Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

TNV a TNO

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
165064

Účelová publikace - leden 1999

Biologické hodnocení jakosti vod. Díl 1 - Povrchová voda

656 Kč vč. DPH
165066

Seznam - červenec 2002

Seznam technických norem vodního a odpadového hospodářství

124 Kč vč. DPH
165141

TNV 25 9305 (259305) - únor 2012

Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou

331 Kč vč. DPH
165001

TNV 75 0144 (750144) - únor 1996

Terminologie pozemkových úprav

386 Kč vč. DPH
165148

TNV 75 0211 (750211) - duben 2014 aktuální vydání

Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

538 Kč vč. DPH
165166

TNV 75 0220 (750220) - leden 2019

Hydraulické výpočty při navrhování čistíren odpadních vod

262 Kč vč. DPH
165161

TNV 75 0230 (750230) - říjen 2017

Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody

207 Kč vč. DPH
165003

TNV 75 0747 (750747) - září 1995

Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

179 Kč vč. DPH
165100

TNV 75 0910 (750910) - leden 2004

Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl

110 Kč vč. DPH
165004

TNV 75 0951 (750951) - září 1995

Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech

69 Kč vč. DPH
165101

TNV 75 2005 (752005) - únor 2004

Pozorování a měření konstrukcí vodních děl

221 Kč vč. DPH
165115

TNV 75 2010 (752010) - leden 2005

Klimatické údaje prostorů vodních děl

110 Kč vč. DPH
165131

TNV 75 2102 (752102) - leden 2010 aktuální vydání

Úpravy potoků

304 Kč vč. DPH
165150

TNV 75 2103 (752103) - prosinec 2014 aktuální vydání

Úpravy řek

690 Kč vč. DPH
165132

TNV 75 2131 (752131) - leden 2010 aktuální vydání

Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

179 Kč vč. DPH
165151

TNV 75 2303 (752303) - prosinec 2014 aktuální vydání

Jezy a stupně

290 Kč vč. DPH
165139

TNV 75 2321 (752321) - leden 2011 aktuální vydání

Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody

373 Kč vč. DPH
165102

TNV 75 2322 (752322) - srpen 2003

Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

262 Kč vč. DPH
165010

TNV 75 2401 (752401) - srpen 1998

Vodní nádrže a zdrže

207 Kč vč. DPH
165143

TNV 75 2415 (752415) - leden 2013 aktuální vydání

Suché nádrže

262 Kč vč. DPH
165011

TNV 75 2910 (752910) - leden 2004

Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

235 Kč vč. DPH
165012

TNV 75 2920 (752920) - leden 2004

Provozní řád hydrotechnických vodních děl

207 Kč vč. DPH
165103

TNV 75 2925 (752925) - květen 2003

Provoz a údržba vodních toků

193 Kč vč. DPH
165013

TNV 75 2931 (752931) - srpen 2006

Povodňové plány

469 Kč vč. DPH
165105

TNV 75 2935 (752935) - srpen 2003

Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

235 Kč vč. DPH
165014

TNV 75 4102 (754102) - listopad 1995

Pedologický průzkum pro meliorační opatření

221 Kč vč. DPH
165146

TNV 75 4112 (754112) - leden 2014 aktuální vydání

Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny

359 Kč vč. DPH
165104

TNV 75 4221 (754221) - leden 2004

Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží

607 Kč vč. DPH
165162

TNV 75 4307 (754307) - leden 2018 aktuální vydání

Závlahová zařízení podrobná pro postřik

538 Kč vč. DPH
165163

TNV 75 4310 (754310) - leden 2018 aktuální vydání

Závlahová zařízení pro mikrozávlahy

759 Kč vč. DPH
165127

TNV 75 4320 (754320) - leden 2009

Závlahové kanály

386 Kč vč. DPH
165153

TNV 75 4922 (754922) - leden 2016 aktuální vydání

Údržba odvodňovacích zařízení

304 Kč vč. DPH
165154

TNV 75 4931 (754931) - leden 2016 aktuální vydání

Provozní řády závlah

483 Kč vč. DPH
165155

TNV 75 4933 (754933) - leden 2016 aktuální vydání

Údržba závlahových zařízení

331 Kč vč. DPH
165160

TNV 75 4934 (754934) - únor 2017 aktuální vydání

Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic

317 Kč vč. DPH
165123

TNV 75 5402 (755402) - únor 2007 aktuální vydání

Výstavba vodovodního potrubí

166 Kč vč. DPH
165121

TNV 75 5405 (755405) - srpen 2006

Sanace vodovodních potrubí

414 Kč vč. DPH
165144

TNV 75 5408 (755408) - leden 2013

Bloky vodohospodářských potrubí

317 Kč vč. DPH
165156

TNV 75 5516 (755516) - leden 2013

Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí z plastů

166 Kč vč. DPH
165157

TNV 75 5517 (755517) - leden 2013

Kurzy pro svařování a lepení plastů

207 Kč vč. DPH
165158

TNV 75 5518 (755518) - leden 2013

Vizuální hodnocení svarových spojů

221 Kč vč. DPH
165159

TNV 75 5520 (755520) - leden 2013

Svařování plastů - Svařovací metody

386 Kč vč. DPH
165140

