 7389 (757389) - duben 2002
Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií
248 Kč vč. DPH
165044 TNV 75 7408 (757408) - únor 1999
Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie
193 Kč vč. DPH
165118 TNV 75 7431 (757431) - únor 2006
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů - Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem
166 Kč vč. DPH
165049 TNV 75 7466 (757466) - únor 2000
Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)
83 Kč vč. DPH
165122 TNV 75 7476 (757476) - únor 2006
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Gravimetrická metoda s chloridem barnatým
152 Kč vč. DPH
165054 TNV 75 7549 (757549) - červenec 2001
Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku
166 Kč vč. DPH
165129 TNV 75 7552 (757552) - únor 2009
Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií
262 Kč vč. DPH
165119 TNV 75 7621 (757621) - únor 2006
Jakost vod - Stanovení radio 228 srážecí metodou
138 Kč vč. DPH
165057 TNV 75 7741 (757741) - duben 1997
Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem
207 Kč vč. DPH
165120 TNV 75 7768 (757768) - únor 2006
Jakost vod - Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení
235 Kč vč. DPH
165133 TNV 75 7769 (757769) - prosinec 2009
Jakost vod - Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod
345 Kč vč. DPH
165061 TNV 75 7961 (757961) - červenec 1998
Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů
235 Kč vč. DPH
165062 TNV 75 8052 (758052) - červenec 1998
Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie NEL
221 Kč vč. DPH
165149 TNV 75 8090 (758090) - únor 2015 aktuální vydání
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod
248 Kč vč. DPH
165145 TNV 75 9011 (759011) - březen 2013
Hospodaření se srážkovými vodami
897 Kč vč. DPH
165126 TNO 83 8039 (838039) - únor 2002 aktuální vydání
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
138 Kč vč. DPH
165152 TNV 94 0920-1 (940920) - září 2015 aktuální vydání
Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků
138 Kč vč. DPH