ČSN EN ISO 14045 (010945) Aktuální vydání

Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny

ČSN EN ISO 14045 Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN ISO 14045 se zabývá posuzováním eko-efektivity produktového systému a jeho využitím pro širokou škálu produktových systémů. Jedná se o nástroj kvantitativního managementu, který umožňuje studium environmentálních dopadů životního cyklu produktového systému současně s hodnotou produktového systému. V rámci posuzování eko-efektivity jsou environmentální dopady hodnoceny pomocí posuzování životního cyklu (LCA), jak je stanoveno v dalších mezinárodních normách (ISO 14040,14044). Posuzování eko-efektivity proto sdílí s LCA mnoho důležitých principů. Hodnota produktového systému představuje míru uspokojení potřeb zákazníka. Existuje mnoho způsobů jak posoudit hodnotu produktového systému. Produktový systém může zahrnovat různé hodnotové aspekty včetně funkčních, peněžních a estetických. Výsledky eko-efektivity se stanovují uvedením výsledků posuzování životního prostředí do souvislosti s výsledky posuzování hodnoty produktového systému. Porovnáním eko-efektivity dvou výrobků lze stanovit "faktor X", který ukazuje míru zlepšení produktu v rámci vývojové řady, nebo slouží k porovnání eko-efektivity dvou produktů plnících stejné funkce. Úlohou eko-efektivity i faktoru X je podpora a popularizace produktů, které pomáhají vytvářet udržitelnou společnost. Jejich cílem je podporovat snižování environmentální zátěže spojené s životním cyklem produktů, při trvalém uspokojování požadavků zákazníka.

Označení ČSN EN ISO 14045 (010945)
Katalogové číslo 92170
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2013
Datum účinnosti 1. 3. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963921709
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14045 (010945) z listopadu 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo