Třída 01 - OBECNÁ TŘÍDA

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN 62656-3 (010000) - listopad 2015

Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 45020 (010101) - červen 2007

Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

440 Kč

ČSN 01 0103 (010103) - říjen 1975

Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.81t, Zb 4.90t

867 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - prosinec 2020 aktuální vydání

Posuzování shody - Slovník a základní principy

440 Kč

ČSN EN ISO 20387 (010107) - červen 2021 aktuální vydání

Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky

550 Kč

ČSN 01 0111 (010111) - červenec 1969

Názvosloví metod síťové analýzy

340 Kč

TNI 01 0115 (010115) - únor 2009

Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

770 Kč

ČSN EN 1325 (010120) - prosinec 2014

Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 12973 (010121) - červenec 2020 aktuální vydání

Hodnotový management

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16271 (010122) - červenec 2013

Hodnotový management - Funkční vyjádření potřeby a specifikace funkční výkonnosti - Požadavky na vyjádření a validaci potřeby, kterou je třeba uspokojit v rámci procesu nákupu nebo získání produktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 17933 (010127) - duben 2002

GEDI - Parametrizovaný dokument pro elektronickou výměnu

550 Kč

ČSN EN ISO 56000 (010130) - září 2021

Management inovací - Základy a slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 56002 (010130) - září 2021

Management inovací - Systém managementu inovací - Pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 56003 (010130) - září 2021

Management inovací - Nástroje a metody pro inovativní obchodní partnerství - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 56005 (010130) - duben 2022

Management inovací - Nástroje a metody pro management intelektuálního vlastnictví - Návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-2 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 2: Management strategických informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-3 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-4 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-6 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 6: Management kreativity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-7 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CWA 17796 (010131) - duben 2022

Odpovědnost již od návrhu - Směrnice pro vývoj dlouhodobých strategií odpovědného inovování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 5122 (010137) - září 2003

Dokumentace - Analytické obsahy v seriálových publikacích

190 Kč

ČSN ISO 5123 (010138) - říjen 2003

Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů

190 Kč

ČSN ISO 7220 (010139) - únor 2002

Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem

230 Kč

ČSN ISO 11800 (010140) - únor 2002

Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih

340 Kč

ČSN ISO 7154 (010141) - říjen 2003

Dokumentace - Zásady bibliografického pořádání

230 Kč

ČSN ISO 14416 (010142) - květen 2005

Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály

350 Kč

ČSN ISO 11108 (010144) - červen 2001

Informace a dokumentace - Archivní papír - Požadavky na stálost a trvanlivost

125 Kč

ČSN ISO 843 (010145) - únor 2001

Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky

230 Kč

ČSN ISO 215 (010147) - červen 2001

Dokumentace - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací

190 Kč

ČSN ISO 214 (010148) - únor 2001

Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci

230 Kč

ČSN ISO 832 (010149) - prosinec 2001

Informace a dokumentace - Bibliografický popis a citace - Pravidla zkracování bibliografických termínů

125 Kč

ČSN ISO 10754 (010150) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 11822 (010151) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 6861 (010152) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků glagolské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 10586 (010153) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků gruzínské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 10585 (010154) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků arménské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 8957 (010155) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 6862 (010156) - prosinec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor matematických znaků pro výměnu bibliografických informací

230 Kč

ČSN ISO 10324 (010158) - září 1999

Informace a dokumentace - Údaje o fondu - Souhrnná úroveň

350 Kč

ČSN ISO 1086 (010159) - červen 2001

Informace a dokumentace - Titulní listy knih

190 Kč

ČSN ISO 7144 (010161) - březen 1997

Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů

340 Kč

ČSN ISO 5127 (010162) - květen 2003

Informace a dokumentace - Slovník

990 Kč

ČSN ISO 2384 (010164) - prosinec 1992

Dokumentace. Formální úprava překladů

125 Kč

ČSN 01 0166 (010166) - leden 1993

Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací

230 Kč

ČSN ISO 11799 (010169) - říjen 2017 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů

230 Kč

ČSN ISO 11798 (010170) - únor 2001

Informace a dokumentace - Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 15707 (010171) - listopad 2002

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC)

190 Kč

ČSN 01 0172 ISO 5964 (010172) - květen 1991

Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů

550 Kč

ČSN ISO 5963 (010174) - březen 1996

Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka

190 Kč

ČSN ISO 6630 (010176) - červenec 1996

Dokumentace. Bibliografické řídicí znaky

190 Kč

ČSN ISO 8777 (010177) - září 1996

Informace a dokumentace. Příkazy pro interaktivní vyhledávání informací

340 Kč

ČSN ISO 3901 (010179) - září 2002

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC)

190 Kč

ČSN ISO 15706 (010180) - září 2004

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN)

230 Kč

ČSN EN 16341 (010181) - prosinec 2012 aktuální vydání

Výběr technických norem a normativních dokumentů pro obranné produkty a služby - Pořadí významu

190 Kč

ČSN ISO 639-1 (010182) - říjen 2003

Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód

440 Kč

ČSN ISO 639-2 (010182) - červen 2000

Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód

570 Kč

ČSN ISO 2145 (010184) - listopad 1997

Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů

125 Kč

ČSN ISO 9 (010185) - září 2002

Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky

230 Kč

ČSN ISO 2108 (010189) - duben 2006 aktuální vydání

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

340 Kč

ČSN ISO 999 (010192) - září 1998

Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků

440 Kč

ČSN 01 0193 (010193) - leden 1996 aktuální vydání

Dokumentace. Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů

550 Kč

ČSN ISO 30300 (010195) - prosinec 2018

Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy

340 Kč

ČSN ISO 4 (010196) - prosinec 1999

Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů

230 Kč

ČSN ISO 690 (010197) - listopad 2022 nové vydání

Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

990 Kč

ČSN 01 0201 (010201) - listopad 1984

Vyvolené čísla a řady vyvolených čísel

230 Kč

ČSN 01 0202 (010202) - listopad 1988

Základní pravidla zaměnitelnosti. Normální délkové rozměry

190 Kč

ČSN 01 0211 (010211) - říjen 1985

Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

97 Kč

ČSN ISO 3534-1 (010216) - duben 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

590 Kč

ČSN ISO 3534-2 (010216) - září 2010 aktuální vydání

Statistika - Slovník a značky - Část 2: Aplikovaná statistika

770 Kč

ČSN ISO 3534-3 (010216) - prosinec 2019

Statistika - Slovník a značky - Část 3: Navrhování experimentů

770 Kč

ČSN ISO 13053-1 (010217) - červen 2013

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC

350 Kč

ČSN ISO 13053-2 (010217) - srpen 2014

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy

550 Kč

ČSN ISO 18404 (010218) - únor 2018

Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 01 0220 (010220) - prosinec 1977

Aplikovaná statistika. Rovnoměrně rozdělená náhodná čísla

230 Kč

ČSN 01 0222 (010222) - říjen 1978

Aplikovaná statistika. Testy odlehlosti výsledků pozorování

230 Kč

ČSN 01 0223 (010223) - prosinec 1988

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení. Případ úplných výběrů

350 Kč

ČSN 01 0224 (010224) - leden 1980

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry Weibullova rozdělení

350 Kč

ČSN 01 0225 (010225) - listopad 1980

Aplikovaná statistika. Testy shody empirického rozdělení s teoretickým

440 Kč

ČSN 01 0227 (010227) - prosinec 1984

Aplikovaná statistika. Grafické metody zpracování údajů. Pravděpodobnostní sítě

550 Kč

ČSN 01 0228 (010228) - duben 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry binomického a záporného binomického rozdělení

340 Kč

ČSN 01 0229 (010229) - květen 1987

Aplikovaná statistika. Pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení

340 Kč

ČSN 01 0230 (010230) - říjen 1987

Aplikovaná statistika. Analýza rozptylu

550 Kč

ČSN ISO 2602 (010231) - duben 1993

Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval

190 Kč

ČSN ISO 16269-4 (010233) - srpen 2012

Statistická interpretace dat - Část 4: Detekce a ošetření odlehlých hodnot

550 Kč

ČSN ISO 16269-7 (010233) - leden 2002

Statistická interpretace údajů - Část 7: Medián - Odhad a konfidenční intervaly

230 Kč

ČSN ISO 16269-8 (010233) - říjen 2005

Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů

770 Kč

ČSN ISO 2854 (010234) - říjen 1994

Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů

440 Kč

ČSN ISO 3301 (010235) - prosinec 1993

Statistická interpretace údajů. Porovnání dvou průměrů v případě párových pozorování

