TNV 75 5950 (755950) Aktuální vydání

Provozní řád vodovodu

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 5950 (755950)
Katalogové číslo 165164
Cena 152 Kč152
Datum schválení 1. 9. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk čeština
Tato položka nahradila TNV 75 5950 (755950) z srpna 2005

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 5922 (755922)
Provoz a údržba potrubí vodovodů

TNV 75 0211 (750211)
Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – Statický výpočet

TNV 75 0230 (750230)
Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody

TNV 75 5910 (755910)
Zkoušky vodárenských objektů a zařízení

TNV 75 2920 (752920)
Provozní řád hydrotechnických vodních děl

foo