ČSN EN ISO 14004 (010904)

Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

ČSN EN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma poskytuje organizaci návod pro vytváření, implementování, udržování a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environmentálního managementu. Uvedený návod je určen pro organizaci, která se snaží řídit své environmentální odpovědnosti systematickým způsobem, jenž přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti. Pomáhá organizaci dosahovat zamýšlených výstupů systému environmentálního managementu, který poskytuje hodnotu pro životní prostředí, pro samotnou organizaci i její zainteresované strany. V souladu s environmentální politikou organizace zamýšlené výstupy systému environmentálního managementu zahrnují zvyšování environmentální výkonnosti, dodržování závazných povinností a dosahování environmentálních cílů. Návod v této mezinárodní normě může pomoci organizaci zvýšit environmentální výkonnost a umožňuje začlenit prvky systému environmentálního managementu do jejího hlavního procesu. Pro systematické zlepšování environmentálního managementu se návod v této mezinárodní normě může používat celý nebo zčásti. Slouží k poskytnutí doplňujícího vysvětlení koncepcí a požadavků. Přestože je návod v této mezinárodní normě v souladu s modelem systému environmentálního managementu podle ISO 14001, není určen pro interpretaci požadavků ISO 14001.

Označení ČSN EN ISO 14004 (010904)
Katalogové číslo 500930
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2016
Datum účinnosti 1. 11. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8596135009305
Tato norma nahradila ČSN ISO 14004 (010904) z června 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 9000 (010300)
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

TNI 01 0350 (010350)
Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu, 2. vydání (obsahuje platné znění normy)

Tuto normu naleznete v kategorii Jakost

foo