190 Kč

ČSN ISO 3494 (010236) - březen 1996

Statistická interpretace údajů. Síla testů středních hodnot a rozptylů

550 Kč

ČSN ISO 11095 (010237) - listopad 1997

Lineární kalibrace s použitím referenčních materiálů

350 Kč

ČSN ISO 11453 (010238) - prosinec 1997

Statistická interpretace údajů - Testy a konfidenční intervaly pro podíly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

570 Kč

ČSN ISO 5479 (010239) - říjen 1998

Statistická interpretace údajů - Testy odchýlení od normálního rozdělení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.00t

460 Kč

ČSN ISO 11843-1 (010240) - říjen 1998

Detekční schopnost - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN ISO 11843-2 (010240) - září 2001

Detekční schopnost - Část 2: Metodologie v případě lineární kalibrace

340 Kč

ČSN ISO 11843-3 (010240) - srpen 2004

Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace

230 Kč

ČSN ISO 11843-4 (010240) - leden 2005

Detekční schopnost - Část 4: Metodologie pro porovnání minimální detekovatelné hodnoty s danou hodnotou

190 Kč

ČSN ISO 11843-5 (010240) - srpen 2014

Detekční schopnost - Část 5: Metodologie pro případ lineární a nelineární kalibrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.17t

295 Kč

ČSN ISO 10576-1 (010241) - leden 2004

Statistické metody - Směrnice pro hodnocení shody se specifikovanými požadavky - Část 1: Obecné principy

230 Kč

ČSN P ISO/TS 28037 (010242) - říjen 2019

Stanovení a použití lineárních kalibračních funkcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 28640 (010245) - říjen 2017

Metody generování náhodných čísel z daných rozdělení

550 Kč

ČSN 01 0250 (010250) - únor 1972

Statistické metody v průmyslové praxi. Všeobecné základy

945 Kč

ČSN ISO 5725-1 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

340 Kč

ČSN ISO 5725-2 (010251) - únor 2022

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 5725-3 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření

350 Kč

ČSN ISO 5725-4 (010251) - únor 2022

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 5725-5 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

550 Kč

ČSN ISO 5725-6 (010251) - září 2018 aktuální vydání

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

550 Kč

ČSN 01 0252 (010252) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi II. Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese

440 Kč

ČSN 01 0253 (010253) - srpen 1974

Statistické metody v průmyslové praxi III. Základní neparametrické metody

350 Kč

ČSN 01 0254 (010254) - prosinec 1974

Statistická přejímka srovnáváním

770 Kč

ČSN 01 0257 (010257) - srpen 1977

Statistická přejímka srovnáváním pro plynulou výrobu

190 Kč

ČSN ISO 3951-1 (010258) - květen 2017 aktuální vydání

Statistické přejímky měřením - Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL

770 Kč

ČSN ISO 3951-3 (010258) - listopad 2010

Statistické přejímky měřením - Část 3: Výběrová schémata AQL dvojím výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

945 Kč

ČSN ISO 3951-4 (010258) - červen 2013

Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality

350 Kč

ČSN ISO 3951-5 (010258) - srpen 2010

Statistické přejímky měřením - Část 5: Přejímací plány AQL postupným výběrem při kontrole měřením (známá směrodatná odchylka)

440 Kč

ČSN ISO 8422 (010259) - duben 2010 aktuální vydání

Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním

350 Kč

ČSN 01 0260 (010260) - červenec 1988

Statistická přejímka srovnáváním. Přejímací plány jedním výběrem s přípustným počtem vadných ve výběru rovným nule

230 Kč

ČSN ISO 2859-1 (010261) - prosinec 2000 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 6.13t

715 Kč

ČSN ISO 2859-3 (010261) - srpen 2006 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka

340 Kč

ČSN ISO 2859-5 (010261) - prosinec 2006

Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

440 Kč

ČSN ISO 10725 (010263) - duben 2002

Výběrové přejímací plány a postupy pro kontrolu hromadných materiálů

590 Kč

ČSN ISO 11648-1 (010264) - březen 2004

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy

590 Kč

ČSN ISO 11648-2 (010264) - leden 2003

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů

770 Kč

ČSN 01 0266 (010266) - listopad 1985

Zvláštní typy statistické regulace. Metoda kumulovaných součtů

570 Kč

ČSN ISO 7870-2 (010272) - únor 2018

Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

460 Kč

ČSN ISO 7870-4 (010272) - březen 2015

Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM

570 Kč

ČSN ISO 7870-6 (010272) - říjen 2019

Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA

350 Kč

ČSN ISO 11462-1 (010275) - září 2002

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 1: Prvky SPC

350 Kč

ČSN ISO 11462-2 (010275) - květen 2012

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů

230 Kč

ČSN ISO 22514-3 (010277) - duben 2010

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 3: Studie výkonnosti stroje pro měřitelná data na diskrétních dílech

340 Kč

ČSN ISO 22514-7 (010277) - červenec 2014

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření

440 Kč

ČSN P ISO/TS 21749 (010291) - leden 2007

Nejistoty měření v metrologických aplikacích - Opakovaná měření a hierarchické experimenty

440 Kč

ČSN EN ISO 9000 (010300) - březen 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

590 Kč

ČSN EN 16991 (010305) - říjen 2018

Rámec managementu rizik prohlídek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 9001 (010321) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

460 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 (010321)

Systémy managementu kvality Požadavky

990 Kč

ČSN P ISO/TS 9002 (010322) - listopad 2018

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001:2015

590 Kč

ČSN ISO 18091 (010323) - říjen 2020

Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě

945 Kč

ČSN EN ISO 9004 (010324) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu

770 Kč

IATF 16949:2016 (010329) - říjen 2016

Požadavky na systém managementu kvality v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů v automobilovém průmyslu

909 Kč

ČSN EN ISO 19011 (010330) - leden 2019 aktuální vydání

Směrnice pro auditování systémů managementu

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

590 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 (010330)

Směrnice pro auditování systémů managementu, 2. vydání (obsahuje platné znění normy)

860 Kč

ČSN ISO 10013 (010331) - říjen 2021

Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím

340 Kč

ČSN ISO 10005 (010332) - duben 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro plány kvality

440 Kč

ČSN ISO 10006 (010333) - červen 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

550 Kč

ČSN ISO 10007 (010334) - leden 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management konfigurace

230 Kč

ČSN ISO 10014 (010335) - prosinec 2021 aktuální vydání

Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů

350 Kč

ČSN ISO 10017 (010336) - březen 2022

Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016

550 Kč

ČSN ISO 10015 (010337) - červenec 2020 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10019 (010338) - září 2005

Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb

340 Kč

ČSN ISO 10002 (010339) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10001 (010340) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro pravidla chování organizací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10003 (010341) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10004 (010342) - únor 2019 aktuální vydání

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10008 (010343) - leden 2023

Management kvality - Spokojenost zákazníka - Návod pro transakce elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 10010 (010344) - únor 2023

Management kvality - Návod k pochopení, hodnocení a zlepšování kultury kvality organizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 21500 (010345) - říjen 2021 aktuální vydání

Management projektů, programů a portfolií - Kontext a koncepce

340 Kč

ČSN ISO 21502 (010346) - září 2021

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu projektu

590 Kč

ČSN ISO 21503 (010347) - leden 2023

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu programu

340 Kč

ČSN ISO 21504 (010348) - leden 2023

Management projektů, programů a portfolií - Návod k managementu portfolia

340 Kč

TNI 01 0350 (010350) - srpen 2010

Management rizik - Slovník (Pokyn 73)

230 Kč

ČSN ISO 31000 (010351) - prosinec 2018 aktuální vydání

Management rizik - Směrnice

340 Kč

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (010352) - srpen 2020 aktuální vydání

Management rizik - Techniky posuzování rizik

945 Kč

ČSN ISO 31022 (010353) - prosinec 2020

Management rizik - Směrnice pro management právních rizik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI IWA 31 (010354) - květen 2022

