TNV 75 2401 (752401)

Vodní nádrže a zdrže

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 2401 (752401)
Katalogové číslo 165010
Cena 207 Kč207
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 2910 (752910)
Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

TNV 75 2920 (752920)
Provozní řád hydrotechnických vodních děl

TNV 75 2322 (752322)
Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

TNV 75 2935 (752935)
Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních

ČSN 75 2310 (752310)
Sypané hráze

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo