TNV 75 2920 (752920)

Provozní řád hydrotechnických vodních děl

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 2920 (752920)
Katalogové číslo 165012
Cena 207 Kč207
Datum schválení 1. 1. 2004
Datum účinnosti 1. 2. 2004
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 2910 (752910)
Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

TNV 75 2401 (752401)
Vodní nádrže a zdrže

TNV 75 2931 (752931)
Povodňové plány

TNV 75 2935 (752935)
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

TNV 75 2131 (752131)
Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování

foo