Management rizik - Směrnice pro používání ISO 31000 v systémech managementu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 10012 (010360) - listopad 2003

Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

350 Kč

ČSN ISO 30401 (010361) - červenec 2019

Systémy managementu znalostí - Požadavky

350 Kč

ČSN ISO 55000 (010375) - květen 2015

Management aktiv - Přehled, zásady a terminologie

350 Kč

ČSN ISO 55001 (010376) - květen 2015

Management aktiv - Systémy managementu - Požadavky

340 Kč

ČSN ISO 55002 (010377) - listopad 2019 aktuální vydání

Management aktiv - Systémy managementu - Směrnice pro používání ISO 55001

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN P ISO/TS 55010 (010378) - duben 2020

Management aktiv - Návod k sladění finančních a nefinančních funkcí v managementu aktiv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 28000 (010381) - červen 2010

Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců

350 Kč

ČSN EN ISO 19443 (010382) - únor 2019

Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

615 Kč

ČSN CEN P ISO/TS 23406 (010383) - leden 2021

Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

405 Kč

ČSN EN ISO 26000 (010390) - červenec 2011

Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.21t

895 Kč

ČSN 01 0391 (010391) - srpen 2021 aktuální vydání

Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky

350 Kč

ČSN ISO 37001 (010392) - září 2017

Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 17161 (010393) - červen 2020 aktuální vydání

Design pro všechny - Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny - Rozšíření okruhu uživatelů

440 Kč

ČSN ISO 37301 (010394) - říjen 2021

Systémy managementu shody - Požadavky s návodem pro použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 37002 (010395) - listopad 2022

Systémy managementu oznamování protiprávního jednání - Směrnice

550 Kč

ČSN EN 17687 (010399) - leden 2023

Veřejné zakázky - Integrita a odpovědnost - Požadavky a pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 10241-1 (010500) - červen 2017

Terminologická hesla v technických normách - Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

590 Kč

ČSN ISO 10241-2 (010500) - září 2017

Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel

440 Kč

ČSN ISO 1087-1 (010501) - prosinec 2002

Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace

440 Kč

ČSN ISO 1087-2 (010501) - prosinec 2002

Terminologická práce - Slovník - Část 2: Počítačové aplikace

350 Kč

ČSN ISO 860 (010502) - únor 2018 aktuální vydání

Terminologická práce - Harmonizace pojmů a termínů

340 Kč

ČSN ISO 1951 (010503) - leden 1999

Lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v terminografii

190 Kč

ČSN ISO 15188 (010504) - září 2003

Směrnice pro management projektu normalizace terminologie

230 Kč

ČSN ISO 704 (010505) - březen 2018 aktuální vydání

Terminologická práce - Principy a metody

770 Kč

ČSN ISO 12616 (010506) - listopad 2004

Terminografie zaměřená na překlad

350 Kč

ČSN ISO 16642 (010507) - leden 2005

Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie

550 Kč

ČSN EN 61703 ed. 2 (010607) - květen 2017 aktuální vydání

Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 01 0611 (010611) - leden 1983

Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.90t

622 Kč

ČSN EN 62308 (010630) - srpen 2007

Bezporuchovost zařízení - Metody posuzování bezporuchovosti

550 Kč

ČSN EN 62506 (010631) - březen 2014

Metody zrychlených zkoušek výrobků

590 Kč

ČSN EN 61124 ed. 2 (010644) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

945 Kč

ČSN EN IEC 61123 (010644) - červenec 2020

Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN IEC 605-2 (010644) - únor 1996

Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

340 Kč

ČSN IEC 60605-4 (010644) - srpen 2002

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

350 Kč

ČSN IEC 60605-6 (010644) - srpen 2009 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch

350 Kč

ČSN EN 61014 (010645) - červenec 2004

Programy růstu bezporuchovosti

440 Kč

ČSN IEC 1070 (010646) - srpen 1994

Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti

340 Kč

ČSN EN 61164 (010647) - leden 2005

Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů

440 Kč

ČSN EN 62429 (010647) - prosinec 2008

Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech

350 Kč

ČSN EN 61163-1 (010648) - únor 2008

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 1: Opravitelné montážní sestavy vyráběné v dávkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61163-2 (010648) - říjen 2020

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61709 ed. 3 (010649) - listopad 2017

Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61710 (010650) - březen 2014

Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů

550 Kč

ČSN 01 0651 (010651) - červenec 1981

Spolehlivost v technice. Přejímací plány jedním výběrem založené na exponenciálním rozdělení doby bezporuchového provozu

350 Kč

ČSN 01 0652 (010652) - listopad 1980

Spolehlivost v technice. Přejímací plány srovnáváním jedním výběrem založené na Weibullově rozdělení doby bezporuchového provozu

340 Kč

ČSN EN 61649 (010653) - červenec 2009

Weibullova analýza

570 Kč

ČSN IEC 61650 (010654) - prosinec 1998

Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí )

230 Kč

ČSN EN 13306 (010660) - říjen 2018 aktuální vydání

Údržba - Terminologie údržby

550 Kč

ČSN EN 60706-2 (010661) - únor 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

440 Kč

ČSN EN 60706-3 (010661) - duben 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

350 Kč

ČSN EN 60706-5 (010661) - říjen 2009 aktuální vydání

Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení

550 Kč

ČSN EN 13460 (010662) - listopad 2009 aktuální vydání

Údržba - Dokumentace pro údržbu

340 Kč

ČSN EN 13269 (010663) - listopad 2016 aktuální vydání

Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15341 +A1 (010664) - prosinec 2022 nové vydání

Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby

440 Kč

ČSN EN 16646 (010665) - květen 2015

Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku

350 Kč

ČSN EN 17485 (010665) - prosinec 2021

Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku - Rámec pro zvýšení hodnoty fyzického majetku v průběhu jeho celého životního cyklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15628 (010666) - únor 2015

Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby

340 Kč

ČSN EN 17007 (010667) - duben 2018

Proces údržby a související indikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 15331 (010670) - únor 2012

Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (010675) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA)

590 Kč

ČSN EN 61025 (010676) - listopad 2007

Analýza stromu poruchových stavů (FTA)

440 Kč

ČSN EN 62502 (010676) - červenec 2011

Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA)

440 Kč

ČSN EN 62740 (010676) - srpen 2017 aktuální vydání

Analýza kořenových příčin (RCA)

570 Kč

ČSN EN 61078 ed. 2 (010677) - červen 2017 aktuální vydání

Blokové diagramy bezporuchovosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62551 (010677) - srpen 2013

Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí

550 Kč

ČSN EN 61160 (010678) - červen 2006

Přezkoumání návrhu

350 Kč

ČSN EN 61907 (010680) - říjen 2010

Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62673 (010680) - duben 2014

Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62508 (010681) - červen 2011

Návod pro lidská hlediska spolehlivosti

440 Kč

ČSN EN 62741 (010682) - srpen 2017 aktuální vydání

Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti

440 Kč

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690) - srpen 2015 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

440 Kč

ČSN EN 60300-3-11 (010690) - červen 2010

Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

440 Kč

ČSN EN 60300-3-12 (010690) - listopad 2011

Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

550 Kč

ČSN EN 60300-3-14 (010690) - březen 2005

Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

440 Kč

ČSN EN 60300-3-15 (010690) - červenec 2010

Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

550 Kč

ČSN EN 60300-3-16 (010690) - srpen 2009

Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

340 Kč

ČSN EN 60300-3-2 (010690) - září 2005

Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

440 Kč

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690) - listopad 2017 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

440 Kč

ČSN EN 60300-3-4 (010690) - září 2008

Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 15. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 60300-3-4 ed. 2 (010690) - říjen 2022

Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62853 (010690) - březen 2019

Spolehlivost otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62960 (010690) - prosinec 2020

Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu

550 Kč

ČSN IEC 60300-3-1 (010690) - září 2003

Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

582 Kč

ČSN IEC 60300-3-10 (010690) - listopad 2001

Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

350 Kč

ČSN IEC 60300-3-5 (010690) - červen 2002

Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů

570 Kč

ČSN EN 61165 (010691) - duben 2007

Použití Markovových technik

350 Kč

ČSN EN 62628 (010692) - květen 2013

Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti

550 Kč

ČSN EN 61882 (010693) - prosinec 2016

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití

550 Kč

ČSN EN 62198 (010694) - září 2014

Management rizik v projektech - Směrnice pro použití

440 Kč

ČSN EN 62309 (010695) - červenec 2005

Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 62347 (010696) - listopad 2007

Návod pro specifikace spolehlivosti systémů

350 Kč

ČSN EN IEC 62402 ed. 2 (010697) - březen 2020

Management zastarávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62550 (010698) - říjen 2017

Zásobování náhradními díly

550 Kč

ČSN ISO 45001 (010801) - říjen 2018

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

550 Kč

Komentované vydání ČSN ISO 45001 (010801)

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky s návodem k použití

860 Kč

ČSN EN ISO 14001 (010901) - únor 2016 aktuální vydání

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

550 Kč

Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 (010901)

Systémy environmentálního managementu Požadavky

950 Kč

ČSN EN ISO 14002-1 (010902) - březen 2021

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14004 (010904) - říjen 2016

Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

770 Kč

ČSN EN ISO 14005 (010905) - leden 2020

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro flexibilní přístup k fázové implementaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 14006 (010906) - září 2020 aktuální vydání

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začleňování ekodesignu

550 Kč

ČSN EN ISO 14007 (010907) - únor 2021

Environmentální management - Směrnice pro stanovení environmentálních nákladů a přínosů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14008 (010908) - únor 2021

Peněžní oceňování environmentálních dopadů a souvisejících environmentálních aspektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 14009 (010909) - říjen 2021

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění materiálového oběhu do návrhu a vývoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 16524 (010910) - květen 2021

Mechanické produkty - Metodika pro snižování dopadů na životní prostředí při navrhování a vývoji produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 14015 (010915) - prosinec 2022

Environmentální management - Směrnice pro posuzování náležité environmentální péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 14016 (010916) - listopad 2022

Environmentální management - Směrnice pro ověřování environmentálních zpráv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 14020 (010920) - srpen 2002

Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 14021 (010921) - listopad 2016

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.22t

565 Kč

ČSN EN ISO 14024 (010924) - říjen 2018

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

340 Kč

ČSN ISO 14025 (010925) - říjen 2006

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

472 Kč

ČSN EN ISO 14026 (010926) - duben 2019

Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14027 (010927) - srpen 2018

Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14031 (010931) - listopad 2021 aktuální vydání

Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice

570 Kč

ČSN ISO 14033 (010933) - listopad 2022

Environmentální management - Kvantitativní environmentální informace - Směrnice a příklady

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN ISO 14034 (010934) - duben 2019

Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14040 (010940) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

475 Kč

ČSN EN ISO 14044 (010944) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.18t, A2 5.21t

925 Kč

ČSN EN ISO 14045 (010945) - únor 2013 aktuální vydání

Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny

550 Kč

ČSN EN ISO 14046 (010946) - září 2016

Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice

550 Kč

TNI ISO/TR 14047 (010947) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 na situace posuzování dopadu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN P ISO TS 14048 (010948) - listopad 2003

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

440 Kč

TNI ISO/TR 14049 (010949) - září 2015

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14044 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 14050 (010950) - březen 2021

Environmentální management - Slovník

945 Kč

ČSN EN ISO 14051 (010951) - březen 2012

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec

570 Kč

ČSN EN ISO 14052 (010952) - duben 2019

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 14053 (010953) - listopad 2022

Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro fázovou implementaci v organizacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CWA 17675 (010960) - říjen 2021

Mapování povinných a dobrovolných nástrojů pro řízení uhlíkového hospodářství v EU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 14063 (010963) - listopad 2020

Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

550 Kč

ČSN EN ISO 14064-1 (010964) - září 2019

Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 14064-2 (010964) - listopad 2019

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14064-3 (010964) - prosinec 2019

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech

590 Kč

TNI 01 0964 (010964) - březen 2010

Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

350 Kč

ČSN EN ISO 14065 (010965) - březen 2022 aktuální vydání

Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace

550 Kč

ČSN ISO 14066 (010966) - únor 2012

Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů

440 Kč

ČSN EN ISO 14067 (010967) - prosinec 2022 nové vydání

Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971) - září 2016

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006

230 Kč

ČSN EN ISO 14090 (010990) - březen 2020

Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice

440 Kč

ČSN EN ISO 14091 (010991) - říjen 2021

Adaptace na změny klimatu - Směrnice pro zranitelnost, dopady a posuzování rizik

550 Kč

ČSN P ISO/TS 14092 (010992) - listopad 2022

Adaptace na změnu klimatu - Požadavky a návod pro plánování adaptace pro místní samosprávy a komunity

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 14097 (010997) - listopad 2021

Management skleníkových plynů a souvisící činnosti - Rámec zahrnující zásady a požadavky týkající se posuzování a vykazování investic a finančních činností souvisejících se změnou klimatu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 80000-13 (011300) - březen 2009

Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

370 Kč

ČSN EN 80000-6 (011300) - leden 2009

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

570 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-11 (011300) - duben 2021 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla

570 Kč

ČSN EN ISO 80000-12 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - listopad 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-3 (011300) - duben 2021 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas

230 Kč

ČSN EN ISO 80000-4 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

360 Kč

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - leden 2021 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika

230 Kč

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

340 Kč

ČSN ISO 80000-1 (011300) - červenec 2011

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.13t, Z1 9.13t, Oprava 2 12.18t

655 Kč

ČSN ISO 80000-7 (011300) - červen 2012

Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

610 Kč

ČSN 01 1320 (011320) - červen 2001

Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

230 Kč

ČSN ISO 2041 (011400) - duben 2020 aktuální vydání

Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník

550 Kč

ČSN ISO 5805 (011402) - květen 2000 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Expozice člověka - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 8041-1 (011403) - březen 2018 aktuální vydání

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití

770 Kč

ČSN EN ISO 8041-2 (011403) - červen 2022 aktuální vydání

Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 2: Osobní vibrační expozimetry

550 Kč

ČSN ISO 2631-1 (011405) - listopad 1999 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 12.10t

540 Kč

ČSN ISO 2631-2 (011405) - duben 2004 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 2: Vibrace v budovách (1 Hz až 80 Hz)

230 Kč

ČSN ISO 2631-5 (011405) - březen 2020 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy

350 Kč

ČSN EN ISO 5349-1 (011406) - září 2002

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 5349-2 (011406) - září 2002

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

670 Kč

ČSN P ISO/TS 14837-31 (011407) - únor 2019

Vibrace - Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy - Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách

440 Kč

ČSN 01 1411 (011411) - prosinec 1979

Mechanické kmitání strojů s provozními otáčkami od 10 do 200 s-1. Základní směrnice pro ohodnocení mohutnosti kmitání

190 Kč

ČSN ISO 10816-21 (011412) - leden 2018

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 21: Větrné turbíny s vodorovnou osou rotoru s převodovkou

230 Kč

ČSN ISO 10816-3 (011412) - únor 2010 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.18t

355 Kč

ČSN ISO 10816-6 (011412) - březen 1998

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 6: Stroje s vratným pohybem se jmenovitým výkonem nad 100 kW

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.15t

355 Kč

ČSN ISO 10816-7 (011412) - únor 2010

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích

340 Kč

ČSN ISO 20816-1 (011412) - září 2017

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny

440 Kč

ČSN ISO 20816-2 (011412) - červenec 2018

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min a 3 600 r/min

340 Kč

ČSN ISO 20816-4 (011412) - leden 2019

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky

340 Kč

ČSN ISO 20816-5 (011412) - květen 2021

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách

550 Kč

ČSN ISO 20816-8 (011412) - březen 2020

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory

350 Kč

ČSN ISO 20816-9 (011412) - únor 2021

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky

340 Kč

ČSN 01 1413 (011413) - srpen 1992

Mechanické kmitání. Pružné hřídelové spojky. Všeobecné požadavky na zkoušky

190 Kč

ČSN ISO 7919-3 (011414) - únor 2010 aktuální vydání

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.18t

315 Kč

ČSN EN ISO 10326-1 (011415) - květen 2017

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky

340 Kč

ČSN ISO 10326-2 (011415) - říjen 2004

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 2: Aplikace na kolejová vozidla

340 Kč

ČSN ISO 7626-1 (011416) - leden 2012 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 1: Základní termíny a definice, specifikace snímačů

350 Kč

ČSN ISO 7626-2 (011416) - březen 2018 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem

