TNV 75 2322 (752322)

Zařízení pro migraci ryb a dalších živočichů přes překážky v malých vodních tocích

Tuto položku není možné zakoupit, její prodej byl ukončen.
Označení TNV 75 2322 (752322)
Katalogové číslo 165102
Cena 262 Kč262
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

TNV 75 2401 (752401)
Vodní nádrže a zdrže

TNV 75 2910 (752910)
Manipulační řády vodních děl na vodních tocích

TNV 75 2920 (752920)
Provozní řád hydrotechnických vodních děl

ČSN 75 2310 (752310)
Sypané hráze

TNV 75 2102 (752102)
Úpravy potoků

Tuto položku naleznete v kategorii TNV a TNO

foo