Třída 0109 - Systémy environmentálního managementu

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 14001 (010901) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

550 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 (010901)

Systémy environmentálního managementu Požadavky

950 Kč

ČSN EN ISO 14004 (010904) - říjen 2016

Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

770 Kč

ČSN EN ISO 14005 (010905) - leden 2020

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14006 (010906) - září 2020 nové vydání

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začleňování ekodesignu

550 Kč

ČSN EN ISO 14007 (010907) - únor 2021

Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14008 (010908) - únor 2021

Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 14015 (010915) - květen 2003

Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

382 Kč

ČSN EN ISO 14020 (010920) - srpen 2002

Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 14021 (010921) - listopad 2016

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

440 Kč

ČSN EN ISO 14024 (010924) - říjen 2018

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

340 Kč

ČSN ISO 14025 (010925) - říjen 2006

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

472 Kč

ČSN EN ISO 14026 (010926) - duben 2019

Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14027 (010927) - srpen 2018

Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931) - září 2014 aktuální vydání

Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice

550 Kč

ČSN EN ISO 14034 (010934) - duben 2019

Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14040 (010940) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

350 Kč

ČSN EN ISO 14044 (010944) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

695 Kč

ČSN EN ISO 14045 (010945) - únor 2013 aktuální vydání

Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny

550 Kč

ČSN EN ISO 14046 (010946) - září 2016

Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice

550 Kč

TNI ISO/TR 14047 (010947) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN P ISO TS 14048 (010948) - listopad 2003

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

440 Kč

TNI ISO/TR 14049 (010949) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 14050 (010950) - červen 2010 aktuální vydání

Environmentální management - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

582 Kč

ČSN EN ISO 14051 (010951) - březen 2012

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec

570 Kč

ČSN EN ISO 14052 (010952) - duben 2019

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 01 0962 (010962) - listopad 2003

Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu

440 Kč

ČSN EN ISO 14063 (010963) - listopad 2020

Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

550 Kč

ČSN EN ISO 14064-1 (010964) - září 2019

Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14064-2 (010964) - listopad 2019

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14064-3 (010964) - prosinec 2019

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech

590 Kč

TNI 01 0964 (010964) - březen 2010

Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

350 Kč

ČSN EN ISO 14065 (010965) - listopad 2013

Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání

440 Kč

ČSN ISO 14066 (010966) - únor 2012

Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů

440 Kč

ČSN EN ISO 14067 (010967) - duben 2019

Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971) - září 2016

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006

230 Kč

ČSN EN ISO 14090 (010990) - březen 2020

Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice

440 Kč