340 Kč

ČSN ISO 7626-5 (011416) - květen 2021 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 5: Měření pomocí buzení nárazem s budičem nepřipojeným ke konstrukci

350 Kč

ČSN ISO 16063-1 (011417) - leden 2000

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 2.17t

405 Kč

ČSN ISO 16063-11 (011417) - leden 2001

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 11: Primární kalibrace vibracemi pomocí laserové interferometrie

350 Kč

ČSN ISO 16063-13 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 16063-15 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 15: Primární kalibrace úhlovými vibracemi pomocí laserové interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 16063-16 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 16: Kalibrace zemskou gravitací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16063-21 (011417) - srpen 2004

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.10t, Amd. 1 9.16t

425 Kč

ČSN ISO 16063-22 (011417) - srpen 2006

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 22: Kalibrace rázy porovnáním s referenčním snímačem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 6.15t

465 Kč

ČSN ISO 16063-31 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 31: Testování citlivosti na vibrace v příčném směru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-32 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 32: Rezonanční testování - Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16063-33 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-34 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 34: Testování citlivosti při fixních teplotách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-41 (011417) - březen 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů

440 Kč

ČSN ISO 16063-42 (011417) - prosinec 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 42: Kalibrace seismometrů s vysokou přesností s využitím tíhového zrychlení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 16063-43 (011417) - leden 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 43: Kalibrace akcelerometrů pomocí identifikace parametrů založených na modelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 16063-44 (011417) - říjen 2019

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 44: Kalibrace provozních vibračních kalibrátorů

230 Kč

ČSN ISO 10817-1 (011418) - květen 2000

Zařízení pro měření vibrací rotujících hřídelů - Část 1: Relativní a absolutní snímání radiálních vibrací

340 Kč

ČSN ISO 10068 (011419) - listopad 2013 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vstupní mechanická impedance soustavy ruka-paže

440 Kč

ČSN ISO 6897 (011420) - říjen 1994

Směrnice pro hodnocení odezvy obyvatel staveb, obzvláště pak budov a mořských plošin na nízkofrekvenční horizontální pohyb (0,063 až 1 Hz)

190 Kč

ČSN ISO 5982 (011421) - květen 2021 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla při působení celkových vibrací

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422) - únor 2006

Vibrace a rázy - Měření a hodnocení jednotlivých rázů přenášených z ručních a rukou vedených strojů na soustavu ruka-paže

340 Kč

ČSN EN ISO 20643 (011423) - leden 2009 aktuální vydání

Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.12t

420 Kč

ČSN EN ISO 10819 (011424) - březen 2014 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

ČSN EN 1032 +A1 (011425) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací

350 Kč

ČSN ISO 10227 (011426) - prosinec 1997

Zkoušení člověka / náhrady člověka nárazy (jednotlivými nárazy) a hodnocení - Pokyny pro technická hlediska

190 Kč

ČSN EN 1299 +A1 (011427) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů

230 Kč

ČSN ISO 10815 (011427) - červenec 2017

Vibrace - Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků

340 Kč

ČSN EN 12096 (011429) - září 1998

Vibrace - Deklarování a ověřování hodnot emise vibrací

230 Kč

ČSN ISO 4866 (011430) - listopad 2010 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace pevně zabudovaných konstrukcí - Pokyny pro měření vibrací a hodnocení jejich účinků na konstrukce

440 Kč

ČSN EN ISO 13090-1 (011432) - červenec 1999

Vibrace a rázy - Pokyny pro bezpečnostní hlediska zkoušek a pokusů na lidech - Část 1: Expozice celkovým vibracím a opakovaným rázům

340 Kč

ČSN EN ISO 13753 (011433) - leden 2009 aktuální vydání

Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže

230 Kč

ČSN EN 12786 (011434) - září 2013 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Požadavky na tvorbu kapitol o vibracích v bezpečnostních normách

230 Kč

ČSN EN 14253 +A1 (011436) - září 2008 aktuální vydání

Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod

340 Kč

ČSN EN ISO 22867 (011437) - červenec 2022 aktuální vydání

Lesnické a zahradní strojní zařízení - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních strojů se zabudovaným spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích

350 Kč

ČSN ISO 15230 (011438) - červen 2009

Vibrace a rázy - Vazební síly na rozhraní člověk-stroj při vibracích přenášených na ruce

340 Kč

ČSN EN 13490 +A1 (011439) - červen 2009 aktuální vydání

Vibrace - Manipulační vozíky - Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy

340 Kč

ČSN ISO 13373-1 (011440) - květen 2003

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy

550 Kč

ČSN ISO 13373-2 (011440) - leden 2017 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat

350 Kč

ČSN ISO 13373-3 (011440) - leden 2017

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku

350 Kč

ČSN ISO 13373-5 (011440) - duben 2021

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 5: Diagnostické metody pro ventilátory a dmychadla

340 Kč

ČSN ISO 13373-7 (011440) - červen 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 7: Diagnostické metody pro soustrojí ve vodních a přečerpávacích elektrárnách

340 Kč

ČSN ISO 13373-9 (011440) - srpen 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 9: Diagnostické metody pro elektromotory

340 Kč

ČSN ISO 19283 (011441) - prosinec 2021

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Hydrogenerátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 13374-1 (011442) - leden 2004

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 1: Obecné směrnice

230 Kč

ČSN ISO 13374-2 (011442) - červen 2009

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 2: Zpracování dat

440 Kč

ČSN ISO 13374-3 (011442) - září 2012

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 3: Komunikace

340 Kč

ČSN ISO 13374-4 (011442) - prosinec 2016

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace

190 Kč

ČSN ISO 17359 (011443) - listopad 2018 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné pokyny

350 Kč

ČSN ISO 13379-1 (011444) - listopad 2012

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 1: Obecné pokyny

350 Kč

ČSN ISO 13379-2 (011444) - leden 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 2: Aplikace založené na datech

230 Kč

ČSN ISO 18436-1 (011445) - listopad 2013 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování

230 Kč

ČSN ISO 18436-2 (011445) - listopad 2014 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací

350 Kč

ČSN ISO 18436-3 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku

230 Kč

ČSN ISO 18436-4 (011445) - září 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 4: Provozní analýza maziv

230 Kč

ČSN ISO 18436-5 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva

340 Kč

ČSN ISO 18436-6 (011445) - září 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise

230 Kč

ČSN ISO 18436-7 (011445) - prosinec 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 7: Termografie

230 Kč

ČSN ISO 18436-8 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 8: Ultrazvuk

230 Kč

ČSN ISO 13381-1 (011446) - červenec 2017 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Prognostika - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč

ČSN ISO 19499 (011447) - červenec 2009

Vibrace - Vyvažování - Informace o vyvažovacích normách a návod k jejich používání

440 Kč

ČSN ISO 21940-11 (011449) - září 2017

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu

350 Kč

ČSN ISO 21940-12 (011449) - leden 2017

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu

440 Kč

ČSN ISO 21940-13 (011449) - září 2012

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ

340 Kč

ČSN ISO 21940-14 (011449) - květen 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení

230 Kč

ČSN ISO 21940-2 (011449) - duben 2018

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 2: Slovník

350 Kč

ČSN ISO 21940-21 (011449) - listopad 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů

550 Kč

ČSN ISO 21940-23 (011449) - únor 2013

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů

340 Kč

ČSN ISO 21940-31 (011449) - červenec 2014

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost

340 Kč

ČSN ISO 21940-32 (011449) - září 2012

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol

340 Kč

ČSN ISO 6954 (011450) - prosinec 2003 aktuální vydání

Vibrace - Směrnice pro měření, zaznamenávání a hodnocení vibrací na osobních a obchodních lodích s ohledem na obyvatelnost plavidla

190 Kč

ČSN ISO 13091-1 (011460) - únor 2005

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 12.10t

530 Kč

ČSN ISO 13091-2 (011460) - únor 2005

Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 2: Analýza a interpretace měření na konečcích prstů

340 Kč

ČSN ISO 14830-1 (011461) - červenec 2022

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Monitorování a diagnostika založené na tribologii - Část 1: Obecné požadavky a pokyny

550 Kč

ČSN ISO 18095 (011462) - prosinec 2018

Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů

440 Kč

ČSN ISO 18129 (011463) - leden 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Přístupy k diagnostice výkonnosti