TNV 75 5891 (755891) - únor 2011 aktuální vydání

Vodárenské filtrační písky

124 Kč vč. DPH
165130

TNV 75 5910 (755910) - březen 2009

Zkoušky vodárenských objektů a zařízení

235 Kč vč. DPH
165147

TNV 75 5922 (755922) - leden 2014 aktuální vydání

Provoz a údržba potrubí vodovodů

138 Kč vč. DPH
165026

TNV 75 5931 (755931) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace

248 Kč vč. DPH
165027

TNV 75 5932 (755932) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování a odmanganování

97 Kč vč. DPH
165028

TNV 75 5933 (755933) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce

97 Kč vč. DPH
165029

TNV 75 5934 (755934) - září 1995

Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce

152 Kč vč. DPH
165030

TNV 75 5940 (755940) - duben 1997

Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie

179 Kč vč. DPH
165106

TNV 75 5941 (755941) - leden 2004

Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím

386 Kč vč. DPH
165164

TNV 75 5950 (755950) - září 2017 aktuální vydání

Provozní řád vodovodu

152 Kč vč. DPH
165138

TNV 75 6011 (756011) - září 2010 aktuální vydání

Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení

248 Kč vč. DPH
165033

TNV 75 6611 (756611) - duben 1997

Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě

138 Kč vč. DPH
165034

TNV 75 6613 (756613) - duben 1997

Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace

207 Kč vč. DPH
165035

TNV 75 6614 (756614) - duben 1997

Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace

207 Kč vč. DPH
165036

TNV 75 6616 (756616) - červenec 1998

Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích

221 Kč vč. DPH
165037

TNV 75 6910 (756910) - leden 2008

Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

497 Kč vč. DPH
165135

TNV 75 6911 (756911) - duben 2010 aktuální vydání

Provozní řád kanalizace

304 Kč vč. DPH
165039

TNV 75 6925 (756925) - leden 2008

Obsluha a údržba stok

221 Kč vč. DPH
165137

TNV 75 6930 (756930) - květen 2010 aktuální vydání

Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

345 Kč vč. DPH
165128

TNV 75 7055 (757055) - únor 2009

Jakost vod - Odběr vzorků - Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC)

193 Kč vč. DPH
165136

TNV 75 7121 (757121) - červen 2010 aktuální vydání

Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím (s výpočetním programem)

359 Kč vč. DPH
165043

TNV 75 7231 (757231) - červenec 2000

Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod

110 Kč vč. DPH
165074

TNV 75 7389 (757389) - duben 2002

Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií

248 Kč vč. DPH
165044

TNV 75 7408 (757408) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie

193 Kč vč. DPH
165118

TNV 75 7431 (757431) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů - Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem

166 Kč vč. DPH
165049

TNV 75 7466 (757466) - únor 2000

Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)

83 Kč vč. DPH
165122

TNV 75 7476 (757476) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Gravimetrická metoda s chloridem barnatým

152 Kč vč. DPH
165054

TNV 75 7549 (757549) - červenec 2001

Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku

166 Kč vč. DPH
165129

TNV 75 7552 (757552) - únor 2009

Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií

262 Kč vč. DPH
165119

TNV 75 7621 (757621) - únor 2006

Jakost vod - Stanovení radio 228 srážecí metodou

138 Kč vč. DPH
165057

TNV 75 7741 (757741) - duben 1997

Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem

207 Kč vč. DPH
165120

TNV 75 7768 (757768) - únor 2006

Jakost vod - Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení

235 Kč vč. DPH
165133

TNV 75 7769 (757769) - prosinec 2009

Jakost vod - Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod

345 Kč vč. DPH
165061

TNV 75 7961 (757961) - červenec 1998

Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů

235 Kč vč. DPH
165062

TNV 75 8052 (758052) - červenec 1998

Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie NEL

221 Kč vč. DPH
165149

TNV 75 8090 (758090) - únor 2015 aktuální vydání

Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod

248 Kč vč. DPH
165145

TNV 75 9011 (759011) - březen 2013

Hospodaření se srážkovými vodami

897 Kč vč. DPH
165165

TNO 83 8039 (838039) - červen 2018 aktuální vydání

Skládkování odpadů - Provozní řád skládek

166 Kč vč. DPH
165152

TNV 94 0920-1 (940920) - září 2015 aktuální vydání

Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků

138 Kč vč. DPH