Normy jakosti

Další normy z oboru jakosti a managementu naleznete v podtřídách 0103 (Jakost), 0108 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 0109 (Systémy environmentálního managementu).

ČSN EN ISO 9000 (010300) - březen 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

590 Kč

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690) - srpen 2015 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

440 Kč

ČSN EN ISO 9001 (010321) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

460 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 (010321)

Systémy managementu kvality Požadavky

Prodej této normy byl již ukončen.

ČSN EN ISO 9004 (010324) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

770 Kč

ČSN EN ISO 19011 (010330) - leden 2019 aktuální vydání

Směrnice pro auditování systémů managementu

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

590 Kč

ČSN ISO 10013 (010331) - říjen 2021

Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím

340 Kč

ČSN ISO 10005 (010332) - duben 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro plány kvality

440 Kč

ČSN ISO 10006 (010333) - červen 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

550 Kč

ČSN ISO 10007 (010334) - leden 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management konfigurace

230 Kč

ČSN ISO 10014 (010335) - prosinec 2021 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů

350 Kč

ČSN ISO 10017 (010336) - březen 2022

Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016

550 Kč

ČSN ISO 10015 (010337) - červenec 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 10012 (010360) - listopad 2003

Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

350 Kč

ČSN EN ISO 14001 (010901) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

550 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 (010901)

Systémy environmentálního managementu Požadavky

Prodej této normy byl již ukončen.

ČSN EN ISO 14004 (010904) - říjen 2016

Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

770 Kč

ČSN EN ISO 14015 (010915) - prosinec 2022

Environmentální management - Směrnice pro posuzování náležité environmentální péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14020 (010920) - srpen 2023 aktuální vydání

Environmentální sdělení a programy pro produkty - Zásady a obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 14021 (010921) - listopad 2016

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.22t

565 Kč

ČSN EN ISO 14024 (010924) - říjen 2018

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

340 Kč

ČSN ISO 14025 (010925) - říjen 2006

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

472 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931) - listopad 2021 aktuální vydání

Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice

570 Kč

ČSN EN ISO 14040 (010940) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

475 Kč

ČSN EN ISO 14044 (010944) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.18t, A2 5.21t

925 Kč

ČSN EN ISO 14050 (010950) - březen 2021

Environmentální management - Slovník

945 Kč

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17t, A11 4.22t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

852 Kč
foo