340 Kč

ČSN ISO 29821 (011464) - listopad 2018

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Obecné pokyny, postupy a validace

340 Kč

ČSN ISO 18434-1 (011465) - červenec 2009

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 1: Všeobecné postupy

340 Kč

ČSN ISO 18434-2 (011465) - červen 2021

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu

350 Kč

ČSN ISO 18431-1 (011466) - říjen 2006

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.09t

360 Kč

ČSN ISO 18431-2 (011466) - červen 2005

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t

250 Kč

ČSN ISO 18431-3 (011466) - listopad 2014

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy

190 Kč

ČSN ISO 18431-4 (011466) - prosinec 2007

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy

230 Kč

ČSN ISO 10813-1 (011467) - říjen 2005

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí

340 Kč

ČSN ISO 10813-2 (011467) - červen 2020

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce

340 Kč

ČSN ISO 16587 (011468) - červen 2005

Vibrace a rázy - Výkonnostní parametry pro monitorování stavu konstrukcí

230 Kč

ČSN ISO 5344 (011469) - listopad 2005

Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

ČSN ISO 13372 (011470) - duben 2013 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník

340 Kč

ČSN ISO 15261 (011471) - duben 2006

Systémy generující vibrace a rázy - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 7.17t

405 Kč

ČSN ISO 18437-1 (011472) - květen 2013

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 1: Principy a pokyny

230 Kč

ČSN ISO 18437-2 (011472) - prosinec 2006

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.11t

355 Kč

ČSN ISO 18437-3 (011472) - prosinec 2006

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.11t

355 Kč

ČSN ISO 18437-5 (011472) - říjen 2011

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 5: Poissonův poměr na základě porovnání mezi měřením a analýzou provedenou metodou konečných prvků

230 Kč

ČSN ISO 18437-6 (011472) - leden 2019

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota

340 Kč

ČSN ISO 2017-1 (011473) - listopad 2006

Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 1: Technické informace pro provedení izolace vibrací

230 Kč

ČSN ISO 2017-2 (011473) - duben 2009

Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 2: Technická data pro provádění vibroizolace kolejových systémů

230 Kč

ČSN ISO 18312-1 (011474) - listopad 2012

Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 1: Přímá metoda

230 Kč

ČSN ISO 18312-2 (011474) - září 2012

Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 2: Nepřímá metoda

340 Kč

ČSN ISO 18649 (011480) - srpen 2005

Vibrace - Vyhodnocení výsledků měření z dynamických zkoušek a vyšetřování na mostech

340 Kč

ČSN ISO 14963 (011481) - srpen 2005

Vibrace a rázy - Směrnice pro provádění dynamických zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů

340 Kč

ČSN ISO 14839-1 (011482) - leden 2022 aktuální vydání

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník

340 Kč

ČSN ISO 14839-2 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 2: Hodnocení vibrací

340 Kč

ČSN ISO 14839-3 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 3: Hodnocení hranice stability

440 Kč

ČSN ISO 14839-4 (011482) - duben 2014

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 4: Technické pokyny

440 Kč

TNI ISO/TR 19201 (011483) - březen 2014

Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů

350 Kč

ČSN EN ISO 50001 (011501) - březen 2019 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

550 Kč

ČSN EN 15900 (011502) - prosinec 2010

Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky

190 Kč

ČSN EN 16212 (011503) - únor 2013

Energetická účinnost a výpočty úspor - Metody top-down a bottom-up

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16231 (011504) - únor 2013

Energetická účinnost - Metodika benchmarkingu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16247-1 (011505) - leden 2023 nové vydání

Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - leden 2023 nové vydání

Energetické audity - Část 2: Budovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - leden 2023 nové vydání

Energetické audity - Část 3: Procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16247-4 (011505) - leden 2023 nové vydání

Energetické audity - Část 4: Doprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16247-5 (011505) - říjen 2015

Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

340 Kč

ČSN EN 17463 (011507) - duben 2022

Hodnocení energetických investic (VALERI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16325 +A1 (011510) - květen 2016 aktuální vydání

Záruky původu energie - Záruky původu elektřiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 17741 (011511) - listopad 2016

Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17743 (011512) - prosinec 2016

Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 17267 (011513) - březen 2020

Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 50002 (011514) - květen 2016

Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití

350 Kč

ČSN ISO 50003 (011515) - leden 2022 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

550 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - prosinec 2020 aktuální vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 50006 (011517) - únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 50015 (011518) - únor 2016

Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 50005 (011519) - leden 2023

Systémy managementu hospodaření s energií - Směrnice k postupnému zavádění

440 Kč

ČSN 01 1600 (011600) - únor 2003

Akustika - Terminologie

590 Kč

ČSN EN ISO 266 (011601) - leden 1999

Akustika - Vyvolené kmitočty

125 Kč

ČSN ISO 532-1 (011602) - červenec 2018

Akustika - Metody výpočtu hlasitosti - Část 1: Zwickerova metoda

550 Kč

ČSN EN ISO 3740 (011603) - duben 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem

440 Kč

ČSN EN ISO 3744 (011604) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

590 Kč

ČSN EN ISO 3743-1 (011605) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami

440 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - duben 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

440 Kč

ČSN EN ISO 3746 (011606) - červen 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

550 Kč

ČSN EN ISO 3741 (011607) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti

550 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - září 2012 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

760 Kč

ČSN EN ISO 4871 (011609) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 15667 (011610) - srpen 2001

Akustika - Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami

550 Kč

ČSN EN ISO 11546-1 (011611) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace)

340 Kč

ČSN EN ISO 11546-2 (011611) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)

340 Kč

ČSN EN ISO 3747 (011612) - červen 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické/provozní metody pro použití in situ v dozvukovém prostředí

440 Kč

ČSN ISO 7574-1 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice

125 Kč

ČSN ISO 7574-2 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro jednotlivé stroje

65 Kč

ČSN ISO 7574-3 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů

65 Kč

ČSN ISO 7574-4 (011614) - srpen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů

230 Kč

ČSN EN ISO 11957 (011615) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ

230 Kč

ČSN EN ISO 6926 (011616) - prosinec 2016 aktuální vydání

Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

465 Kč

ČSN EN ISO 9614-1 (011617) - duben 2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech

340 Kč

ČSN EN ISO 9614-3 (011617) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním

440 Kč

ČSN ISO 9614-2 (011617) - prosinec 1997

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.98t

372 Kč

ČSN EN ISO 11200 (011618) - leden 2015 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

565 Kč

ČSN EN ISO 11201 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 11202 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.21t

565 Kč

ČSN EN ISO 11203 (011618) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 11204 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 11205 (011618) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity

340 Kč

ČSN EN ISO 12001 (011619) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk

340 Kč

ČSN ISO 1999 (011620) - duben 2014 aktuální vydání

Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku

340 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - únor 2017 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

440 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku

550 Kč

ČSN EN ISO 9612 (011622) - leden 2010

Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda

440 Kč

ČSN EN ISO 14257 (011623) - srpen 2002

Akustika - Měření a popis křivek rozložení zvuku v pracovních prostorech, pomocí parametrů, pro hodnocení jejich akustických vlastností

350 Kč

ČSN ISO 8201 (011624) - prosinec 1993

Akustika. Akustický nouzový evakuační signál

125 Kč

ČSN ISO 7196 (011625) - únor 1997

Akustika. Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

190 Kč

ČSN EN ISO 1683 (011626) - listopad 2015 aktuální vydání

Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích

190 Kč

ČSN ISO 10843 (011627) - březen 1999

Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

360 Kč

ČSN EN 1746 (011628) - červenec 1999

Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování kapitol o hluku v bezpečnostních normách

230 Kč

ČSN ISO 16832 (011629) - únor 2010

Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií

230 Kč

ČSN EN ISO 389-1 (011630) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka

230 Kč

ČSN EN ISO 389-3 (011630) - prosinec 2016 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory

230 Kč

ČSN EN ISO 389-5 (011630) - červenec 2007 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz

190 Kč

ČSN EN ISO 389-6 (011630) - leden 2008

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání

230 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - březen 2022 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difuzního pole

230 Kč

ČSN EN ISO 389-8 (011630) - leden 2005

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální)

230 Kč

ČSN EN ISO 389-9 (011630) - leden 2010

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení

230 Kč

ČSN ISO 389-2 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN ISO 389-4 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví

340 Kč

ČSN ISO 28961 (011632) - červen 2012

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole

230 Kč

ČSN EN ISO 8253-1 (011635) - květen 2011

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

350 Kč

ČSN EN ISO 8253-2 (011635) - srpen 2010

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

230 Kč

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - únor 2023 nové vydání

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí

440 Kč

ČSN EN ISO 11904-1 (011636) - srpen 2003

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)

340 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - duben 2022 aktuální vydání

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)

340 Kč

ČSN P ISO/TS 15666 (011637) - červenec 2022

Akustika - Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření

230 Kč

ČSN EN ISO 21388 (011640) - červenec 2022 aktuální vydání

Akustika - Management přizpůsobování sluchadel

440 Kč

ČSN EN ISO 4869-1 (011640) - březen 2020 aktuální vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-2 (011640) - březen 2020 aktuální vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-3 (011640) - leden 2008

Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-4 (011640) - květen 2001

Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem

190 Kč

ČSN ISO 13475-1 (011641) - červenec 2001

Akustika - Stacionární zvuková varovná zařízení používaná ve venkovních prostorech - Část 1: Provozní měření k určení veličin emise zvuku

340 Kč

ČSN ISO 15665 (011642) - prosinec 2006

Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub

350 Kč

ČSN ISO 13474 (011643) - červen 2010

Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 26101-1 (011644) - červen 2022

Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti akustického prostředí - Část 1: Určování způsobilosti prostředí volného pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

405 Kč

ČSN ISO 13472-1 (011649) - září 2004

Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy

350 Kč

ČSN ISO 13472-2 (011649) - srpen 2010

Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 3891 (011650) - leden 1994

Akustika. Postup pro popis leteckého hluku vnímaného na zemi

440 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - srpen 2020 aktuální vydání

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací

590 Kč

ČSN EN ISO 9295 (011653) - listopad 2015

Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654) - únor 2023 nové vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 7849-2 (011654) - září 2022

Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 2: Technická metoda včetně určování odpovídajícího činitele vyzařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2151 (011655) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč

ČSN EN ISO 1680 (011656) - červenec 2014 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji

340 Kč

ČSN ISO 9296 (011657) - červenec 2018 aktuální vydání

Akustika - Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací

230 Kč

ČSN ISO 22955 (011658) - březen 2022

Akustika - Akustická kvalita otevřených kanceláří

440 Kč

ČSN EN ISO 7235 (011663) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta

550 Kč

ČSN ISO 9613-1 (011664) - listopad 1995

Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře

340 Kč

ČSN ISO 9613-2 (011664) - září 1998

Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu

340 Kč

ČSN EN ISO 2922 (011665) - prosinec 2021 aktuální vydání

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech

230 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - březen 2022 aktuální vydání

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3

230 Kč

ČSN EN ISO 5136 (011667) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí

590 Kč

ČSN ISO 8297 (011668) - leden 1997

Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 5135 (011669) - březen 2022 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek, klapek a ventilů vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti

230 Kč

ČSN ISO 11094 (011670) - srpen 1997

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného motorovými žacími stroji, žacími a zahradními traktory, profesionálními žacími stroji a žacími a zahradními traktory s příslušenstvím

230 Kč

ČSN EN ISO 11820 (011671) - květen 1998

Akustika - Měření tlumičů in situ

340 Kč

ČSN EN 61063 (011672) - červen 1998

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného parními turbinami a jimi poháněnými stroji

230 Kč

ČSN ISO 10302-1 (011673) - říjen 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem

440 Kč

ČSN ISO 10302-2 (011673) - prosinec 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

340 Kč

ČSN ISO 10847 (011674) - červen 1999

Akustika - Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.00t

250 Kč

ČSN EN ISO 14163 (011675) - listopad 1999

Akustika - Směrnice pro snižování hluku tlumiči

440 Kč

ČSN EN ISO 10846-1 (011676) - leden 2009 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice

340 Kč

ČSN EN ISO 10846-2 (011676) - leden 2009 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

350 Kč

ČSN EN ISO 10846-3 (011676) - březen 2003

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 3: Nepřímá metoda určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

440 Kč

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - listopad 2004 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků s výjimkou pružných podpor pro translační pohyb

350 Kč

ČSN EN ISO 10846-5 (011676) - září 2009

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

340 Kč

ČSN EN 12549 +A1 (011677) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - září 2019 aktuální vydání

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13473-5 (011678) - srpen 2010

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury

350 Kč

ČSN ISO 13473-2 (011678) - prosinec 2003

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky

340 Kč

ČSN ISO 13473-3 (011678) - září 2004

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů

230 Kč

ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - březen 2018 aktuální vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti

570 Kč

ČSN ISO 11819-1 (011679) - srpen 2000

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.01t

372 Kč

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - leden 2022 aktuální vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky

340 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - červen 2022 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 1: Strategie snižování hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - červen 2022 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 2: Opatření ke snižování hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 11690-3 (011680) - listopad 1999

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech

350 Kč

ČSN EN ISO 11689 (011681) - květen 1998

Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

360 Kč

ČSN EN ISO 11688-1 (011682) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování

350 Kč

ČSN EN ISO 11688-2 (011682) - červen 2002

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku

440 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - březen 2015 aktuální vydání

Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami

440 Kč

ČSN EN ISO 17624 (011684) - červen 2005

Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách

230 Kč

ČSN ISO 5128 (011685) - listopad 2002

Akustika - Měření vnitřního hluku motorových vozidel

190 Kč

ČSN ISO 16254 (011686) - září 2017

Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda

350 Kč

ČSN ISO 362-1 (011686) - červenec 2015 aktuální vydání

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 1: Kategorie M a N

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 362-2 (011686) - květen 2010

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 362-3 (011686) - leden 2017

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 5130 (011686) - leden 2022

Akustika - Měření hladiny akustického tlaku vyzařované stojícími silničními vozidly

340 Kč

ČSN ISO 226 (011687) - duben 2005

Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti

340 Kč

ČSN ISO 15664 (011688) - duben 2005

Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů

340 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 1: Určování hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

440 Kč

ČSN EN ISO 17201-2 (011690) - prosinec 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem

350 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku

550 Kč

ČSN EN ISO 17201-4 (011690) - srpen 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu

340 Kč

ČSN EN ISO 17201-5 (011690) - září 2010

Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 17201-6 (011690) - únor 2023 nové vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku

340 Kč

ČSN ISO 20906 (011691) - červenec 2010

Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.14t

475 Kč

ČSN ISO 12913-1 (011692) - leden 2015

Akustika - Soundscape - Část 1: Definice a koncepční rámec

190 Kč

ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692) - červen 2021

Akustika - Soundscape - Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat

350 Kč

ČSN ISO 17534-1 (011693) - červenec 2017

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality

340 Kč

TNI ISO/TR 17534-2 (011693) - srpen 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality

340 Kč

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - září 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1

550 Kč

TNI ISO/TR 17534-4 (011693) - červenec 2022

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 4: Doporučení pro implementaci SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/996 v softwaru se zabezpečenou kvalitou v souladu s ISO 17534-1

945 Kč

ČSN ISO 20270 (011694) - prosinec 2021

Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 01 1718 (011718) - květen 1990

Měření barev

945 Kč

ČSN EN ISO 11664-2 (011720) - říjen 2011

Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

350 Kč

ČSN EN ISO 11664-5 (011720) - duben 2017 aktuální vydání

Kolorimetrie - Část 5: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*u*v* a rovnoměrný diagram chromatičnosti u', v'

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-1 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 1: Normální kolorimetrický pozorovatel CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-2 (011720) - březen 2023

Kolorimetrie - Část 2: Normální druhy světla CIE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-3 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 3: CIE trichromatické složky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-4 (011720) - leden 2020

Kolorimetrie - Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/CIE 11664-6 (011720) - únor 2023

Kolorimetrie - Část 6: CIEDE2000 vzorce výpočtu barevného rozdílu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18314-1 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 1: Praktické měření barevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18314-2 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, kryvost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18314-3 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18314-4 (011730) - leden 2022

Analytická kolorimetrie - Část 4: Metamerický index u párů vzorků při změně druhu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52941 (011801) - červen 2021

Aditivní výroba - Výkon a spolehlivost systému - Akceptační testy pro laserové fúzní stroje s kovovým práškem pro kovové materiály pro letecký průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/ASTM/TS 52930 (011801) - červen 2022

Aditivní výroba - Zásady kvalifikace - Instalace, provoz a výkon (IQ/OQ/PQ) zařízení PBF-LB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17296-2 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 2: Přehled kategorií procesu a surovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17296-3 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 3: Hlavní charakteristiky a odpovídající metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52950 (011810) - srpen 2021

Aditivní výroba - Základní principy - Přehled zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52942 (011815) - březen 2021

Aditivní výroba - Kvalifikační principy - Kvalifikace operátorů strojů a zařízení pro laserovou fúzi kovového prášku metodou práškového lože používaných v leteckém a kosmickém průmyslu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52903-1 (011816) - září 2021

Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 1: Suroviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52903-2 (011816) - květen 2021

Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 2: Procesní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52921 (011820) - duben 2017

Terminologie pro normalizaci aditivní výroby - Souřadnicový systém a metodologie zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - červen 2022 aktuální vydání

Aditivní výroba - Obecné zásady - Základy a slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52925 (011822) - listopad 2022

Aditivní výroba polymerů - Výchozí materiály - Kvalifikace materiálů pro laserové tavení dílů v práškovém loži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - říjen 2020 aktuální vydání

Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52901 (011827) - duben 2019

Aditivní výroba - Základní principy - Požadavky na nakupované součásti z aditivní výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - duben 2020

Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52907 (011829) - červenec 2020

Aditivní výroba - Vstupní materiály - Metody charakterizace kovových prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 52911-2 (011830) - duben 2020

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 2: Laserová fúze polymerů s práškovým ložem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52910 (011830) - duben 2020

Aditivní výroba - Návrh - Požadavky, směrnice a doporučení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-1 (011830) - červenec 2020

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 1: Fúze kovů na bázi práškového podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52904 (011831) - prosinec 2020

Aditivní výroba - Vlastnosti a výkon procesu - Postup pro splnění požadavků kritických aplikací při použití procesu kovové fúze na bázi práškového lože

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - duben 2017

Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-11 (012003) - únor 2021

Nanotechnologie - Slovník - Část 11: Nanovrstva, nanonátěr, nanofilm a příbuzné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-13 (012003) - únor 2021

Nanotechnologie - Slovník - Část 13: Grafen a příbuzné dvourozměrné (2D) materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - červen 2021 aktuální vydání

Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003) - říjen 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - říjen 2021 aktuální vydání

Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - červen 2021 aktuální vydání

Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004) - srpen 2016

Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - leden 2014

Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006) - leden 2015

Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16937 (012007) - listopad 2016

Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21363 (012008) - červenec 2022

Nanotechnologie - Měření distribuce velikosti a tvaru částic transmisní elektronovou mikroskopií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 17273 (012008) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17274 (012009) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

TNI ISO/TR 11360 (012010) - červen 2011

Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů

440 Kč

ČSN EN ISO 10808 (012013) - červen 2011

Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci

230 Kč

ČSN EN ISO 10801 (012014) - červen 2011

Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody

340 Kč

ČSN EN ISO 29701 (012015) - květen 2011

Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19590 (012017) - září 2019

Nanotechnologie - Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17275 (012017) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 17276 (012018) - září 2019

Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12025 (012030) - prosinec 2021 aktuální vydání

Nanomateriály - Kvalifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21362 (012031) - říjen 2021

Nanotechnologie - Analýza nanoobjektů pomocí rozdělení na díly asymetrickým a odstředivým polem toku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17629 (012032) - prosinec 2021

Nanotechnologie - Zkoušení škrábáním v nano a mikro měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17200 (012040) - březen 2021

Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21356-1 (012041) - září 2022

Nanotechnologie - Strukturální charakterizace grafenu - Část 1: Grafen z prášků a z disperzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62607-3-1 (012050) - leden 2015

Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19807-1 (012060) - říjen 2022

Nanotechnologie - Magnetické nanomateriály - Část 1: Specifikace charakteristik a měření pro magnetické nanosuspenze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16981 (012070) - duben 2022

Fotokatalýza - Slovník termínů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16980-1 (012071) - březen 2022

Fotokatalýza - Metody zkoušení kontinuálního průtoku - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu fotokatalytickými materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16845-1 (012072) - září 2017

Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16846-1 (012073) - září 2017

Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17120 (012074) - srpen 2019

Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - únor 2023 nové vydání

Bezpečnost a odolnost - Slovník

590 Kč

ČSN EN 17173 (012302) - březen 2021

Evropský slovník CBRNE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 22301 (012306) - květen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16850 (012308) - únor 2020 aktuální vydání

Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

350 Kč

ČSN EN ISO 22311 (012312) - srpen 2015

Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - září 2020 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 22315 (012319) - červen 2020 aktuální vydání

Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování

340 Kč

ČSN EN ISO 22397 (012340) - duben 2019

Ochrana společnosti - Pokyny pro ustanovení partnerských dohod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 01 2725 (012725) - listopad 1959

Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí

230 Kč

ČSN 01 2802 (012802) - prosinec 1986

Atestované referenčné materiály. Termíny a definície

190 Kč

ČSN 01 2805 (012805) - březen 1986

Referenčné materiály. Metoda stanovenia homogénnosti disperzných referenčných materiálov

190 Kč

ČSN 01 2810 (012810) - prosinec 1969

Československý analytický normál surového železa

65 Kč

ČSN 01 2830 (012830) - únor 1968

Československý analytický normál litiny

65 Kč

ČSN 01 2841 (012841) - květen 1988

Metrologie. Referenční materiály. Metodika přípravy a atestace referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin

550 Kč

ČSN EN ISO 10628-1 (013010) - září 2015

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 1: Specifikace schémat

230 Kč

ČSN EN ISO 10628-2 (013010) - leden 2019 aktuální vydání

Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky

550 Kč

ČSN ISO 15519-1 (013015) - leden 2019

Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla

440 Kč

ČSN ISO 15519-2 (013015) - prosinec 2018

Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 2: Měření a řízení

550 Kč

ČSN ISO 15226 (013020) - březen 2003

Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

355 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - září 2022 nové vydání

Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 01 3102 (013102) - březen 1985

Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů

125 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - duben 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - duben 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci

230 Kč

ČSN EN ISO 6428 (013105) - červenec 2000

Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

125 Kč

ČSN EN ISO 6433 (013108) - leden 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Odkazy částí

190 Kč

ČSN EN ISO 5457 (013110) - únor 2000

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

315 Kč

ČSN 01 3111 (013111) - červenec 1985

Technické výkresy. Skládání výkresů

190 Kč

ČSN ISO 5455 (013112) - březen 1994

Technické výkresy. Měřítka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

97 Kč

ČSN EN ISO 7200 (013113) - září 2004

Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

255 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík

230 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry

770 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - únor 2023 nové vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN ISO 128-15 (013114) - únor 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí

340 Kč

ČSN ISO 128-43 (013114) - prosinec 2018

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech

125 Kč

ČSN EN ISO 3098-1 (013115) - prosinec 2018 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení

230 Kč

ČSN EN ISO 3098-2 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-3 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-4 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-5 (013115) - únor 1999

Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD

590 Kč

ČSN EN ISO 3098-6 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice

190 Kč

ČSN ISO 16016 (013116) - leden 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-1 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled

190 Kč

ČSN EN ISO 5456-2 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-3 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-4 (013123) - listopad 2002

Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání

440 Kč

ČSN ISO 7573 (013125) - leden 2019

Technická dokumentace produktu - Seznamy částí

190 Kč

ČSN EN ISO 129-1 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.20t, A1 9.21t

780 Kč

ČSN ISO 129-4 (013130) - březen 2022

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 4: Kótování na výkresech pro stavbu plavidel

190 Kč

ČSN ISO 129-5 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí

350 Kč

ČSN ISO 15786 (013133) - duben 2021

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr

350 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - duben 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely

350 Kč

ČSN EN ISO 10579 (013136) - duben 2015 aktuální vydání

Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části

190 Kč

ČSN EN ISO 7083 (013138) - leden 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry

770 Kč
<